Copyrightindustrie: doet u mij maar internetcontrole

Interessante Kamerstukken – week 20

Datalek: wie leest de PvdD nieuwsbrief?

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

16-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32763, nr. 1, 2, 3, 4, Tweede Kamer
Wijziging Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens i.v.m. elektronische aanvraag verklaring gedrag natuurlijke personen; Koninklijke boodschap, Voorstel van wet, Memorie van toelichting, Advies en nader rapport. (gaat hier om Wet Politieregisters, red.)

17-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32771, nr. 1, Tweede Kamer
Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2010; Verslag van de werkzaamheden van de commissie in 2010

17-05-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2241, Tweede Kamer
Vragen van de leden Schouw (D66), Heijnen (PvdA), Gesthuizen (SP), Dibi (GroenLinks) Schaarten Van der Steur (beiden VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een grote hoeveelheid gegevens over een burger beschikbaar is bij belbedrijven en overheden voor controle (ingezonden 24 maart 2011).; Mededeling

18-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 31051, nr. C, Eerste Kamer
Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens; Motie over wetsvoorstel identiteitsmanagement met rechten en plichten van individuele burgers, overheid en instituties t.a.v. profilering en privacy m.b.t. persoonsregistraties

18-05-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z10094, Tweede Kamer
Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Jusititie over het gebruik van Deep Packet Inspection (DPI) (ingezonden 17 mei 2011).

19-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 31051, nr. D, Eerste Kamer
Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens; Motie over criteria in het geval van nieuwe wetsvoorstellen waarbij van een beperking op het grondrecht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer sprake is

20-05-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z10365, Tweede Kamer
Vragen van de leden Schaart en Van der Steur (beiden VVD) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie over Deep Packet Inspection (DPI) (ingezonden 19 mei 2011).

20-05-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z10400, Tweede Kamer
Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over medische dossiers op mobiele telefoons (ingezonden 19 mei 2011). (EPD, red.)

20-05-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2343, Tweede Kamer
Vragen van het lid Omtzigt(CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over bescherming van fiscale informatie van burgers (ingezonden 1 maart 2011).; Antwoord

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.