• Menu

0 recente resultaten

Bits of Freedom in FD: kabinet moet open internet steunen

Bits of Freedom heeft een opinie geschreven in het Financieele Dagblad over netneutraliteit. Klik hier voor de PDF. Hieronder de tekst in HTML.

Kabinet moet open internet steunen
Gebrek aan visie leidt tot blokkeren sites

Moet de overheid internetproviders verbieden om diensten en websites te blokkeren of moet ze slechts verplichten tot transparantie hierover? Tijdens een recente bijeenkomst hierover op het ministerie van Economische Zaken bleek dat het demissionaire kabinet geen visie op de toekomst van het internet heeft, en blokkeren gewoon wil toestaan. Het nieuwe kabinet moet het wetsvoorstel aanpassen, en zo een vrij en open internet garanderen.

Netneutraliteit is het beginsel dat providers internetverkeer niet mogen discrimineren naar afkomst, inhoud of bestemming. Neutrale providers knijpen innovatieve diensten, zoals internettelefonie of p2p-verkeer niet af, en ze blokkeren of vertragen bepaalde websites (zoals Google of YouTube) niet. Neutrale providers bemoeien zich dus niet met het internetverkeer van hun gebruikers.

Providers zorgen er zo voor dat het internet open en vrij blijft. Zonder netneutraliteit is het goed denkbaar dat een gebruiker straks meer zal moeten betalen om meer websites te mogen zien. Zonder netneutraliteit is het goed denkbaar dat iedereen straks toegang krijgt tot een ander internet en kunnen innovatieve bedrijven hun diensten slechts aanbieden als ze hiervoor toestemming hebben gekregen van providers.

Dat is onwenselijk: het leidt tot versnippering van het internet, beperking van de concurrentie en afremming van de innovatie. Bovendien staat deze ontwikkeling op gespannen voet met de privacy en de communicatievrijheid van de internetgebruiker. Op dit moment is er echter nog geen regelgeving om dit te voorkomen en het concept-wetsvoorstel kon daarin verandering brengen.

Ook in dit wetsvoorstel kiest het kabinet echter niet voor een robuust beleid op het gebied van netneutraliteit. Het kabinet mist een visie op de toekomst van het internet, en gaf dat tijdens de informatiebijeenkomst op EZ ook grif toe. Het uitgangspunt van het kabinet bij het schrijven van het concept-wetsvoorstel, is slechts dat de wet een letterlijke implementatie van Europese regelgeving hierover zou moeten zijn. Het kabinet wil providers daarom niet verbieden websites en diensten af te knijpen, als ze maar aangeven dat ze dat doen.

Het precies implementeren van Europese regelgeving kan echter nooit een doel op zich zijn. Lidstaten hebben de ruimte om verdergaande regelgeving op te leggen. Het kabinet zou zich daarom niet achter EU-regelgeving moeten verschuilen, en in plaats daarvan zelf beleid moeten formuleren aan de hand van haar visie op internet. En omdat het kabinet in de toelichting van het wetsvoorstel heeft aangegeven dat het blokkeren of afsluiten om commerciƫle redenen niet wenselijk is, moet dat ook in de wet worden opgenomen.

Het is goed dat het demissionaire kabinet tijdens de bijeenkomst toegaf dat zij geen visie heeft over dit onderwerp. Dat betekent dat het beleid op dit gebied nog geheel open ligt. Het volgende kabinet zal deze visie moeten ontwikkelen. Hopelijk durft zij een open en vrij internet wel te beschermen.

Afbeelding van kevinspencer, “To the Internets”, uitgebracht onder een Creative Commons Attribution 2.0 Generic licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag