Spoed! Help mee het VVD-programma te verbeteren

Spoed: PVDA-leden gezocht!

Kritiek hoofdpijndossier bewaarplicht zwelt aan
DOSSIER: Stemwijzer

Bits of Freedom heeft een aantal amendementen op het concept-verkiezingsprogramma (PDF) van de PvdA voorgesteld om digitale vrijheid te beschermen. Tot 19 april kunnen die amendementen worden ingediend. We hebben nog niet genoeg steun; wie helpt ons deze amendementen in te dienen? Neem contact op met info@bof.nl.

Amendement om privacy bij terrorismebestrijding te waarborgen

Op p. 42 van het verkiezingsprogramma schrijft de PvdA over de bestrijding van terrorisme:

“Wel moeten we kritisch kijken naar de effectiviteit van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Staan die voldoende in verhouding staan tot de bescherming van de privacy? Samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten kan efficiënter zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit. Het opslaan van allerlei privégegevens van burgers, bijvoorbeeld als men vliegt, is voor de PvdA alleen aanvaardbaar als dat een direct en aantoonbaar effect heeft in de bestrijding van terrorisme.”

Bits of Freedom stelt voor om deze paragraaf als volgt te wijzigen:

“Wel moeten we kritisch kijken naar de effectiviteit van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Staan die voldoende in verhouding staan tot de bescherming van de privacy? Veiligheid gaat niet boven privacy, net zoals privacy niet boven veiligheid gaat. Samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten kan efficiënter zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit. Het opslaan van allerlei privégegevens van burgers, bijvoorbeeld als men vliegt, is voor de PvdA alleen aanvaardbaar als dat een direct en aantoonbaar substantieel effect heeft in de bestrijding van terrorisme, en deze voordelen opwegen tegen de nadelen, die helder in kaart moeten zijn gebracht door middel van een privacy impact analyse (vergelijkbaar met een milieu effect rapportage bij milieuwetgeving). Wet- en regelgeving die de privacy van alle burgers vergaand inperkt, geldt slechts voor een in de tijd beperkte periode en vóór het verstrijken van deze periode worden de maatregelen grondig geëvalueerd. Zij worden alleen voortgezet als de noodzaak hiervan overtuigend is aangetoond. Ook reeds bestaande maatregelen worden aan een grondig onderzoek onderworpen.

Toelichting: De PvdA gaf bij monde van Ter Horst in december aan dat “veiligheid boven privacy” gaat. Dat is een standpunt waar een groot deel van de PvdA-achterban zich niet achter kan scharen. De PvdA zou deze kiezers een groot plezier doen door afstand te nemen van deze uitspraken, en in plaats daarvan een rationeel beveiligingsbeleid na te streven. Dat betekent dat overheidsmaatregelen die de privacy van alle Nederlanders inperken (in plaats van slechts verdachte Nederlanders), aan een grondige analyse moeten worden onderworpen, en met voldoende waarborgen moeten worden omkleed. Bovendien worden deze maatregelen geregeld getoetst. Het bovenstaande amendement werkt die beginselen verder uit.

Amendement om het digitaal briefgeheim te beschermen

Op p. 24 schrijft de PvdA over het internet:

“Het internet is open en neutraal, dus bedrijven mogen niet diensten van concurrenten blokkeren of informatie afsluiten. De vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie en de privacy van burgers moeten worden gerespecteerd.”

Bits of Freedom stelt voor om deze paragraaf als volgt te wijzigen:

“Het internet is open en neutraal, dus bedrijven mogen niet diensten van concurrenten blokkeren of informatie afsluiten. De vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie en de privacy van burgers moeten worden gerespecteerd. Dat betekent dat de PvdA het niet aanvaardbaar vindt als providers het internetverkeer van hun gebruikers gaan controleren of filteren.

Toelichting: In haar programma formuleert de PvdA een progressief beleid op het gebied van internet. Bits of Freedom juicht dat toe. Hoe burgerrechten op internet worden beschermd, wordt in het programma echter onvoldoende uitgewerkt. Met dit amendement maakt de PvdA duidelijk dat zij privacy en communicatievrijheid op internet wil beschermen, door het digitaal briefgeheim te respecteren. Met dit amendement maakt zij duidelijk dat zij de inzet van technieken zoals Deep Packet Inspection, waarmee ieder internetpakketje wordt geopend om te kijken wat de inhoud is, niet acceptabel acht.

Amendement om privacy in grote informatiseringsprojecten te beschermen

Bits of Freedom stelt voor om een nieuwe paragraaf 7 aan hoofdstuk 2.8.2 (p. 51) toe te voegen:

“7. Een IT-infrastructuur die privé-gegevens goed beschermt

Grote informatiseringsprojecten van de overheid kunnen beter worden ontworpen. De bescherming van privacy dient altijd het uitgangspunt te zijn bij deze projecten. Deze systemen moeten niet meer informatie opslaan dan strikt noodzakelijk en anoniem zijn waar mogelijk. De gegevens moeten zo kort mogelijk worden opgeslagen, moeten de burger inzicht bieden in het gebruik én toekomstig gebruik van zijn privé-gegevens, en alleen de burger laten bepalen wat er met de gegevens gebeurt. Ook moet de burger de mogelijkheid geven om de gegevens te vernietigen en moet duidelijk worden vastgelegd wie toegang heeft tot de data.”

Toelichting: De PvdA merkt in hoofdstuk 2.8.2 terecht op dat het vertrouwen in politici en politieke partijen de laatste jaren sterk
is teruggelopen. Een belangrijke steen des aanstoots is de introductie van grootschalige informatiseringsprojecten waarmee grote hoeveelheden privé-gegevens over burgers worden verzameld. Die projecten, zoals het Elektronisch Patiëntendossier, de OV-chipkaart en de vingerafdrukdatabank, houden onvoldoende rekening met de privacy-risico’s die hieraan kleven. De projecten missen daardoor maatschappelijk draagvlak en stellen de verhouding tussen burger en bestuur op scherp. Met dit amendement maakt de PvdA duidelijk dat een duurzame IT-infrastructuur de privacy van haar burgers goed moet beschermen, en formuleert zij een aantal beginselen hiervoor.

Procedure: Wij begrijpen dat tot en met maandag 19 april afgevaardigden moties kunnen indienen via het online amendeersysteem van de PvdA. Moties dienen te worden ondersteund door tenminste vijf congresafgevaardigden. Dat betekent dat de indiener ervoor moet zorgen dat naast de indiener er vier andere congresafgevaardigden via de website hun steun voor de motie uitbrengen. Alle congresafgevaardigden hebben de mogelijkheid om moties te ondersteunen. Als je ons wilt helpen, neem dan contact op met info@bof.nl.

De afbeelding is een bewerking van “European Elections” van inyucho, uitgebracht onder een Creative Commons Generic Attribution 2.0-licentie.

  1. Tweets die vermelden Spoed: PVDA-leden gezocht! – Bits of Freedom -- Topsy.com

    […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Bas Taart, Guy Sie, Jildou G., Layla de Jong, PvdA Next en anderen. PvdA Next heeft gezegd: B: Spoed: PVDA-leden gezocht! – Bits of Freedom: Bits of Freedom heeft een aantal amendementen op het concept… http://bit.ly/aRUWCr #pvda […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.