• Menu

0 recente resultaten

Foto: Josh Rose

Vijf bezwaren tegen de censuurknop

Op dit moment kan het OM websites op zwart zetten, maar slechts na toetsing door de rechter. Afgelopen week lanceerde de demissionaire regering echter een nieuw concept-wetsvoorstel. De regering wil die voorafgaande rechterlijke toetsing schrappen. De overheid houdt hierover nu een consultatie, om te horen wat belanghebbenden hiervan vinden. Vijf argumenten tegen dit rampzalige voorstel.

  • Bevordert censuur. Schrappen van voorafgaande toetsing werkt censuur in de hand. De bepaling is bovendien heel breed: ze ziet op alle strafbare feiten, en dus ook op – onder meer – auteursrechtinbreuk en belediging. Het OM krijgt dus een grenzeloze bevoegdheid om websites te verwijderen of te blokkeren, zonder dat een rechter er eerst naar kijkt.
  • Gebrek aan onafhankelijkheid. We kunnen er niet op rekenen dat het OM een onafhankelijke beoordeling kan maken van de vraag of een bepaalde website een beroep kan doen op de vrijheid van meningsuiting. Het OM heeft immers tot taak het strafrecht te handhaven.
  • Geen noodzaak. Het schrappen van voorafgaande toetsing is niet noodzakelijk. Het OM kan websites nu al verwijderen of blokkeren, maar gelukkig nadat een rechter dat heeft getoetst. Uit de ervaring met deze bevoegdheid van de afgelopen jaren, blijkt dat er geen enkele noodzaak is om die toetsing te schrappen. Een rechter kan bovendien als dat nodig zou zijn heel snel zijn oordeel geven over een verzoek van het OM.
  • Negeert wetenschap. De regering negeert een wetenschappelijk advies uit 2007 hierover. Wetenschappers van de Universiteit van Tilburg adviseerden in 2007 in een rapport over de herziening van deze bepaling al dat deze rechterlijke toetsing moet worden gehandhaafd (PDF, p. 44).
  • Checks and balances. Het voorstel zou bestaande checks and balances ondermijnen. In een rechtsstaat hoort de rechter de uitoefening van vergaande bevoegdheden van het OM zoals het op zwart zetten van een website vooraf te controleren.

Nog andere argumenten? Laat ze achter in de comments. Wat kan jij doen? Geef vooral input op de consultatie van de overheid. Dat kan hier. Blog erover. En roep je vrienden ook op om hun mening te geven.

Update: luister ook naar het optreden van Bits of Freedom bij Tros Radio Online op 31 juli 2010.

Update 31/7/10: “Het voorstel is niet noodzakelijk.” verandert in “Het schrappen van voorafgaande toetsing is niet noodzakelijk.” naar aanleiding van het commentaar van Jan Jaap Oerlemans.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag