• Menu

0 recente resultaten

Parlementaire Agenda Week 6

Wat gebeurt er komende week in de Eerste- en Tweede Kamer? Via de agendachecker van PrivacyBarometer hebben wij onze agenda geupdate (zie ook onze wiki). 

Voor de komende week staan de volgende voor internetvrijheid en gerelateerde dossiers relevante onderwerpen gepland:

Tweede Kamer:

  • 10 februari 2010: Tijd: 14:30 -17:30 uur Algemeen overleg Voortouwcommissie: Veiligheid en Justitie Status: Geannuleerd of verplaatst.
    Dertiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding.

Eerste Kamer:

  • 8 februari 2010, 14:30 uur: Commissie Justitie: conceptbrief als reactie op de brief van de minister EL&I van 13 januari 2011 over het Eindrapport nulmeting bewaarplicht gegevens telecommunicatie (EK, 31.145, S). Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)
  • 8 februari 2010, 14.30 uur: Commissie Justitie: bespreking brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 31 januari 2011 inzake voortgang Europees Strafregister Informatie Systeem (ECRIS). E090202 – Besluit betreffende de oprichting van het Europees strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ.
  • 8 februari 2010, 15:45 uur: Commissie Justitie e.a.: voorbereiding debat ‘de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling’.

Voor week 7 en daarna staan een aantal relevante vergaderingen op het programma:

Tweede Kamer:

  • 15, 16 of 17 februari: Plenair: 32 185 (Wijz. Telecommunicatiewet; aanpassing van de bewaartermijn voor  telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie).
  • 15, 16 of 17 februari: Plenair: 32 467 (Oprichting van het College voor de rechten van de mens).

Eerste Kamer:

  • 19 april 2011: Commissies Economische Zaken en Justitie: mondeling overleg met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over auteursrecht/ intellectueel eigendomsrechten. Auteursrechtbeleid (29.838).
  • 17 mei 2011: Plenair: beleidsdebat over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling in het kader van het rapport van de commissie Brouwer-Korf. Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens (31.051)

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag