• Menu

0 recente resultaten

Wat wil jij weten over het netwerkbeheer van ISPs?

Binnenkort zullen internetproviders openheid moeten geven over hoe zij hun netwerkverkeer behandelen. Het Ministerie van Economische Zaken onderzoekt op dit moment hoe die transparantieverplichting moet worden ingevuld. Help mee: wat wil jij weten over het netwerkbeheer van internetproviders?

Op 16 september namen wij deel aan een consultatie van het Ministerie van Economische Zaken over een nieuw onderdeel van de Telecomwet: de transparantieverplichting. Die komt erop neer dat providers verplicht worden om transparant te zijn over de manier waarop zij netwerkverkeer behandelen (zie onder voor de concept-wetsbepaling die is voorgesteld door het ministerie). Het ministerie onderzoekt nu waarover internetproviders inzicht zouden moeten bieden, om gebruikers in staat te stellen de dienstverlening van providers van internettoegang met elkaar te vergelijken?

Ook wij gaan input geven, en daarom vragen wij ons af: welke informatie heb jij nodig om je een goed oordeel te kunnen vellen over de kwaliteit van de dienstverlening van een internetprovider? Zou jij willen dat de router policies van een provider worden gepubliceerd (en dan alleen van de backbone of ook van andere routers)? Is inzicht in de capaciteit en congestiegraad voor jou van belang? Moet voor transparantie onderscheid worden gemaakt tussen vast en mobiel internet? Of wil je juist een beschrijving van het effect, zoals een pagina op de website waarin wordt beschreven dat YouTube voorrang krijg? Laat je suggesties achter in de comments. Wij zorgen dat zij bij het Ministerie terecht komen.

Update: Probeer in de comments zo gedetailleerd mogelijk te zijn. Er zijn verschillende manieren waarop diensten geblokkeerd of vertraagd kunnen worden; het is te verwachten dat providers die verschillende manieren ook zullen benutten. Hoe kunnen we zorgen dat we inzicht hebben daarin?

Artikel 7.3 Telecommunicatiewet (concept)
1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten transparante, vergelijkbare, toereikende, actuele, duidelijke en volledige informatie bekendmaken over: […] eventuele beperkingen van de toegang tot of het gebruik van diensten en toepassingen.
2. De informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt bekendgemaakt in een gemakkelijk toegankelijke vorm. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de vorm waarin de informatie bekend wordt gemaakt. […]
4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over het door de aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten aan de eindgebruiker te verstrekken informatie met betrekking tot:
[…] b. wijzigingen in de voorwaarden voor beperking van de toegang tot of het gebruik van diensten en toepassingen;
c. de door de aanbieder ingestelde maatregelen bij congestie en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de dienstverlening;
[…]

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag