• Menu

0 recente resultaten

Interessante Kamerstukken – week 21

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

23-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 29515, nr. 331, Tweede Kamer
Kabinetsplan aanpak administratieve lasten; Brief minister bij aanbieding ‘Digitale Agenda.nl, ICT’ en ‘Eindrapport Evaluatie van het Dienstenloket’ (hierin ondermeer opmerkingen over netneutraliteit, misbruik van persoonsgegevens – red.)

24-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 25764, nr. 47, Tweede Kamer
Reisdocumenten; Verslag algemeen overleg van 27 april 2011 over o.a. paspoorten en reisdocumenten (ondermeer paspoortwet en biometrie – red.)

24-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32500 VI, nr. 102, Tweede Kamer
Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011; Brief minister ter aanbieding ‘Stand van Zaken Korpsen 2010; Korpsmonitor Kinderporno‘ (hierin ondermeer melding van internetsurveillance – red.)

24-05-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z10744, Tweede Kamer
Vragen van de leden Elissen en Van Bemmel (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over Deep Packet Inspection door telecomproviders en de aantasting van privacy (ingezonden 23 mei 2011).

25-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32317, nr. 54, Tweede Kamer
JBZ-Raad; Brief minister ter aanbieding Advies bij Voorstel richtlijn EP en Raad over gebruik persoonsgegevens passagiers bij o.m. opsporen en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit (stukken zijn limité, dus alleen in hardcopy voor tweedekamerleden beschikbaar. Speuren op google levert nog wel wat op – red.)

26-05-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2427, Tweede Kamer
Vragen van het lid Gesthuizen(SP) aan de ministers van Veiligheid van Justitie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over gebruikmaking van bedrijven en hun diensten van gedragsprofilering over internetgebruikers (ingezonden 5 april 2011).; Antwoord

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag