Onze eigen pagina op Facebook

EZ: "geen visie op internet, maar afknijpen en afsluiten mag"

Datalek: rechter verliest dossier van strafzaak
DOSSIER: Netneutraliteit

Op 28 april hield Economische Zaken een bijeenkomst over haar nieuwe telecom-wetsvoorstel. Omdat dit wetsvoorstel een gevaar is voor het vrije internet, was Bits of Freedom aanwezig. Een verslag.

Vrij internet: geen visie, gemiste kans

Op het gebied van het vrije internet mist EZ visie, en dat gaf ze tijdens de bespreking grif toe. Het uitgangspunt van EZ bij het schrijven van het concept-wetsvoorstel, is dat de wet een letterlijke implementatie van Europese regelgeving zou moeten zijn. EZ verbiedt providers daarom niet om websites en diensten af te knijpen of af te sluiten, mits ze maar eerlijk zeggen dat ze dat doen.

Maar de Europese regelgeving waar EZ zich op baseert, laat lidstaten juist de ruimte: providers moeten in ieder geval transparant zijn over of ze websites of diensten blokkeren, en lidstaten kunnen besluiten om verdergaande verplichtingen aan providers op te leggen (en hun bijvoorbeeld verbieden om sites te blokkeren).

Wij merkten in reactie daarom op dat EZ zich niet achter EU-regelgeving zou moeten verschuilen, en in plaats daarvan zelf beleid zou moeten formuleren aan de hand van haar visie op internet. En omdat EZ in de toelichting heeft aangegeven dat het blokkeren of afsluiten om commerciële redenen niet wenselijk is, zou dat ook in de wet moeten worden opgenomen. EZ wil echter dat het volgende kabinet een visie hierop ontwikkelt; zij wilde die inhoudelijke discussie niet voeren.

Wij stellen dus vast dat het beleid op het gebied van netneutraliteit nog geheel open ligt. Dat betekent dat wij de komende maanden campagne zullen blijven voeren voor regelgeving die waarborgt dat iedereen toegang blijft houden tot hetzelfde internet. We willen voorkomen dat het internet een splinternet wordt, waar je meer moet betalen om meer sites te bezoeken of meer diensten te gebruiken. Daarbij zullen we uiteraard niet vergeten dat in beperkte gevallen sprake kan zijn van redelijk netwerkbeheer, maar dat doet niet af aan het uitgangspunt dat providers zich niet mogen inlaten met het verkeer van hun gebruikers. Zie voor meer informatie over het standpunt van Bits of Freedom ons netwerkneutraliteit-dossier.

Internetverbod via achterdeur binnengesmokkeld

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor het afsluiten of afknijpen van internetgebruikers. In Frankrijk moeten gebruikers van internet worden afgesloten als zij inbreuk maken op auteursrecht. Het kabinet heeft duidelijk aangegeven dat zij tegenstander is van zo een internetverbod in Nederland. Maar de muziek- en filmindustrie zal steeds vaker via contracten internetproviders dwingen om klanten die auteursrechtinbreuk maken een internetverbod op te leggen. Wij vroegen daarom aan EZ of zij zich bewust is van deze ontwikkeling, en hoe zij dit wil voorkomen.

Ook hier gaf EZ een teleurstellend antwoord. Naar de mening van EZ mogen providers klanten afsluiten om allerlei redenen, mits zij maar transparant zijn over de gevallen waarin dat gebeurt. Daarmee kan een internetverbod in Nederland via de contractuele achterdeur worden binnengesmokkeld. Nu EZ zich daarvan bewust is, zou zij in plaats daarvan beleid moeten formuleren dat erop neerkomt dat providers slechts in beperkte gevallen gebruikers van internet mogen afsluiten. Overigens is de vraag of dit niet volgt uit de nieuwe Kaderrichtlijn (met name par. 4 van de considerans in combinatie met het nieuwe artikel 3bis). Ook hiervoor zal Bits of Freedom campagne voeren.

Kortom: werk aan de winkel!

Twitterverslag

Een overzicht van de tweets (de bijeenkomst begint onderaan):

 1. Terug van EZ-bijeenkomst, excuses voor de twitterwaterval die sommigen wat te zwaar viel. U kunt ons weer followen en we beloven beterschap.
 2. EZ: hoopt wetsvoorstel in september naar de Tweede Kamer te sturen. #splinternet
 3. EZ: vraag re 3strikes via contracten= zelfde vraag re netneutraliteit. Providers mogen klanten afsluiten, mits transparant. #splinternet
 4. Vraag gesteld of three-strikes via contractuele route niet ook wettelijk zou moeten worden voorkomen.
 5. Dank vr feedback re live-twitterfeed. We gaan nadenken over andere manieren om dit te doen. Is idd erg druk (en we verliezen followers)
 6. Bespreking gaat door. Gaat nu over universele dienstverlening. #splinternet
 7. Conclusie tot nu toe: Niet tevreden over antwoorden EZ. Men durft geen beleid te ontwikkelen op gebied van NN. #splinternet
 8. Koffiepauze: NN is besproken, straks Universele Dienstverlening en overige vragen bespreken. #splinternet
 9. EZ: NN is politiek gevoelig onderwerp, en we hebben hier nog geen visie op geformuleerd. Dus we laten het open. #splinternet
 10. ACT: vraagt om verheldering beleid ohgv van NN, want onduidelijkheid hierover is voor providers en gebruikers niet goed. #splinternet
 11. EZ: art. 7.4a Tw volgt uit Richtlijn, verdere toelichting is niet nodig. #splinternet
 12. KPN: vraag om voorstel art. 7.4a Tw verder toe te lichten en duidelijker uit te werken. #splinternet
 13. KPN: wil voorkomen dat gebruikers naar rechter stappen bij blokkade/afknijpen ogv art. 7.4a Tw. #splinternet
 14. KPN: Heeft grote moeite met bepaling (7.4. Tw) ogv regelgever zou kunnen ingrijpen bij schending NN vanwege onduidelijkheid. #splinternet
 15. EZ: Als providers nu op grote schaal afsluiten blokkeren, dan wordt het probleem heel acuut. Prvdrs hebben dus zelf in de hand. #splinternet
 16. EZ: is van oordeel dat NN groot probleem *kan* worden, maar is op dit moment geen noodzaak tot ingrijpen. #netneutraliteit
 17. KPN: een wetsvoorstel zonder inhoud waarbij alles naar lagere regelgeving wordt verwezen, is slechts halve implementatie. #splinternet
 18. EZ wil de inhoudelijke discussie hier niet voeren. Waarom zijn we hier dan? #splinternet
 19. Vodafone: voldoende als transparant is, zou niet per definitie verkeerd zijn als klant abo met afgeknepen internet kan afnamen. #splinternet
 20. EZ: vindt vrij internet belangrijk, maar wil ook voorzichtigheid uitstralen. #splinternet
 21. Onze vraag of op het gebied van NN het beleid nog geheel openligt, werd niet direct bevestigd, helaas. #splinternet
 22. Vodafone stelt vraag over NN: Vodafone vindt het een vergaande stelling dat het blokkeren van diensten om commerciele redenen te strikt is.
 23. EZ geeft toe dat ze nog geen visie heeft op NN, laat visie op het gebied van NN over aan kabinet. #splinternet
 24. Wij vragen over NN, waarom ze niet verder gaan. #splinternet
 25. EZ: op dit moment is nog geen prangend probleem van mensen of sites die afgesloten worden. #splinternet
 26. EZ: denken over NN in de maatschappij en EZ is ook nog niet voldoende helder. #splinternet
 27. EZ: heeft wel gezegd dat blokkeren of afknijpen om commerciele redenen niet *wenselijk* is. @splinternet
 28. EZ: als kwaliteit van internet (een vrij internet) in gevaar komt, dan zou EZ wel kunnen ingrijpen. #splinternet
 29. EZ: Nu moet men daar transparant over zijn, Blokkeren van sites is dus mogelijk. Zegt niets over wenselijkheid. #splinternet
 30. EZ: Op dit moment legt Tw aanbieders geen belemmeringen oplegt bij blokkeren van sites of verkeer. #splinternet
 31. We beginnen met netneutraliteit. #splinternet
 32. Details over transparantieplicht besproken. Nu gaan we over naar onderwerp nummerportabiliteit. NN komt straks aan de orde. #splinternet
 33. KPN uit zorgen over lagere regelgeving, en moeite met implementatie. #splinternet
 34. KPN uit zorgen over lagere regelgeving
 35. Excuus: Van Dijk moet Dijkman zijn. #splinternet
 36. EZ (Van Dijk): ohgv NN zal eventuele wetgeving / ingrijpen wrsch uit NL komen, niet uit EU. #splinternet
 37. Huigen (KPN): KPN wil niet dat vergaande verplichtingen t.a.v NN wordt opgelegd. Vindt huidig voorstel al te ver gaan. #splinternet
 38. Dijkman (EZ): in ovk moet informatie worden geboden over of websites of diensten worden geblokkeerd. #netneutraliteit
 39. Dijkman (EZ): we gaan nu in op transparantieverplichtingen nieuwe telecomwet. #splinternet
 40. EZ en aanbieders gaan in op details 2jaars-beperking contractsduur. #splinternet
 41. Dijkman (EZ): Eerst contractduur. Consument mag niet telecomcontracten > 2 jaar worden aangeboden. Voor zakelijke abo’s anders. #splinternet
 42. Dijkman (EZ): netneutraliteit is heel belangrijk, zwaarwichtig onderwerp. #splinternet
 43. Dijkman (EZ): netneutraliteit krijgen we ruimte van EU, maar we zullen ze niet gebruiken. #splinternet
 44. Dijkman (EZ): herhaalt dat ze richtlijnen 1-op-1 omzetten in NL recht. Dekken zich in. #splinternet
 45. EZ: EZ wil implementatie die 1-op-1 telecomkader implementeert, niet meer dan dat. #splinternet
 46. Dag wordt ingeleid door Marjolein Sonnema, dir telecommarkt. Van EZ ook Jan Willem Dijkman (projectleider) en Brenda van der Wal (jurist)
 47. De zaal bij de informatiebijeenkomst van EZ zit vol, het feest gaat beginnen. Veel vertegenwoordigers van providers aanwezig. #splinternet
 48. De bijeenkomst van EZ loopt heel langzaam vol. Onderwerpen: cookies, netneutraliteit, internetafsluiting. #splinternet
 49. Suggesties voor vragen tijdens de informatiebijeenkomst over netneutraliteit? Laat het ons weten. #splinternet
 50. Nu op weg naar informatiebijeenkomst EZ over netneutraliteit, straks live Twitterverslag. Hashtag: #splinternet

Afbeelding gebaseeerd op “broken glass 2” van Nesstr, uitgebracht onder een Creative Commons Attribution 2.0 Generic licentie.

 1. Tweets die vermelden EZ: "geen visie op internet, maar afknijpen en afsluiten mag" – Bits of Freedom -- Topsy.com

  […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Reinout van Schouwen, Bits of Freedom. Bits of Freedom heeft gezegd: Bits of Freedom: 'EZ: "geen visie op internet, maar afknijpen en afsluiten mag"': http://is.gd/bLASv #splinternet […]

 2. Danny

  EZ die afknijpen en afsluiten toelaat? Hoezo tegenstrijdig. Het internet is tegenwoordig nodig om zaken als vakanties, burgerzaken en studiefinanciering te regelen. Wanneer je mensen afsluiten (om wat voor reden dan ook) beperk je ze ook in het maatschappelijk functioneren. Internet en goede economie zijn naar mijn mening niet van elkaar te onderscheiden. Laat de film- en media-industrie hun huidige visie op media maar eens herzien. Die leven nog in de jaren 80, toen downloaden nog niet bestond. Ook de politiek kan een ICT opfriscursus gebruiken. Hoop dat de verkiezingen de politiek ertoe beweegt om het internet te beschermen want we willen toch geen Frankrijk V.2.0 worden?

 3. Wouter

  Super om nog even een kort verslag te plaatsen. Volgde trouw de tweets in de trein en in de lessen, maar zo word het even allemaal helder en duidelijker.

  Ik ga dit allemaal in de gaten houden.

 4. Nienke

  Mijn zus heeft allerlei bureaucratische moeilijkheden aan de lijve ondervonden toen ze ivm privacy e.d. weigerde om DigID aan te vragen. Kan je nagaan hoe het wordt als je van het internet geknikkerd wordt, moet je zeker op een publieke computer je belastingen gaan doen?

  Aan de ene kant verwacht de regering dat er zo veel mogelijk via internet kan, aan de andere kant vinden ze het schijnbaar dus niet belangrijk genoeg om te zorgen dat iedereen daar mogelijkheden toe heeft…

  Ben beniewd hoe dit zich ontwikkeld met een nieuw kabinet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.