• Menu

0 recente resultaten

Regering moet internetafsluiting als straf verbieden

Demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken beloofde op 8 september in de kamer dat door het omstreden anti-piraterijverdrag ACTA niets zal veranderen voor de Nederlandse internetgebruiker: hij wordt niet afgesloten van internet, en zijn internetverkeer wordt niet gecontroleerd. Maar kan ze die belofte wel waarmaken? Daarvoor is meer nodig.

Van der Hoeven wekt in het meest recente overleg met de kamer de indruk dat door ACTA niets zal veranderen voor de Nederlandse internetgebruiker:

“Het blijkt dat er veel misverstanden bestaan rond het illegaal downloaden en internet bij het ACTA-verdrag. Ook daarvoor geldt dat de bestaande EU-afspraken leidend zijn. Dat betekent dat het ACTA-verdrag in die zin niets wijzigt. Nederland is bijvoorbeeld niet voornemens om verplichtingen voor internetproviders ten aanzien van de inhoud van documenten in te voeren. Wij zijn niet voornemens om een three-strikes-outbeleid in te voeren, zoals in Frankrijk, want dat blijft na het ACTA-verdrag aan de lidstaten zelf.”

We weten niet precies wat wordt afgesproken binnen ACTA, want de onderhandelingen zijn geheim. Maar uit de meest recente uitgelekte tekst blijkt dat de ondertekenaars zich zouden moeten inzetten voor de bevordering van “cooperative efforts within the business community” ter bestrijding van auteursrechtinbreuk (artikel 2.18 lid 3). Een voorbeeld van zo een afspraak is de Ierse provider Eircom en de copyright-industrie, die op semi-vrijwillige basis overeengekomen dat gebruikers van internet worden afgesloten bij gestelde herhaaldelijke auteursrechtinbreuk. Een ander voorbeeld is internetprovider Virgin in het Verenigd Koninkrijk, die zonder dat ze daartoe verplicht was, met rechthebbenden afgesproken dat zij bij wijze van experiment alle internetverkeer van haar gebruikers zal monitoren door middel van controversiële technieken zoals deep packet inspection (en de Europese Commissie houdt dit scherp in de gaten).

Als Van der Hoeven vindt dat een internetverbod en internetcontrole in Nederland geen plaats hebben, moet ze ook semi-vrijwillige afspraken tussen providers en de copyrightindustrie met die strekking verbieden. Zo kan écht worden voorkomen dat mensen van internet worden afgesloten wegens auteursrechtinbreuk en dat al hun internetverkeer wordt gecontroleerd.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag