• Menu

0 recente resultaten

Europese Toezichthouder: Nederlands internetfilter niet toelaatbaar

Zoals bekend heeft de Europese Commissie voorgesteld (PDF) een internetfilter in te voeren en wordt ook in Nederland gewerkt aan een internetfilter. Wij voeren campagne tegen deze plannen. Nu heeft ook de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming zich over dit soort filters uitgelaten (PDF). Conclusie: het Nederlandse filtersysteem is niet toelaatbaar.

De Toezichthouder vraagt aandacht voor twee belangrijke knelpunten.

  • Het monitoren van internetverkeer is een inperking van fundamentele rechten, waaronder het recht op privacy. De Toezichthouder wil daarom dat de inzet van dit soort technieken met strenge waarborgen wordt omkleed. Internetblokkades mogen slechts worden toegepast als een rechter daarop toeziet. Ook moeten technische maatregelen worden genomen om misbruik (lees: ongewenste uitbreiding) van deze filters te voorkomen.
  • Hij stelt vervolgens dat zelfreguleringsregimes, waarbij providers onderling of in samenspraak met de overheid afspreken om bepaalde informatie te blokkeren, niet met voldoende waarborgen zijn omkleed. De Toezichthouder vindt dat een Europese verplichting om te filteren zou moeten worden vergezeld door een verplichting voor Europese lidstaten om geharmoniseerde, duidelijke en gedetailleerde procedures in het leven te roepen, die door een onafhankelijke toezichthouder worden gecontroleerd.

In Nederland probeert het Ministerie van Justitie via zelfregulering internetblokkades te introduceren. Waarborgen ontbreken volledig: we weten niet wat gefilterd wordt, hoe we ertegen kunnen protesteren, wie de lijst controleert en op welke manier uitbreiding van de lijst wordt voorkomen. Na deze opinie is maar één conclusie mogelijk: het Nederlandse systeem is niet toelaatbaar.

Hoewel Bits of Freedom positief is over de conclusie van de Toezichthouder, zijn wij tegen een internetfilter, zelfs als dat wel met juridische waarborgen is omkleed. Wij pleiten er voor om het probleem niet te verbergen achter een blokkade, maar in plaats daarvan tijd, geld en energie te steken in het aanpakken van het probleem: afbeeldingen verwijderen en distributeurs straffen. Zie voor meer informatie ons dossier Filtering en blokkering.

Afbeelding: “FILTER = Fail” van RIUM+, uitgebracht onder een Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag