• Menu

0 recente resultaten

PvdA en SP beschermen een neutraal internet; wie volgt?

Momenteel wordt de telecomwet in de Tweede Kamer behandeld. Wij volgen dit proces op de voet. Onlangs konden kamerleden vragen aan de regering stellen over deze wet. Bits of Freedom controleert nu of zij hun campagne- en regeerakkoordbeloftes waarmaken. Welke partijen maken zich sterk voor netneutraliteit?

Tijdens de verkiezingen hebben we de partijprogramma’s van alle politieke partijen geanalyseerd en samengevat op de digitale vrijheidswijzer. Afgelopen december hebben politieke partijen in de Tweede Kamer vragen gesteld over de voorgestelde wijziging van de Telecommunicatiewet. Daaruit kunnen we peilen wie netneutraliteit beschermt. Maar eerst: wat is netneutraliteit?

Nu beslissen wij, internetgebruikers, zelf nog zelf welke websites en diensten we bezoeken. Maar providers zullen ons steeds vaker de toegang tot websites en diensten beperken of blokkeren. Dat betekent niet alleen dat onze keuze- en communicatievrijheid afneemt. In het ergste geval kunnen ontwikkelaars van nieuwe diensten die pas aan ons aanbieden, als ze toestemming hebben van onze internetprovider.

De regering vindt dat goed: zij wil in het wetsvoorstel dat naar de kamer is gestuurd providers slechts verplichten om te melden wat ze blokkeren. De Tweede Kamer had nu de kans om de regering hier eens stevig over aan de tand te voelen. Welke partijen kwamen op voor een neutraal internet?

  • De PvdA en SP scoren het best. Ze zijn kritisch op de lakse houding van de regering en vragen zich af of de regering niet moet ingrijpen om het internet neutraal te houden. Dat is ook in lijn met hun partijprogramma.
  • De VVD stelt daarentegen ernstig teleur. Hoewel de VVD in het partijprogramma nog schreef dat providers diensten als YouTube en Wikipedia niet mogen blokkeren, vindt de VVD het nu prima als telecomproviders verkeer “afknijpen” (in de woorden van de VVD), als ze dat maar duidelijk aangeven.
  • Opvallend is dat D66, CDA en GroenLinks een stevig standpunt voor netneutraliteit in hun partijprogramma hebben, maar nu niets van zich laten horen. Dat geldt ook voor de ChristenUnie, de PVV, de SGP en de Partij van de Dieren.

Hieronder hebben we de letterlijke citaten van alle partijen nog eens naast elkaar gezet.

Partij Vragen Partijprogramma Voortgang
PvdA “Is de regering het met de leden van de PvdA-fractie eens dat aanbieders van communicatienetwerken of -diensten niet de toegang tot diensten en toepassingen horen te blokkeren? [..] Volgens deze leden zou slechts een uitzondering moeten kunnen bestaan voor neutraal netwerkmanagement, oftewel netwerkmanagement dat wel het functioneren van het netwerk optimaliseert door bepaald soort diensten voorrang te geven in het netwerkverkeer boven andere, maar zonder daarbij de ene specifieke dienst te bevoordelen boven een andere.”. PvdA vraagt om te onderzoeken of het mogelijk is om waarborgen in de wet op te nemen. “Het internet is open en neutraal, dus bedrijven mogen niet diensten van concurrenten blokkeren of informatie afsluiten. De vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie en de privacy van burgers moeten worden gerespecteerd. Dat betekent dat de PvdA het niet aanvaardbaar vindt als providers het internetverkeer van hun gebruikers gaan controleren of filteren” (p. 17). +
SP “De leden van de SP-fractie begrijpen dat hier de mogelijkheid wordt geschapen dat minimumeisen gesteld kunnen worden aan de kwaliteit van de dienstverlening. [..] Waarom worden dit soort artikelen niet gelijk geïmplementeerd? In welke mate komt dit soort gedrag, dat een inbreuk maakt op het beginsel van netneutraliteit, voor?” “Internetproviders mogen zich niet inlaten met het verkeer van hun internetgebruikers, net zoals post- en telefoniebedrijven zich niet mogen inlaten met de brieven of telefoongesprekken van hun klanten” (p. 12) +
VVD “Netneutraliteit is van groot belang. Het is niet aan de providers bepaalde verkeersstromen of internetsites met voorrang te behandelen, tenzij dat voor de goede werking van het netwerk noodzakelijk is.” Maar vinden: “Over het algemeen is de netneutraliteit in Nederland goed geregeld. Genoemde leden achten, net als de regering, aanvullende regelgeving dan ook niet noodzakelijk. [..] Transparantie van aanbieders over wat zij met verkeer doen is absoluut noodzakelijk. Als zij verkeer willen afknijpen moeten ze dat duidelijk maken, zodat de klant een ander abonnement kan kiezen of kan overstappen.” “Het internet speelt een belangrijke rol bij de productie en verspreiding van cultuur, kennis en innovatie. De overheid dient een terughoudende rol te spelen bij het reguleren van internet. Bovendien realiseert de VVD zich dat het internet de burger en ondernemers zo veel kansen biedt omdat internetserviceproviders zich niet inlaten met het verkeer van hun gebruikers. De VVD vindt dat providers diensten als internettelefonie en websites als YouTube en Wikipedia niet mogen blokkeren” (p. 20).
D66 D66 heeft geen vragen gesteld over netneutraliteit in het verslag. “D66 wil dat internetproviders zich niet bemoeien met het internetverkeer van hun abonnees. Providers mogen bijvoorbeeld niet innovatieve diensten, zoals internettelefonie, blokkeren. Dat is belangrijk voor de economie, want dit gedrag van ISPs leidt tot concurrentievervalsing. Het is ook goed voor sociale cohesie, want het zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot hetzelfde internet” (p. 79).
GL GL heeft geen vragen gesteld over netneutraliteit in het verslag. “De overheid waarborgt de netneutraliteit. Overheden en internetdienstverleners mogen bepaalde inhoud, diensten of technologische toepassingen niet bevoordelen boven andere of blokkeren zonder toestemming van de gebruikers, tenzij op last van de rechter” (p. 39).
CDA CDA heeft geen vragen gesteld over netneutraliteit in het verslag. “Eigenaren van distributienetwerken bepalen in toenemende mate wat er voor burgers op de vele schermen te zien en te doen is. Voorkomen moet worden dat distributeurs hun eigen belangen beschermen door beperkende voorwaarden te stellen aan de aard en omvang van de diensten en aan de inhoud en vorm van de content die via hun netwerken door andere aanbieders worden aangeboden. Het CDA wil dat burgers op alle netwerken vrije keuzes kunnen maken” (p. 48).
CU CU heeft geen vragen gesteld over netneutraliteit in het verslag. De ChristenUnie neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over netneutraliteit. x
PvDD PvDD heeft geen vragen gesteld over netneutraliteit in het verslag. De Partij voor de Dieren neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over netneutraliteit. x
PVV PVV heeft geen vragen gesteld over netneutraliteit in het verslag. De PVV neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over netneutraliteit. x
SGP SGP heeft geen vragen gesteld over netneutraliteit in het verslag. De SGP neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over netneutraliteit. x

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag