Kritiek EU privacytoezichthouders sterkt campagne tegen bewaarplicht

Wetsvoorstel: OM krijgt aan/uit-knop voor websites

The Netherlands ignores obligations under UN-Childrights Convention

We willen graag vrolijk en zomers nieuws brengen, maar het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Vandaag lanceerde het Ministerie van Justitie een vergaande censuurmaatregel: zij wil het OM zonder tussenkomst van een rechter websites laten verwijderen of blokkeren.

Op dit moment kan de Officier van Justitie een tussenpersoon, zoals een hoster, pas vervolgen als deze niet voldoet aan een bevel van de rechter-commissaris om een website te verwijderen (artikel 54a Wetboek van Strafrecht). Deze bepaling was, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis, bedoeld om “censuur van staatswege” en zelfcensuur te voorkomen.

Daar wil het Ministerie van Justitie nu verandering in brengen. Zij wil dat het OM zonder tussenkomst van een rechter een tussenpersoon kan bevelen om gegevens te verwijderen als dit nodig is om een strafbaar feit te beëindigen of te voorkomen. En als een tussenpersoon niet meewerkt, kan het OM een dwangsom opleggen “als stok achter de deur”.

Daarmee zou het OM een grenzeloze bevoegdheid krijgen om het internet te censureren. “Strafbaar feit” is een brede term, waaronder bijvoorbeeld ook auteursrechtinbreuk en belediging vallen. En, zoals laatst duidelijk werd toen Buma het embedden van filmpjes wilde aanpakken: auteursrechtinbreuk kan iedereen overkomen. Bovendien: in twijfelgevallen beslist het OM zelf of zij verwijdering of blokkering noodzakelijk acht.

Tot 30 september 2010 bestaat de mogelijkheid om reacties te geven op het concept-wetsvoorstel.

 1. Tweets die vermelden Wetsvoorstel: OM krijgt aan/uit-knop voor websites – Bits of Freedom -- Topsy.com

  […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Sanne Roemen, Arnoud Wokke, christinA eijkhout, Michiel Graat en anderen. Michiel Graat heeft gezegd: RT @twitjeb: Scary news (in dutch); https://www.bof.nl/2010/07/28/wetsvoorstel-om-krijgt-aanuit-knop-voor-websites/ […]

 2. Ronnie

  En we hoeven maar naar de Gregorius Nekschot-zaak te kijken om een ‘goed’ voorbeeld te zien van waar het OM toe in staat is. Ook daar was er sprake van een grijs gebied, iets dat voor een rechter uitgevochten had moeten worden.

 3. Carol

  Maar hoe kunnen we hier iets aan doen?
  Massaal commentaar leveren?
  Andere media als kranten ?
  Overtreedt de wetgever hier de grondwet niet mee? “censuur door een niet rechtelijke organisatie?” OM is immers slechts een aanklager?
  En als OM het mag, mogen anderen het dan ook? B.v. BREIN of wijzelf?

 4. Carol

  Aanvullend de Europese versie:
  http://www.edri.org/edrigram/number8.15/edri-euroispa-notice-takedown-comission

  M.i. Betekent dit dat b.v. BREIN een takedown zou kunnen doen, maar ook omgekeerd dat een andere groepering juist een takedown van b.v. BREIN of willekeurig welke andere site zou kunnen doen. Immers, het referentiekader, voorheen de rechtbank, is uit het proces gehaald.

 5. Mathieu

  Dit is echt een zieke gedachte weer (!)

 6. Mark Berck

  Is dit jullie ook opgevallen?:
  “”De lijst van te blokkeren sites wordt momenteel samengesteld door het Particuliere Meldpunt Kinderporno op internet. Het aantal sites dat is opgenomen in de lijst is dan ook nog niet bekend.””

  Hieruit blijkt wellicht dat onze Ernst het internetfilter laat beheren door een particuliere organisatie en geen inzage/controle heeft!

 7. Anoniem

  @Carol;
  Over de grondwet:
  De grondwet kan met een 2/3 meerderheid gewijzigd worden.
  Over het OM:
  Ik meen dat het OM sowieso al meer macht heeft dan een willekeurig persoon (niet geheel zonder reden natuurlijk).

  Op wikipedia kan je vinden dat:
  “Het Openbaar Ministerie (vaak afgekort tot OM), ook wel parket genoemd, vertegenwoordigt bij elke rechtbank of gerechtshof de belangen van de maatschappij. De hoofdtaak van het parket is het opsporen van misdrijven en de vervolging ervan. Het onderzoekt klachten en processen-verbaal en zorgt voor de uitvoering van de straffen. Traditioneel is het Openbaar Ministerie de hoogste hoeder van de openbare orde.”
  Ze zijn dus meer dan aanklager. Ik denk niet dat men dit zonder toestemming van het parlement door kan voeren. Daarnaast is er weinig aan te doen; in een perfecte wereld zou immers het parlement het volk vertegenwoordigen, en dus zou de meerderheid voor dit voorstel zijn. Natuurlijk leven we niet in een perfecte wereld, en daar zijn dus BoF en andere organisaties voor (en net zo aan de kant van de voorstanders). En dan kom ik terug op je eerste vraag; Of het volk het parlement kan dwingen (bijvoorbeeld) een referendum uit te schrijven zou ik niet weten, maar als er voldoende tegenstand is lijkt het me sterk dat politici zomaar toegeven (al is het maar uit het massale verlies van stemmen dat ze dan zullen leiden).

 8. Henk Schanssema

  Naast de “aan-uit” knop van het OM (weer wordt de bron niet aangepakt!) kleven er nog enkele flinke bezwaren aan het voorstel.
  Want in de voorgestelde wetsartikelen wordt meermaals het begrip “wederrechtelijk” gehanteerd. Het in mijn ogen absurde is, dat hier de toestemming van de “eigenaar” van de gegevens het cruciale element is. Stel dat ik met toestemming een kopie krijg van een bestand van een ander, maar hij krijgt er later spijt van. De toestemming was mondeling gegeven en dan?

  Moet ik kunnen bewijzen dat ik toestemming had? Resultaat: omgekeerde bewijslast binnen in het strafrecht.

  Daarnaast lopen internet providers en telecombedrijven toenemend risico, nu er bijvoorbeeld dwangsommen bijkomen. In het wetsvoorstel ontbreekt een termijn, dus kan het OM een faxje sturen (zelfs een e-mail is schriftelijk) en daarin sommeren binnen twee uur “af te sluiten”. Niet gebeurd? Dwangsom. Niet goed gebeurd volgens het OM? Dwangsom. Vooral kleine ISP’s zijn niet 24×7 bereikbaar en staan bloot aan een strafdreiging voor feiten waar ze part noch deel aan hebben. Zonder oordeel van een rechter!

  Dan de technische kant. Stel dat er een “pedo-dossier” als torrent verschijnt. Dat valt praktisch gezien niet te blokkeren. En dan?

  Stel dat bijvoorbeeld een WikiLeaks document wordt overgenomen (want dat wordt ook wederrechtelijk en dus strafbaar) en dat wordt geplaatst op een server in het buitenland. En dan?

  Zware jongens zorgen ervoor de de gegevens direct worden verplaatst naar een ver land (resultaat m.i. -> ongrijpbaar), terwijl de “kruimeldiefjes” worden vervolgd.

  Er zijn nog talloze voorbeelden denkbaar die naar mijn mening kunnen aantonen hoe krom dit voorstel is.

  Ik kan me niet van de indruk losmaken, dat via een omweg de aanval wordt geopend op klokkenluiders en anderen, die misstanden aan de kaak willen stellen. Neem bijvoorbeeld ook de bepalingen over het opnemen van gesprekken. Natuurlijk is het niet zo netjes om zonder toestemming een (telefoon-)gesprek op te nemen, maar onder omstandigheden kan het erg nuttig zijn om bedriegers te ontmaskeren.

  Dit voorstel is een volgende stap in het om zeep helpen van het vertrouwensbeginsel, want met het *vastleggen van feiten* riskeer je een fikse straf.

  Censuur 2.0.

 9. jan bouma

  Het wezenlijke kenmerk van elke organisatie (dus ook het OM) is het verkrijgen van meer macht. Het verkrijgen van “meer macht” is vrijwel altijd tegenstrijdig met de belangen van anderen die geschaad worden. In een per definitie criminele maatschappij stoort geen enkele organisatie (dus ook het OM niet) zich aan de wet.

 10. leon

  Een pittig voorstel, idd! Persoonlijk vind ik dat sommige sites zo uit de lucht mogen, maar liever op “nette” wijze, zoals het een nette maatschappij waardig is.
  De idioot die mensen digitaal aan de schandpaal nagelt door ze zonder proces als pedofiel betitelt, en doodleuk alle persoonsgegvens openbaar maakt… Het mogelijk nog veel idioter “Blood & Honour” clubje… Die mogen van mij zonder omhaal de lucht uit. Echt! Oprotten en wegblijven! Op de 1 of andere manier lijkt dit met tussenkomst van een rechter niet echt te lukken? Heeft iemand misschien een idee hoe dat dan WEL zou moeten? Of is werkelijk iedereen hier van mening dat ALLES de digitale wereld in mag? Kinderporno is makkelijk aan te pakken, en iedereen zou direct zeggen dat dit gewoon geblokt mag worden, en terecht! Maar als het gaat om bijv verwerpelijke ideologieen, ligt het blijkbaar toch iets gevoeliger. Feit blijft dat pedo’s, neo-nazi’s en weet ik veel wat voor assholes, hun activiteiten ondergronds voortzetten. Da’s misschien niet wenselijk, maar van mij mogen ze zo ondergronds als maar mogelijk is. Oprotten, uit het oog, weg! De kans ontnemen om in aantal te groeien. Internet is soms vreselijk verwerpelijk. Hoeft echt niet koste wat ‘t kost altijd en eeuwig grenzenloos te zijn, onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Internet en vrijheid van meningsuiting…lekkere combinatie?

 11. Max

  @Leon: je zegt: “Oprotten, uit het oog, weg!”. Maar helaas is uit het oog juist niet weg… Het *lijkt* weg. En daarmee sluimert het gevaar van dergelijke groepen dus door.
  Het gevaar van dit voorstel is dat sites zonder rechtsgrond, maar enkel en alleen op grond van de mening van het OM verwijderd kunnen worden.
  Dit past allemaal in een trent die mij de laatste jaren begint op te vallen. Onderzoek is duur, dus zoek justitie naar methoden om goedkoper de resultaten te behalen. Logging van Internetverkeer, opslag van alle kentekens bij bv. Zwolle, het ongebreidelde doorpluizen van de COIT database, etc.
  Alles met doel om snel en makkelijk een shortlist van verdachten te genereren uit de gehele Nederlandse bevolking en die daar nog een paar uurtjes intensief onderzoek op los te laten. Met als risico dat de echte criminelen (die wel weten hoe ze buiten deze opsporingsmethodes moeten blijven) buiten schot blijven.

  Inmiddels zijn we als burgers in de ogen van justitie alleen nog maar verdachten waar *nog* geen strafbaar feit aan gekoppeld is.

 12. wim

  Zelfs de smaak achter de meningsvorming van de Minister van Justitie kan wel eens beïnvloed worden door bepaalde omstandigheden, al of niet gestuurd door politieke of belangen(!!!) BÓVEN DE politiek, of zelfs ‘familiale’, of persoonlijke omstandigheden, waar de rechter(s) geen inzicht in kon (konden) of mag(mogen) krijgen en die dan pas jaren later op tafel moeten komen via een P.C. ; heel véél narigheid kan zó voorkomen worden, wanneer zo’n wet op zulk een kinderlijke wijze geformuleerd zou worden.

  Iedere rechter weet, dat er vele kanten zijn aan zaken, zoals ‘media’ die ‘collectief belang’ moeten dienen.

  Alléén al persvrijheid is niet voor niets, iets waar we niet zorgvuldig genoeg mee om kunnen springen, laat staan dit ter toetsing te licht in handen van de Aanklager(s) OVERLATEN.

  Zo wordt de vluchtroute voor de gevaarlijkste aanklager(s), die ergens iets met voorgeschiedenissen te maken kunnen hebben ook ‘bewaard’, zodat de kwaadbedoelende áánklager(s) ook niet te gemakkelijk van de toren kan (kunnen), durft (durven) blazen, ze zullen eerst goed beslagen ten ijs moeten komen.

 13. wim

  aanvulling P.C. : Aantekening tussen haken verdween, dat betekent: onderzoek d.m.v. een Parlementaire Commissie enz. enz.

 14. Anoniem

  Is het niet zo dat een rechter moet vastellen dat het een strafbaar feit is, voordat er “straf” gegeven kan worden? Als het OM zonder tussenkomst van rechters gaat straffen, is dan wel getoetst of het om een strafbaar feit gaat? Zeker in zaken van copyrecht en auteurs recht is dit niet iets wat oom agent “zo even” kan inschatten.

 15. jeroen

  politiestaat Vernederland

 16. Marten Gebelgd

  Ik woon inmiddels een dikke 15 jaar in België, maar heb nog steeds mijn Nederlandse nationaliteit.
  Langzamerhand begin ik toch mij af te vragen of ik niet gewoon beter ‘Belg’ kan worden. Zelfs met al ‘onze’ problemen tussen de Walen en Vlamingen, denk ik toch dat ik beter af ben qua Nationaliteit en bescherming van mijn privacy!

 17. laurens

  De afgelopen drie maanden zijn dergelijke voorstellen allereerst in Engeland (Net voor de verkiezingen daar), vervolgens in de VS en daarna ook op Europesch niveau wet geworden. De mainstream media hebben gewijgerd om hieraan aandacht te geven terwijl de vrijheid van meningsuiting als grondrecht in het geding is. Dit Nederlandse voorstel loopt hiermee geheel in lijn en is het sluitstuk van een reeds lang in gang gezette operatie.

  De achtergrond van deze operatie ios niet zozeer om de burger te beschermen tegen foute sites. Met name in de VS en Europa is de overheid bang om de burger tegenover zich te krijgen. Zier ook de verre van beter geworden economische vooruitzichten op de langere termijn. Men wil de informatiestroom kunnen overzien en controleren. Kennis is macht en de burger moet niet te veel weten. Kijk naar wat er met de klokkeluiders site leakiwedia en de “geheime” info over Afganistan is gebeurd. Dat zijn hororscenario’s voor de overheid. Kijk ook wat er in de VS aan het gebeuren is waar een complete middenstand tot de bedelstaf geraakt is. De machthebbers hebben daar echt reden om bezorgd te zijn. Via internet gestimuleerde en van info voorziene volksopstanden is wel het laatste dat zij daar kunnen gebruiken. En dat kan hier in Europa net zo gebeuren. Hier ligt de werklijke achtergrond van deze welhaast under cover operatie.

  Het is een zorgwekkende situatie dat de overheid zich tegen de burger aan het wapenen is. De burgers moeten wakker worden. Probeer dit geluid maar eens als ingezonden stuk in de mainstream media te krijgen. Dat zal je niet lukken. Dus wordt wakker! De realiteit zit in de feiten en met name de feiten die het officiele gecontroleerde nieuws niet halen. Zo ver zijn we al afgezakt. Nogmaals: Wordt wakker.

 18. AdVader

  Het zou me niets verbazen wanneer Hirsch Ballin (demissionair!) met dit soort lippendiensten aan de USA vanwege globalisering (terroristische assimilatie democratie) uit is op een hoge functie bij de UN, het meest anti-man gender-fascistische verburgerings-apparaat op de wereld, want Hirsch Ballin heeft al evenzovele lippendiensten gedaan (naamswijziging, gezag lesbo die zich vader voelt en nog veeeeeel meer) om snel&gemakkelijk gelegaliseerd te voorzien in ontvadering (kinderdiefstal, vaderloze [lesbo]gezinnen, BAH), allang de voorgekookte opvolger van Jaap de Hoop-Scheffer, hoezo christen, hoezo humaan? FamilyLife-4-Chilren&Fathers!

  In gov we never trust!

 19. Helmer Wieringa

  Met de meeste reacties ben ik het grondig eens; wat kunnen we doen? ik zal wat forwarden binnen de netwerken van de politieke partij waarvan ik lid ben.

 20. Pascal Dolleman

  @jan bouma je hebt helemaal gelijk je ziet nu (laatste jaren) de macht steeds verder naar rechts gaan en dat is ook niet verwonderlijk omdat links (arbeiders) hun mond niet durven open te doen want ze zijn afhankelijk van rechts (werk en inkomen (bedrijven/ geld zit allemaal bij rechts) en aangezien rechts steeds meer macht naar zich toe trekt en links nu niks meer te verliezen heeft zal links zich gaan groeperen om de macht weer in evenwicht te krijgen door middel van een revolutie. De eerste tekenen van revolutie dienen zich al aan. (er word getracht eind aan graaierij te maken) maar helaas bedient rechts zich van verdeel en heerspolitiek en geeft de burger inspraak om ze koest te houden, je mag demonstreren maar met je rug tegen de muur. Als schrijver van een nog niet uitgegeven boek kan ik het hele machtsysteem in NL in een schema samenvatten. Dit opent voor veel mensen de ogen omdat het inzicht geeft in hoe de samenleving werkt ipv zou moeten werken. Het is wel een open deur ja maar in een scema staat alles bij elkaar dus inzichtelijker, hoe corrupt NL is en hoe democratisch. Het democratische gehalte van NL is m.i. ongeveer 1 % meer niet

 21. Anoniem

  Heet hij niet Ernst Adolf Hirsch Hitler Ballin?

 22. Anonymous4Ever

  Dan toch één gecensureerd netwerk als ze zo graag willen controleren. Trek de modem maar weer uit de kast daar er een wildgroei zal zijn op gehele inbelnetwerken. Ga dan de boel maar eens controleren. Belkosten zijn toch afgekocht. Ouderwets, welnee we kunnen ook met zijn allen een Wifi netwerk in de lucht houden. Harkje op dak en de buurman 5 kilometer verder doet de relay wel weer. Strafbaar OM ? Dacht het niet. Nederlanders zijn creatief. Maar druk maar op die knop en jammer niet als er wonden gelikt moeten worden.

 23. Internet-censuur door nieuw wetsvoorstel? | ISPam.nl

  […] om medewerking van de provider af te dwingen bij voorbaat een dwangsom opleggen. Op Geenstijl en Bits of Freedom wordt heel hard censuur geroepen. Is dat […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.