• Menu

0 recente resultaten

Hennis en Teeven (VVD) stellen vragen internetfilter

Gisteren publiceerden wij een analyse van het Nederlandse internetfilter dat binnenkort wordt geïmplementeerd. Mede naar aanleiding van de berichtgeving hierover stelden Jeanine Hennis en Fred Teeven (VVD) op 29 juni 2010 de volgende vragen aan de Minister van Justitie:

1. Klopt het dat u met providers heeft afgesproken alleen websites te filteren uit landen waarmee Nederland geen afspraken heeft gemaakt over rechtshulp?

2. Klopt het dat op de zgn. zwarte lijst, die Nederlandse providers gaan gebruiken, websites uit slechts enkele landen voorkomen, te weten: Thailand, Japan en Zuid-Korea?

3. Kunt u aangeven hoeveel sites bij de start van de ingebruikneming van het internetfilter op de zwarte lijst staan?

4. In aansluiting op vraag 2, en ervan uitgaande dat u met ons van mening bent dat het verbergen van deze gruwelijke misdaden achter een filter de problematiek als zodanig niet oplost: is het de bedoeling dat dit aantal sites zal afnemen? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen om dit te realiseren? Zo nee, waarom niet?

5. Welke concrete maatregelen heeft u genomen om ervoor te zorgen dat Thailand, Japan en Zuid-Korea de Convention on Cybercrime en/of de United Nations Convention against Transnational Organized Crime ratificeren?

6. Welke concrete maatregelen heeft u tot op heden genomen om ervoor te zorgen dat de sites, die in Thailand, Japan en Zuid-Korea worden gehost, van het web worden gehaald?

7. Bent u van mening dat Nederland er alles aan doet om dergelijk materiaal te verwijderen? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze?

Er is veel te weinig bekend over het Nederlandse internetfilter: de afspraken hierover worden achter gesloten deuren gemaakt. We weten niet hoeveel websites er op de lijst komen te staan, en we weten niet welke maatregelen worden genomen om websites van het net te verwijderen. We zijn blij dat de VVD op deze manier de feiten boven tafel probeert te krijgen, zodat we een geïnformeerd debat kunnen voeren over nut en noodzaak van het filter.

Afbeelding: “FILTER = Fail” van RIUM+, uitgebracht onder een Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag