• Menu

0 recente resultaten

Regering misleidt de pers over censuurvoorstel

Op 15 september publiceerden talloze hoogleraren, bloggers en maatschappelijke organisaties een brandbrief (PDF) waarin zij protesteren tegen een recent wetsvoorstel dat overheidscensuur in de hand werkt. De recente reactie van de regering op die brief is ronduit misleidend.

Ten eerste doet de woordvoerder van het ministerie van justitie in een reactie tegenover Tweakers ten onrechte alsof het voorstel in de praktijk maar weinig zal worden toegepast:

“Bovendien zal het niet vaak gebeuren dat een officier van justitie zijn bevoegdheid om sites offline te halen, gebruikt, denkt Alkema. “Dat zal alleen gebeuren bij evident strafbare feiten. Er wordt al samengewerkt met providers om dat soort content te verwijderen. Als de providers dat niet kunnen, kan het OM zijn bevoegdheid gebruiken.”

De minister geeft hiermee een misleidende weergave van het wetsvoorstel. Uit het conceptwetsvoorstel (PDF) en de toelichting blijkt helemaal niet dat alleen bij evident strafbare feiten informatie wordt verwijderd. Integendeel: de bevoegdheid om delen van websites op zwart te zetten, strekt zich juist uit tot alle ‘strafbare feiten’, dus ook tot – bijvoorbeeld – auteursrechtschending. Bovendien is in het voorstel zelfs overwogen dat in twijfelgevallen het Openbaar Ministerie zelf moet beoordelen of de vrijheid van meningsuiting voorrang moet krijgen. En we kunnen er niet op vertrouwen dat het Openbaar Ministerie die bevoegdheid terughoudend gebruikt, zoals bleek uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de publicatie van een tweet door Bert Brussen. Ten tweede: het wetsvoorstel is juist gericht op providers, dus als zij delen van een website niet kúnnen verwijderen (zoals de minister in zijn reactie schetst), dan zou die nieuwe bevoegdheid ook niet helpen.

Ook wekt de minister in het artikel ten onrechte de suggestie alsof niets zou veranderen door het schrappen van de rechterlijke toets – want de toets zou volgens het ministerie namelijk achteraf plaatsvinden. Daarmee vergeet de woordvoerder gemakshalve dat er geen enkele noodzaak is om die toets te schrappen – als snel moet worden gehandeld kan een rechter nu al in een paar uur een verwijderingsverzoek van het Openbaar Ministerie toetsen. Bovendien zou dit een omkering van de bewijslast inhouden en dat werkt overheidscensuur in de hand. Dan moet een burger immers zelf aantonen dát en wáárom informatie moet worden teruggeplaatst – in plaats van, zoals nu het geval is, dat het Openbaar Ministerie moet bewijzen waarom informatie moet worden verwijderd.

Je kan nog tot 30 september je mening achterlaten bij de consultatieronde over de wetswijziging. Laat weten wat je vindt van dit censuurvoorstel en spreek je dan ook uit tegen deze misleiding.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag