• Menu

0 recente resultaten

Deep Packet Inspection niet meer te vinden in auteursrechtenrapport

Bits of Freedoms stevige kritiek op de handhaving van een mogelijk downloadverbod heeft zijn vruchten afgeworpen. De voorzitter van de werkgroep auteursrecht, Arda Gerkens (SP), heeft vorige week in een gesprek met de Tweede Kamer over het auteursrechtenrapport aangegeven de passage over Deep Packet Inspection te verwijderen. Wij juichen deze beslissing toe, maar waakzaamheid blijft geboden.

Deep Packet Inspection (DPI) is een technologie die het mogelijk maakt om internetverkeer op de inhoud te controleren. Deze technologie werd in het rapport onder het kopje ‘Aanbevelingen’ voorgesteld in de context van de handhaving van het auteursrecht:

“Er zijn veel technische mogelijkheden om de auteursrechtenschendingen op het internet aan te pakken. Door middel van DPI kan men zien wat er over het internet gaat. Door middel van ‘fingerprinting’ kan men zelfs muziek en films opsporen. DPI geeft, wat de werkgroep betreft, de mogelijkheid om te stimuleren dat er voor muziek en films betaald gaat worden, voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dus.” (p. 28)

Mede vanwege deze passage was het downloadverbod begin dit jaar genomineerd voor een Big Brother Award. Wij zijn dan ook verheugd dat de werkgroep Gerkens deze passage zal schrappen en de term DPI straks niet meer is terug te vinden in het rapport.

Enige voorzichtigheid is wel geboden. Gerkens geeft namens de werkgroep in hetzelfde gesprek aan (rond 6:00 minuten) dat DPI een rol zou kunnen spelen bij de handhaving van een mogelijk licentiemodel met een opt-out regeling. In het kort komt dit model erop neer dat je zou mogen downloaden wat je wilt zolang je voor een algemene internetlicentie hebt betaald; dat zou met inzet van DPI gemonitord kunnen worden, als wij de werkgroep goed begrijpen. Het blijft dus moeilijk om het schrappen van deze term uit dit rapport op waarde te schatten.

Zie onze eerdere blogpost voor de videoregistratie van het gesprek van de werkgroep met de Tweede Kamer dat op 14 april 2010 plaatsvond.

Update 20/04/10: De passage over de inzet van DPI in het opt-out model is aangepast, omdat ten onrechte de indruk werd gewekt dat bij opt-out DPI zou worden ingezet. Het lijkt erop dat dat niet bedoeld is door de werkgroep.

De afbeelding is gebaseerd op “(Troop Inspection (Explored)” van Pasukaru76, uitgebracht onder een Creative Commons Attribution 2.0 Generic licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag