• Menu

0 recente resultaten

Burgerrechtenbewegingen voeren campagne tegen bewaarplicht

Meer dan honderd organisaties uit 23 Europese landen hebben vorige week in een brief aan de Europese Commissie gevraagd de bewaarplicht voor internet- en telecommunicatiegegevens terug te draaien.

De ondertekenaars, onder leiding van de Duitse organisatie AK Vorrat, sturen de brief vooruitlopend op de Europese evaluatie van de bewaarplicht dit jaar. De brief is gericht aan Eurocommissarissen Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken), Viviane Reding (Justitie) en Neelie Kroes (Digitale Agenda). Onder de ondertekenaars bevinden zich naast Bits of Freedom onder andere Human Rights Watch, Internet Society, Stichting NBIP, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Humanistisch Verbond.

De Europese bewaarplicht verplicht providers tot het opslaan van gegevens over internet- en telefoonverkeer. In de open brief wordt kort uiteen gezet waarom dat onwenselijk is. Het is onacceptabel dat hierdoor 500 miljoen Europeanen zonder enige vorm van verdenking voorwerp worden van controle. Die maatregel is in strijd met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en onderzoek toont aan dat de telecommunicatiegegevens die zonder de bewaarplicht beschikbaar zijn, doorgaans voldoende zijn voor effectief opsporingsonderzoek. Bovendien brengt de opslag van de gegevens hoge kosten voor providers en consumenten met zich.

De organisaties sturen de open brief met het oog op de evaluatie van de bewaarplicht door de Europese Commissie. Op 15 september zal de Europese Commissie een rapport hierover publiceren. Er wordt verwacht dat de Europese dataretentierichtlijn, aangenomen in 2006, in ieder geval herzien wordt. Eurocommissaris Reding heeft al laten weten voorstander van een grondige toetsing van de richtlijn te zijn. Een concept-rapport is overigens gelekt (PDF, 17MB).

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag