• Menu

0 recente resultaten

Europees Parlement steunt achterhaald auteursrechtbeleid

Op 22 september heeft het Europees Parlement het Gallo rapport aangenomen. Het rapport  is belangrijk voor het toekomstig beleid van het parlement over het auteursrecht, onder meer op internet. Het is daarom erg jammer dat in het rapport een eenzijdig beeld van het filesharing-conflict wordt geschetst, en opnieuw verdergaande, repressieve handhaving van auteursrechtbeleid wordt ondersteund.

Zo zouden volgens het rapport inbreuken op intellectuele eigendomsrechten een gevaar voor onze gezondheid, veiligheid, economie en samenleving vormen (sub A). Ook zouden er verbanden zijn tussen verschillende vormen van georganiseerde misdaad en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (sub T). Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten inbreuk: ook filesharing door individuen zonder commercieel oogmerk wordt hieronder geschaard. En terwijl wordt geconstateerd dat de gegevens over de omvang van inbreuken “inconsistent, onvolledig, ontoereikend en versnipperd zijn” (sub F), wordt wel vastgesteld dat inbreuk van auteursrechten zorgwekkende proporties heeft aangenomen (sub J).

Het rapport zal leiden tot meer repressieve handhaving. Het rapport moedigt internetproviders, zoals Ziggo en UPC, aan om met de copyrightindustrie “vrijwillig” afspraken te maken over maatregelen om auteursrechtschending te voorkomen (par. 30). Dat kan ertoe leiden dat internetproviders gebruikers gaan afsluiten van het internet, zoals in Ierland gebeurt, of alle internetverkeer van hun gebruikers gaan bespioneren, zoals in het Verenigd Koninkrijk gebeurt.

Maar het grootste probleem van het Gallo rapport is dat hiermee achterhaald auteursrechtbeleid opnieuw wordt ondersteund. Verdergaande repressie is geen oplossing: miljoenen internetgebruikers worden zo gecriminaliseerd en de fundamentele rechten van internetgebruikers komen hierdoor in gedrang. De copyrightindustrie moet in plaats daarvan innoveren, en bijvoorbeeld licenties gaan geven voor het gebruik van filesharingtechnologie.

Benieuwd wie vóór dit achterhaalde auteursrechtbeleid stemde? CDA, CU en SGP (p. 90). D66, GroenLinks, PvdA stemden tegen. VVD stemde deels tegen en onthield zich deels van stemming.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag