• Menu

0 recente resultaten

Kritiek EU privacytoezichthouders sterkt campagne tegen bewaarplicht

De Artikel 29 Werkgroep (WP29), die bestaat uit alle nationale privacytoezichthouders van de Europese Unie, uit stevige kritiek op de implementatie van de richtlijn dataretentie. Het rapport biedt belangrijke aanknopingspunten in onze campagne tegen bewaarplicht.

De WP29 schrijft dat de Europese Richtlijn Dataretentie niet correct wordt toegepast. Dit lokt EU-lidstaten, die een richtlijn moeten omzetten in nationale wetten, uit tot het maken van fouten. De toezichthouders laten de fouten zien: sommige lidstaten laten meer gegevens opslaan dan is afgesproken in richtlijn, zoals de websites die je bezoekt en onderwerpen van mailtjes die je stuurt. In sommige landen worden gegevens te lang bewaard, soms tot wel tien jaar terwijl twee jaar de maximumtermijn is.

De WP29 roept de Europese Commissie in een persbericht op haar kritiek mee te nemen bij de evaluatie van de richtlijn. Het rapport biedt inderdaad belangrijke aanknopingspunten voor de Commissie. Niet alleen met betrekking tot de implementatie van de richtlijn, ook het principe bewaarplicht staat door dit rapport op de tocht. Naast alle ontdekte fouten, blijken er onvoldoende statistische gegevens ingezameld te zijn om het bestaan van de richtlijn te kunnen rechtvaardigen. Daaruit volgt: ook drie jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn kan niet – ook niet met statistieken – bewezen worden dat de bewaarplicht ‘noodzakelijk in een democratische samenleving’ is. Het verplicht bewaren van de bel- en internetgegevens van 500 miljoen Europeanen is – nog steeds – strijdig met onze privacy. De richtlijn moet dus worden afgeschaft.

De WP29 staat niet alleen in haar zorgen en stevige kritiek. Bits of Freedom schreef, samen met honderd andere Europese maatschappelijke organisaties, een brief aan Eurocommissarissen Malmström, Reding en Kroes waarin zij verzoekt de richtlijn in te trekken. Ook de Eerste Kamer maakt zich zorgen over de bewaarplicht, en liet haar bezwaren optekenen door Minister Hirsch Ballin – groot voorstander van bewaarplicht – in een brief aan de Europese Commissie.

De komende maanden worden spannend, aangezien de Commissie de richtlijn evalueert. De verwachting is dat de bewaarplicht in ieder geval aan banden wordt gelegd. Bits of Freedom zal zich inspannen om de hele maatregel  van tafel te krijgen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag