Foto: Josh Rose
Hennis (VVD) vraagt door over noodzaak internetfilter

Vijf bezwaren tegen de censuurknop

Bits op Vrijdag [video]
DOSSIER: Platformen

Op dit moment kan het OM websites op zwart zetten, maar slechts na toetsing door de rechter. Afgelopen week lanceerde de demissionaire regering echter een nieuw concept-wetsvoorstel. De regering wil die voorafgaande rechterlijke toetsing schrappen. De overheid houdt hierover nu een consultatie, om te horen wat belanghebbenden hiervan vinden. Vijf argumenten tegen dit rampzalige voorstel.

 • Bevordert censuur. Schrappen van voorafgaande toetsing werkt censuur in de hand. De bepaling is bovendien heel breed: ze ziet op alle strafbare feiten, en dus ook op – onder meer – auteursrechtinbreuk en belediging. Het OM krijgt dus een grenzeloze bevoegdheid om websites te verwijderen of te blokkeren, zonder dat een rechter er eerst naar kijkt.
 • Gebrek aan onafhankelijkheid. We kunnen er niet op rekenen dat het OM een onafhankelijke beoordeling kan maken van de vraag of een bepaalde website een beroep kan doen op de vrijheid van meningsuiting. Het OM heeft immers tot taak het strafrecht te handhaven.
 • Geen noodzaak. Het schrappen van voorafgaande toetsing is niet noodzakelijk. Het OM kan websites nu al verwijderen of blokkeren, maar gelukkig nadat een rechter dat heeft getoetst. Uit de ervaring met deze bevoegdheid van de afgelopen jaren, blijkt dat er geen enkele noodzaak is om die toetsing te schrappen. Een rechter kan bovendien als dat nodig zou zijn heel snel zijn oordeel geven over een verzoek van het OM.
 • Negeert wetenschap. De regering negeert een wetenschappelijk advies uit 2007 hierover. Wetenschappers van de Universiteit van Tilburg adviseerden in 2007 in een rapport over de herziening van deze bepaling al dat deze rechterlijke toetsing moet worden gehandhaafd (PDF, p. 44).
 • Checks and balances. Het voorstel zou bestaande checks and balances ondermijnen. In een rechtsstaat hoort de rechter de uitoefening van vergaande bevoegdheden van het OM zoals het op zwart zetten van een website vooraf te controleren.

Nog andere argumenten? Laat ze achter in de comments. Wat kan jij doen? Geef vooral input op de consultatie van de overheid. Dat kan hier. Blog erover. En roep je vrienden ook op om hun mening te geven.

Update: luister ook naar het optreden van Bits of Freedom bij Tros Radio Online op 31 juli 2010.

Update 31/7/10: “Het voorstel is niet noodzakelijk.” verandert in “Het schrappen van voorafgaande toetsing is niet noodzakelijk.” naar aanleiding van het commentaar van Jan Jaap Oerlemans.

 1. polopolo150

  Volstrekt onnodige wetsvoorstel.

 2. ItsJet

  Het lijkt mij echt overbodig, omdat er nu al genoeg legale mogelijkheden zijn om websites te verbieden.
  Overheids macht in deze en ongebreidelde controle zijn zeer onwenselijk in een (echte) democratie.

 3. Niels

  Gelijk gedaan, hoorde zojuist het interview op radio 1 met BOF, wat een enge ontwikkelingen hier in Nederland. Als zelfs de Polen geschikt zijn over dit soort wetten, wat voor bananen republiek is Nederland dan aan het worden? Goed bezig zoals altijd BOF. Ga snel weer doneren, jullie werk is onmisbaar in Nederland anno 2010.

 4. B. Garvelink

  De tweede bepaling maakt het klokkenluiders nog weer moeilijker en verbiedt bijvoorbeeld ook de overheid het aankopen van een CD-ROM vol zwartspaarders.

 5. Jan-Jaap Oerlemans

  Punt 3 is onjuist. Artikel 54a Sr kan in de praktijk niet toegepast worden. NTD kan wel op basis van de gedragscode waarop de ISP beslist of iets offline wordt gehaald. Ook daar komt geen rechter bij aan de pas…

 6. willem

  Ben het van harte eens met het nieuwe voorstel. Alle mogelijkheden dienen aangewend te worden om het Internet uit de illegaliteit te halen. Rechterlijke sanctie kan desgewenst achteraf plaatsvinden.

 7. Andries

  Het heeft geen zin een website te sluiten. Binnen minuten is er een nieuwe. Wat gebeurt er als de website gehost wordt vanuit IJsland. Het is een ondoordachte wet gebaseerd op onkunde van de (demisionaire)minister.

 8. Bas

  Zelfs in Turkije kan er niet gecensureerd worden zonder tussenkomst van een rechter. ‘k Dacht dat ‘t CDA zo kritisch was tegenover Iran als ‘t op mensenrechten aankomt en zo kritisch tegenover PVV als ‘t op het toornen aan de rechtstaat aankomt… maar op hetzelfde moment werkt CDA, moedwillig of uit onkunde, domweg censuur in de hand.

 9. Ot van Daalen

  @Jan-Jaap Oerlemans: Dat ben ik niet met je eens. Het schrappen van voorafgaande toetsing is niet noodzakelijk, zelfs als herziening van art. 54a Sr mogelijk wel nodig zou zijn, en het is natuurlijk duidelijk dat “voorstel” ziet op het schrappen van voorafgaande toetsing. Ik heb ter vermijding van misverstanden dit verheldert. Civiele aansprakelijkheid wegens het niet na-leven van de NTD is iets anders dan strafbaarheid onder het WvSr.

 10. Lodi

  Natte droom van de STASI ? Nee : Christen Democratie in de praktijk !
  Is dit een Nederlandse minister, of een slechte imitatie van Herr Flick van de gestapo ?

 11. Layana

  De angel zit ‘m inderdaad in het wegnemen van de toets vooraf. Dat betekent dat iedere url vogelvrij is. Dat het niet uitmaakt waarom het OM een website wil blokkeren: omdat er iets op staat wat iemand niet bevalt?
  Nina Brink vs Smit: website Smit uit de lucht
  PVV ongewenste uitlatingen: website PVV uit de lucht
  Je familieblog met vakantiefoto’s van de kleinkinderen op het strand: website uit de lucht
  Foto’s van de nieuwe kamer van je kinderen met vrolijke Disneyfiguren op het behang: website uit de lucht

  Ik ben geen jurist, maar dit klinkt als ‘schuldig tot onschuld is bewezen’. Een betrouwbare overheid bestaat alleen bij de gratie van de controleerbaarheid van die overheid.
  Dit voorstel lijkt op de visvangst van tegenwoordig: we slepen de halve zee leeg, kijken of er iets bij zit en de rest, de ‘bijvangst,’ is collaterale schade. Die bijvangst – dat kan ieder van ons zijn. Dit is geen verbetering van opsporingsmogelijkheden, dit is verregaande luiheid van de overheid met uitholling van burgerrechten tot gevolg.

  En hou m in de gaten, die Hirsch Ballin en cs – dat is ook de meneer die opperde om van iedere inwoner in Nederland een daderprofiel aan te maken. Zijn droom is duidelijk: hij is de nieuwe Tom Cruise in Minority Report

 12. Hugo

  Er wordt vooral gekeken naar het internet censuur gedeelte, maar er staat nog meer engs in het wetsvoorstel. Het verbieden van het opnemen van een gesprek waar je zelf aan deelneemt is ook onwenselijn naar mijn mening. Denk bijvoorbeeld aan bewijzen als je bedreigd wordt. Of als een ambtenaar je wel iets mondeling wil vertellen, maar het niet of schrift wil zetten.

  Ook dit deel van de wetswijziging lijkt vooral bedoeld om de overheid zelf te beschermen en niet de burgers.

 13. Hugo

  Je zou de volgende toe kunnen voegen:

  * Het verbieden van afluisteren van een gesprek waar je al aan deelneemt heeft vooral gevolgen voor bewijsbaarheid. Je neemt immers al kennis van het gesprek, dus er komen je geen extra feiten ter kennis. Dit deel van het wetsvoorstel lijkt vooral gericht op het beschermen van de overheid tegen klokkenluiders e.d. M.a.w. dit deel is een ontdemocratisering van de samenleving.

 14. v.d.Hof

  Het is machtsmisbruik tegen bijv. klokkeluiders en mensen die een zaak beginnen tegen de overheid. De overheid maakt al gebruik van illegale activiteiten van “recherchebureautjes” om voor hen ongewenste informatie te “ontdoen” van de rechtmatige eigenaar om te voorkomen dat ze een zaak verliezen van een burger. Wat ze nu willen is alles in de hand krijgen; elk detail. Hier zijn geen woorden voor; zo idioot smerig! Nederland is zo ranzig. We moeten als burgers straks allemaal ondergronds om ons recht op democratisch rechtmatige wijze te verkrijgen.

 15. Anoniem

  Het zelfs niet heimelijk mogen opnemen in je eigen woning verslechtert de rechtspositie van de burger. Bewijs anders maar eens wat de pandjesbrigade in jouw woning heeft uitgespookt als de politie wat anders beweert dan jij. In Amerika blijkt dat in staten waar soortgelijke wetgeving bestaat deze regelmatig actief misbruikt wordt door de politie om wangedrag en intimidatie te bedekken, zie bijvoorbeeld:
  http://www.mclu.org/node/653

 16. Jeroen

  Het zelfs niet heimelijk mogen opnemen in je eigen woning verslechtert de rechtspositie van de burger. Bewijs anders maar eens wat de pandjesbrigade in jouw woning heeft uitgespookt als de politie wat anders beweert dan jij. In Amerika blijkt dat in de “two-party” staten waar soortgelijke wetgeving bestaat deze regelmatig actief misbruikt wordt door de politie om wangedrag en intimidatie te bedekken, zie bijvoorbeeld:
  http://www.mclu.org/node/653

 17. Werner

  Inderdaad.. Censuur.. Er moet scheiding blijven tussen de rechterlijke en uitvoerende macht….

 18. Jeroen

  Las het stukje hier op de site en heb direct de consultatie ingevuld, dit soort vreemde voorstellen horen in een democratie helemaal niet thuis en werken een vorm van censuur in de hand die doet denken aan een dictatuur!

 19. michel

  Welkom in China, u bent schuldig tenzij u enige toelaatbare bewijzen kunt aanvoeren waaruit blijkt dat u gelijk heeft. O die heeft u niet, want uw url verwijst naar een standaard blokerings-pagina van het OM en bevat dus niet meer de gewraakte gegevens. OM heeft dus terecht de site gesloten, VOLGENDE!

 20. mark

  dadelijk kriijgen we met zo als in china zoon een censuur ,
  echt niet doen !!!!

 21. Vinzei

  internet moet vrij zijn en blijven!

 22. c

  het intra is en moet vrij blijven. want anders loopt NL china na. en dat is niet de bedoeling;

 23. Koos

  Wat een kutland is dit toch weer en dat dankzij die CDA fascisten want dat zijn het met dit soort fratsen. Het bewijs is weer geleverd: ”Religie is een misdaad tegen de mensheid” – Pat condell, en Pat heeft nog gelijk ook! Censureren is iets van de sprookjesgelovers ze doen het allemaal. Wordt dan tijd dat we hun geloofsrommel gaan censureren eens kijken of men het dan nog zo leuk vindt, wie de bal kaatst krijgt hem terug

 24. Michael

  Ik wordt er bang van… Afgelopen jaren is de regelgeving al aan het verharden, en met dit soort dingen wordt het nog erger. Hierbij een kopie van het bericht dat ik heb gestuurd (bedankt voor de link trouwens)

  Is deze wet wel duidelijk getoetst? Aangezien zeker het ministerie van Justitie zich qua bevoegdheden altijd al op uiterst gevoelig terrein bevind, en het gevaar van willekeur, censuur etc ERG groot is met deze wet, waarbij – als ik het goed begrepen heb – de controle -misschien- pas achteraf plaatsvindt. Gezien de gevoeligheid van de activiteiten waar het OM en het ministerie van Justitie zich mee bezig houden, zou dit VOORAF plaats moet vinden door een onafhankelijke groep experts.

 25. Officier van Preventieve Justitie

  Geachte BoF,

  Dit is uw laatste waarschuwing. Nog één keer zo’n rationeel en onderbouwd betoog en uw website zal worden geblokkeerd.

  Hoogachtend,
  de OvPJ

 26. Wilko

  Als het OM de bevoegdheid zou krijgen om boeken te verbieden zonder toetsing van een rechter zou het hele land in protest gaan. Als er wetten worden overtreden moeten ze de mensen veroordelen via de rechter en niet gedachten onderdrukken.

 27. Oscar

  Hoe mag een demissionair kabinet zoiets doen, terwijl er al verkiezingen zijn geweest en al! Dadelijk meldt er een organisatie dat er ergens een aanslag is gepleegd en misschien een van mijn familieleden is omgekomen en dat krijg je dan niet meer te horen!

  CDA kan er zelfs voor zorgen dat mensen in armoede terechtkomen en omkomen van de honger omdat zij hun, zonder bloed of porno gevulde pagina (voor bijvoorbeeld internationale zaken) niet meer kunnen bereiken, welke van belang is voor alle zaken via dat ene bedrijf.

  En dat omkomen komt omdat er zoveel werklozen zijn door het internetcensuur dat er niet meer genoeg bijstand kan worden geleverd.

  Hoe moet ik dan aan informatie komen voor mijn werkstuk? Niet! Krijg ik dan een onvoldoende op mijn rapport vanwege het censuurbeleid van de overheid?
  Het zal mij niet verbazen als wij op een zwarte lijst van de VN komen (die van kinderrechten staan wij al op denk ik, nu de persvrijheid(Shit!)). Balkellende IV was sowieso al een kutkabinet.

 28. Karian

  Een heel eng idee dat het OM meer macht krijgt in deze. Vooral omdat men mijns inziens helemaal de kennis niet heeft om, voor iig website-eigenaren, zulke ingrijpende beslissingen te nemen. Wekelijks ontvang ik vorderingen die gebaseerd zijn op verkeerde wetsartikelen, ik moet regelmatig uitleggen wat een ip-log is en het komt zelfs voor dat ik mail ontvang met vragen over een andere site. Mijn concurrent nota bene! En dit is allemaal alleen maar klein onderdeel van een proces. Ik wil mij niet indenken welke desastreuze gevolgen de onkunde, desinteresse en het gebrek aan kennis zullen hebben als ikzelf/mijn site onderwerp van onderzoek ben.

 29. Jeroen van der Gun

  Naast het censuurgedeelte staan er inderdaad meer rare dingen in dit wetsvoorstel die niet uit het oog moeten worden verloren. Het verbod op het publiceren van niet-openbare gegevens en het verbod op het opnemen van wat anderen tegen je zeggen, moeten, als je erover nadenkt, voldoende zijn om elke klokkenluider op te sluiten. WikiLeaks mag blij zijn dat men in IJsland zit en niet hier.

 30. DrWhax

  Ik heb net dit stuk ingezonden: http://pad.telecomix.org/leskosun

 31. Nerdie

  Dit is wellicht iets voor http://www.schaduwkamer.nl/
  Of een echt referendum, natuurlijk. Maar ja, dan moet eerst de politiek op orde zijn, hè…

 32. Ronald

  Afgelopen week hebben we allemaal kunnen vernemen hoe droevig het gesteld is met de zorgvuldigheid van (onderdelen) van Justitie. Er is op dit moment, met alle voorgenomen wijzigingen, geen enkele reden om aan te nemen dat dit zal verbeteren.
  Als we het projecteren op schriftelijke/gedrukte publicaties komt het erop neer dat justitie bepaalt wat mensen lezen. Laten we daar dan gelijk het (de politiek ongewelvallige) auditieve en visuele medium bij betrekken. Dan kan de inquisitie, hoewel ietwat verlaat, toch noch een succesje noteren.
  Nee, ik ben het eens met de strekking van het oorspronkelijke artikel. Ook deze voorgestelde wijziging is onnodig en ongegrond. Het blijft desalniettemin vermakelijk te zien hoe de alfa’s van deze bestuurlijke grap (Nederland geheten) hun schrijnende gebrek aan logisch (denk-)vermogen onophoudelijk menen te moeten compenseren met verhoging van hun (eigen) macht. Zal wel iets te maken hebben met de freudiaanse fasen van (hun) persoonlijkheidsontwikkeling.

 33. Jan

  Ik denk dat het overslaan van de rechter commissaris en het direct tot actie kunnen overgaan van het OM niet meer dan een afleidingsmanoeuvre is om de de rest van het voorstel erdoor te kunnen duwen. Iedereen is straks opgelucht als de minister van justitie het voorstel op dat ene punt aanpast terwijl de rest van het voorstel ook niet een lieverdje is. Als alles wat straks niet openbaar is niet openbaar gemaakt mag worden dan zal dit voldoende door de wet ondersteund houvast geven voor censuur. Of zie ik dit te negatief?

 34. Michael

  @ Jan, nee dat zie je naar mening juist… soms zit ik me af te vragen of de politiek er nog wel is voor de burgers (zoals het hoort), of dat wij er nog slechts zijn zodat de landelijke politici nog enigzins bestaansrecht hebben….

 35. Herman

  Het wetsvoorstel lijkt mij enkel nuttig om de overheidssystemen preventief uit de lucht te halen welke mijn persoonlijke gegevens bevatten (zoals mijn vingerafdrukken) zodat daar geen misbruik van gemaakt kan worden. Maar ik neem aan dat die systemen uitgesloten zijn van dit wetsvoorstel. Mijn vertrouwen in de overheid tot het correct handelen is momenteel gedaald tot een dieptepunt. Alles wordt in het werk gesteld om onder het mom van terrorismebestrijding (zonder enige nuanceringen) of in dit geval criminaliteitsbestrijding de bevoegdheden te verruimen. Nederland wil zich profileren als een digitaal hoog ontwikkeld land. Dan moet het vooral doorgaan met het afbreken van goed onderwijs welke nodig is niet enkel reactief op (criminele) dreigingen te acteren (door het verruimen van de macht) maar daadwerkelijk preventief iets te kunnen doen. Voor de rest kan ik me enkel aansluiten bij de betogen hierboven gehouden. Enkel een puntje richting Ronald: ik zie er tegenwoordig de lol niet eens meer van in 😉

 36. Herman

  Nog 1 toevoeging: krijgen wij burgers nu ook het recht om buitenrechtelijk te handelen als wij getuige zijn van ‘overduidelijk’ een criminele actie van een ander ?

 37. John

  Dit wetsvoorstel is een ondermijning van de rechtsstaat zoals we die kennen. Weer een stapje dichterbij een totalitaire overheid zullen sommigen denken en terecht. Er wordt in één klap een hele fase van de zorgvuldige rechtsgang overgeslagen, en zelfs met die fase gaat er al zo vreselijk veel fout.

  Het grote risico wat ontstaat is ambtelijke willekeur. Wat is de toetsing, waar kun je als webmaster/eigenaar terecht als je het niet met de beslissing eens bent?

  Voorbeeldje:
  Je zit op een verjaardag en jou concurrent doet het via internet veel beter dan jij, of je wilt je site een boost geven. Op die verjaardag is een ambtenaar van het ministerie aanwezig en na een paar borrels wordt hij wat toegankelijker. Je geeft hem een reisje Verweggistan (boek voor zulke types wel een enkele reis 😉 ) en komt met hem overeen dat hij de site van je concurrent op zwart zet.

  Maandagmorgen is de site van je concurrent, zoals beloofd op zwart. Voordat hij via de rechter weer online is, ben je gauw een maand verder, de ambtenaar zegt, Sorry, of ‘Foutje bedankt’ en weet al waar zijn volgende vakantie naar toe gaat …

  Dat is een maand lekker cashen.

  En nee, dit zal inderdaad niet aan de orde van de dag zijn, maar het zal je site maar zijn die op zwart gaat 🙁

  @Koos: Wat reageer jij vreselijk religieus. Wat heeft een levensovertuiging in vredesnaam met dit onderwerp te maken? Vreemde links leggen zou ook verboden moeten worden! Hou je religieuze overtuiging even voor de daartoe bestemde sites.

 38. rudolf

  In je communicatie zou je kunnen berichten dat als het gaat om kinderporno, de meeste ISP’s dit per direct ontoegankelijk maken. Dat is dus niet het probleem dat opgelost moet worden. Alle andere pagina’s zijn veel moeilijker te beoordelen. Op die manier haal je bij interviewers de belangrijkste angel weg. Daarna kun je het gesprek sturen op welke pagina’s het OM wel snel weg wil halen, maar waarvan het belang vaak onduidelijk is. Denk bv aan filmpjes over wat Oom Agent op straat uitvoert. etc.

 39. Ot van Daalen

  @Rudolf: dank voor je suggesties! We zullen ze waar mogelijk meenemen in onze communicatie.

 40. Dr. van de Biggelaar

  Goed bezig BoF. Wat zijn het toch weer een apen daar in den haag, ik altijd maar denken dat het sneuvelen van net neutraliteit in amerika een amerkiaanse capitalistische aangelegenheid waar de politiek in Nederland nooit in zou trappen. Dat gebeurt ook niet: de overheid neemt zelf lekker het initiatief 😀

  Zo, en nu vlug verder want dr staan hier een paar CDA-ers die me komen helpen met boekverbranden!

 41. Tjeerd

  Wij zijn als democratische rechtsstaat toch zo trots op onze Trias Politica, oftewel de scheiding der machten
  Of is de betekenis daarvan door onze huidige (demissionaire, dus geen ingrijpende wetsvoorstellen indienende ) minister van Justitie wettelijk veranderd?!

 42. rudolf

  Kleine toevoeging. Verwijs ook eens naar zaken waar de rechter oprecht moeite had met het classificeren van pagina’s als apert onrechtmatig. Spaink vs Scientology is een mooie natuurlijk, maar Brein vs. Rest of World is ook een goede. Geenstijl heeft laatst een zaak verloren (dronken studente), maar dat was niet direct duidelijk. Wat deze wet zou doen is dat de bewijslast omgekeerd wordt en neergelegd wordt bij de maker van de pagina. Iemand die een OvJ met een gewillig oor weet te vinden kan alles eerst van het netwerk laten halen en pas daarna mag de aangeklaagde in de verdediging. Terwijl nu geldt wie beweert, bewijst en dat blijkt voor het OM maar ook voor civiele klagers verdomd moeiljk te zijn bij vrijwel alle zaken anders dan kinderporno en apert onrechtmatige auteursrechten zaken.

 43. vereniging Vrijbit

  commentaar op wetsvoorstel:
  Indiening van voorstel door demissionair minister in huidige politieke situatie is ongepast.
  Inhoud van de wet strijdig met grondbeginselen van de Rechtstaat.(trias politica)
  Inhoud tast persoonlijke vrijheid van de burger actief aan.
  Voorstel zet de deur open naar willekeur en machtsmisbruik van opsporingsdiensten.
  Voorstel faciliteert het inrichten van een infrastructuur voor een totalitaire staat.
  Wetsvoorstel is op geen enkele wijze effectief als middel om ICT criminaliteit te bestrijden.

  Kortom:
  Minister Hirsch Ballin (CDA) stelt in krap 7 pagina’s voor om met een paar simpele wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering zowel de vrijheid van meningsuiting als het functioneren van vrije nieuwsgaring en het digitaal documenteren van enige communicatie die men met anderen heeft, de nek om te draaien. Deze minister, die verantwoordelijk is voor zowel het ministerie van Justitie als van Binnenlandse Zaken, zou zich dood moeten schamen en het voorstel onmiddellijk dienen in te trekken.
  Aanpak van cybercriminaliteit vereist ander uitgangspunt en andere middelen.
  E.e.a nader toegelicht in artikel van Vrijbit op http://www.vrijbit.nl

 44. Gepke de Leef

  Politie is al jaren in het bezit van blanco maar wel door ovj ondertekende papieren.
  ZE mogen ze zelf invullen bij arrestatie en invallen.
  Zolang rechters sinds 1940 wat de politie verteld klakkeloos voor de waarheid aannemen
  is daar niets tegenin te brengen.
  En zo wordt het steeds duidelijker dat Nederland sinds 1940 een politiestaat is.
  De melkertbanen zijn omgezet in stadwachten en handhavers.
  En zo begon het in 1938 ook.

 45. Jurjen

  Waarom zouden ze dit in ‘s hemelsnaam moeten willen? Hier is absoluut geen reden voor. Als gewone burger ben ik natuurlijk tegen! De enige reden zou kunnen zijn dat de burger teveel te weten komt over zaken die het daglicht niet verdragen…

 46. Rejo Zenger

  @Gepke de Leef: Waarop baseer je de opmerking dat de politie “al jaren in het bezit van blanco maar wel door OvJ ondertekende papieren” is? Heb je hier een bron voor?

 47. Henk Schanssema

  Enkelen wezen – terecht – op het belang van de twee andere onderdelen: het “verbod” op bezit alsmede (her-)publicatie van wederrechtelijke gegevens en het “verbod” om “eigen” gesprekken op te nemen.
  Ook ik vrees dat de aan/uit knop de aandacht zal afleiden van de andere twee componenten, die ook uitermate bedreigend zijn. De overheid haalt stelselmatig macht naar zich toe en ontneemt tegelijkertijd de burger de broodnodige bescherming tegen (wandaden van) de overheid.
  Mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt (en gelukkig overleefd). Als zij dit voorstel zouden lezen, draaiden zij zich beslist om in hun graf!
  Ik begrijp dat BOF zich primair inzet voor een vrij internet, maar met name zou voorgesteld artikel 139e kunnen worden uitgelegd als een downloadverbod (en P2P verbod). Hoewel de toelichting daarover zwijgt, levert het downloaden van een auteursrechtelijk beschermd werk (mogelijk) een strafbaar feit op. Immers verkrijg je de beschikking over niet openbare gegevens, die vermoedelijk wederrechtelijk zijn verkregen. Uiteraard is het zo klaar als een klontje, dat het bezitten van een gesprekje met een diender die je arresteert, al met straf wordt bedreigd. Feiten mogen niet meer, voortaan alleen nog door het rijk toegelaten ficties…

 48. Ot van Daalen

  @Henk Schanssema:

  Veel dank voor je reactie. Anderen wezen ook al terecht op de potentieel bezwaarlijke overige aspecten van het wetsvoorstel. Daar zijn we inderdaad niet op ingegaan, maar dat zullen we bij de internetconsultatie in ieder geval wel doen. Terzijde: ik weet niet zeker of 139e Sv een downloadverbod impliceert: het betreft het verspreiden van niet-openbare informatie, die is verkregen door – heel kort gezegd – het wederrechtelijk opnemen of overnemen van informatie; dat zou met name klokkeluiders-sites als WikiLeaks in de wielen kunnen rijden. Daarentegen zou 139c mogeljik wel een downloadverbod impliceren: dit omvat namelijk het overnemen van niet openbare gegevens. In de toelichting (p. 19) is aangegeven dat de bepaling daar niet op zou moeten zien (en verdedigbaar is dat informatie die op internet downloadbaar is, ook niet meer openbaar is). Hier moeten we nog goed naar kijken.

 49. Philip

  Onze lieve Ernst HB vergeet dat hij ondertussen nog maar demissionair minister van Justitie is en dat dit onderwerp (zeker gezien alle reacties, oa van BoF) ‘controversieel te noemen is.

  Philip Dröge
  Hoofdredacteur populair-wetenschappelijke nieuwssite http://www.faqt.nl

 50. Ventje

  Hoe haalt die appelmoessloeberende engnek het in zijn botte hoofd om zo’n oliedom wetsvoorstel te durven doen en nog wel in de demissionaire kabinetsperiode periode. Zijn er geen betere dingen te doen zoals de wet handhaven maar dan burgers te beschermen tegen de steeds langer wordende adem van de entertainment industrie in plaats van ze daaraan op te laten hangen. Het is gewoon walgelijk en iedereen doorziet dit gelukkig dat het enige doel van de christendemocratie unie en politieke vriendjes louter zelfbelang is, het zijn de laatste stuiptrekkingen van een terecht gekeldere partij. Als het aan meneer snik en snotter ligt surfen we hier straks met zn allen enkel nog maar naar de website van de fabeltjeskrant.

 51. Rick Vermunt

  Zoals gewoonlijk is dit ook weer een typisch vorbeeld van jagen op muggen met een jachtgeweer. De 99,99% van de mensen die helemaal niets uitvreten op internet dat niet door de beugel kan beschouwt men blijkbaar als collateral damage.
  Hoe noemde men dat ook alweer? Het doel heiligt alle middelen. Machiavelli is er niets bij.

 52. Ruud van Tintelen.

  Montesquieu had het al door, houdt de machten gescheiden. Onze democratie is toch gestoeld op de Trias Politica? Waarom moet een uitvoerende macht taken gaan overnemen die bij de rechtsprekende macht thuis hoort waar de beoordeling ligt op grond van de wetgeving?? Gaat dat niet richting absolutisme? Kan een wetgever zich zonder meer rechtstreeks bemoeien met de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht overslaan? Ik vind het allemaal uiterst zorgelijk en ben het er dus absoluut niet mee eens dat de kamer denkt te kunnen besluiten om, zonder tussenkomst van rechtelijke toetsing, censuur te kunnen toepassen! Een uiterst ondemocratische ontwikkeling!

 53. y

  Hoe moet je iets bewijzen als je website al offline is gehaalt. Wordt een heel stuk lastiger zo: bovendien kunnen bedrijven lukraak inkomsten verliezen dmv. onzorgvuldige handhaving van de regel. Niet voor niets wordt er iemand met vakkennis en wetskennis op losgelaten alvorens ditgene te blokkeren. Straks kunnen organisaties *kuch* brein *kuch* lukraak alles blokkeren wat ze niet aanstaan.

 54. Robert Kerr

  Balkenende was altijd voor de waarheid bang ….

 55. Chris

  Gaan we china achterna!

 56. hendrik

  Het OM heeft de media al aardig in zijn zak zitten,veel publicatie’s over de deventermoordzaak verdwijnen in de prullebak. Alleen op internet zijn ze gelukkig nog machteloos. Wat er ook allemaal over Joris Demmink geschreven wordt is ook niet mis.

 57. Anton

  Ik maak mij zorgen dat bij een uitbreiding van de huidige wetgeving zich stapsgewijs in dit land een vorm van fascisme kan gaan ontwikkelen. Bij een fascistisch stelsel is de wetgevende en de uitvoerende macht een geheel. Beangstig is dat door een effektieve censuur en een 100 % elektronische staatskontrole het voor inwoners moeilijker wordt om met b.v. demonstraties (gezichtsherkenning), internet-akties (filteren) en pamfletten (vingerafdrukken) onder een ongewenste bestuursvorm uit te komen. Helaas is het in het verleden ook gebleken, dat de groep burgers die bij een fascistische staat verzet pleegt zeer beperkt is. Lees hiervoor Grijs Verleden; Nederland en de Tweede Wereldoorlog van Chris van der Heijden.

 58. Martin

  Censuur zonder toetsing door een onafhankelijke rechter is absoluut on aanvaardbaar. Waar eindigt dat? Dit werkt willekeur in de hand.

 59. Carel

  HB was in 2009 als gast aanwezig op de Bilderberg bijeenkomst in Athene, die club die openheid niet verdraagt, gevolg zien we nu!

 60. Johan

  Alweer een stap in de richting van een totalitaire staat.
  Erich Honecker zou in zijn nopjes zijn geweest met alle huidige controle wetgeving van Nederland.
  Vroeger liep het westen te hoop bij alle repressie van het vroegere Oost Duitsland.
  Nu loopt het westen voorop om nog “beter” te zijn dan het vroegere Oost Duitsland.
  Is dit nu een voorbeeld van niets of te veel hebben geleerd van de geschiedenis?

  Wat is de volgende stap???

 61. arno

  Wanneer houd onze regering een op met de burger uit te knijpen en te betuttelen. Wij willen onze natuurrechten in eren hersteld hebben en de overheidsbemoeienis moet tot een minimum beperkt worden en blijven !! Op deze manier gaan we steeds meer naar de EUSSR. Laat de burgers hun natuurlijke vrijheid en straf alleen wanneer er bewezen is in een rechtbank dat er strafbare feiten gepleegd zijn. Anders leven we niet meer in een rechtstaat maar in een dictatuur !! En de rechtstaat hebben onze politici het zo erg over, maar hem zelf naleven en handhaven dat doen ze niet. Ze misbruiken de term alleen voor politiek gewin en om mensen zwart te maken !!

  Gr A

 62. Annemarie Barendregt

  Het OM is bezig een digitale dictatuur op te zetten.
  Omdat het Nederlandse volk blij is met z’n nieuwe I-phone, LED-screen en eigen achtertuintje bijharken, o.a., let men niet op de machinaties van het OM, om! volledige controle te krijgen over de Nederlandse samenleving.
  Het is en blijft nog steeds zo: geef het volk brood en spelen (dat is Opium voor het volk), dan kunnen wij (het OM) rustig ons totalitaire regime doorvoeren.
  Als men ziet in welk een fuik men gelopen is, dan heeft het OM het al dik voor mekaar.
  Noodzaak om wakker te worden en aan de bel te trekken!

 63. Robert Thomson

  Natuurlijk wil het OM een knop om alles te verbieden wat hen niet uitkomt.
  Straks is met slechts 1 klik op de linker muisknop een hele bevolkingsgroep (bijv. ouderen en improductieven) in een bepaald postcodegebied uitgeroeid. Dan hoeft ook de pensioenleeftijd niet omhoog. Maken de pensioenfondsen weer voldoende winst om niet te hoeven korten op de pensioenen, kunnen we de besparen op uitkeringen etc. etc. Ja, als het aan de overheid ligt, dan krijgen ze overal een knop voor. Dat krijg je met politici, die alleen maar uit zijn op macht en eigen gewin. De huidige politicus kenmerkt zich door het bedenken van problemen in plaats van het zoeken naar oplossingen. Dan doen ze ons maar al te graag geloven dat ze toch echt overal een knop voor moeten hebben. De nieuwe mens krijgt binnenkort een chip geimplanteerd, zodat de overheid straks ook onze gedachten kan registreren en ons eventueel een boete op kan leggen, of zelfs meteen kan uitschakelen.

 64. 2014coachoutletstore

  Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Cheers!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.