• Menu

0 recente resultaten

Rosenthal's eerste test: vóór vrijheid of niet?

Eerder berichtten wij al over het Frans-Nederlandse initiatief om een gedragscode tegen internetcensuur op te stellen. Het initiatief leek op zijn best mild positief en op zijn slechtst hypocriet. Op 21 oktober lekte echter een brief uit van Sarkozy aan Kouchner, de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Daarin vraagt hij om in deze gedragscode ook de Franse “three strikes”-wet te verwerken. Bits of Freedom stuurde direct een open brief aan de nieuwe minister Rosenthal met het verzoek om deze voorstellen met klem te verwerpen.

Sarkozy schrijft in zijn brief, die is gelekt via La Quadrature du Net, dat de conferentie over deze gedragscode die op 29 oktober plaatsvindt, een goede gelegenheid is om de Hadopi-wet te promoten. Bits of Freedom stuurde direct de volgende open brief (PDF) aan Rosenthal:

Geachte heer Rosenthal,

Allereerst wil Bits of Freedom u van harte feliciteren met uw nieuwe aanstelling als minister van Buitenlandse Zaken. Wij hopen van harte dat u zich gedurende uw ambtstermijn inzet voor vrijheid en privacy op internet, ook in het buitenland.

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Vandaag is een brief van de Franse president Sarkozy aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken Kouchner uitgelekt. Deze brief gaat over de Franse inzet bij de onderhandelingen over een internationale gedragscode voor internetvrijheid. Deze gedragscode is een Frans-Nederlands initiatief dat minister Verhagen begin vorig jaar samen met Kouchner heeft gelanceerd.

Minister Verhagen noemde in een speech over dit initiatief informatie de zuurstof van de moderne tijd. Hij zei toen onder meer: “Vrijheid van meningsuiting heeft in de 21e eeuw een nieuwe, digitale dimensie gekregen.” Hij onderstreepte dat de deelnemers aan deze gedragscode zich gezamenlijk moeten inzetten om “de vrije stroom van informatie, ook op het internet, te waarborgen”.

Tot onze grote zorg blijkt uit de brief van Sarkozy aan Kouchner dat de Franse regering probeert om deze gedragscode te kapen, door via dit initiatief diep ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen naar andere landen te exporteren. Sarkozy schrijft onder meer dat hij hoopt dat de conferentie over deze gedragscode een gelegenheid biedt om Franse initiatieven zoals de Hadopi-wet te promoten.

Deze zeer omstreden wet is inmiddels in werking getreden in Frankrijk. Op grond hiervan worden – kort gezegd – internetgebruikers van internet afgesloten als zij drie keer inbreuk maken op auteursrecht. Wij begrijpen dat wordt verwacht dat gemiddeld 10.000 internetgebruikers per dag een aanmaning zullen krijgen en dat dit aantal zal oplopen naar 150.000 per dag wanneer het systeem volledig functioneert.

Het moge duidelijk zijn dat een maatregel die tot gevolg heeft dat honderdduizenden mensen zonder tussenkomst van een rechter mogelijk van internet worden afgesloten, in flagrante strijd is met internetvrijheid, in het bijzonder met het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy. Juist daarom heeft het vorige kabinet zich meerdere keren uitgesproken tegen het invoeren van een dergelijke “three strikes”-wet in Nederland.

Op 29 oktober 2010 zal de eerstvolgende conferentie over dit Frans-Nederlandse initiatief plaatsvinden. Wij lazen met blijdschap in het recent overeengekomen regeerakkoord dat de Nederlandse regering een vrij en open internet zal bevorderen.

Wij vragen u daarom met klem om zich tijdens de onderhandelingen over die gedragscode uit te spreken tegen vrijheidsbeperkende maatregelen zoals de Franse Hadopi-wet. Wij verzoeken u bovendien een gedragscode die de deur openzet voor de invoering van dit soort maatregelen in andere landen niet te ondertekenen.

Uiteraard ben ik graag bereid om het bovenstaande verzoek nader toe te lichten, mocht daaraan behoefte bestaan. Wij zouden graag een reactie ontvangen op deze brief.

Hoogachtend,

Ot van Daalen

Update 26/10/10: In de eerste versie van de Franse wet zouden gebruikers kunnen worden afgesloten als een commissie daartoe besloot. Deze wet is echter aangepast; nu worden gebruikers na een versnelde procedure afgesloten.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag