Vier redenen het internetfilter niet te introduceren

De Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer buigt zich op 31 maart 2010 over het filteren van websites bij de bestrijding van kindermisbruik. Bits of Freedom geeft in haar ‘Kamerbrief Internetfiltering’ (PDF) minstens vier goede redenen dit vooral niet te doen.

Bits of Freedom is bezorgd over het instellen van een internetfilter ter bestrijding van kindermisbruik. Het aanpakken van deze ernstige vorm van criminaliteit staat natuurlijk niet ter discussie. Maar internetfilters zullen kindermisbruik onder het tapijt vegen, zonder het daadwerkelijk te bestrijden. Tegelijkertijd installeert zulke symboolpolitiek een instrumentarium om het internet verregaand te censureren.

Er zijn minstens vier argumenten die dit ondersteunen:

  • Filteren werkt niet: De overgrote meerderheid van het gewraakte materiaal wordt niet op websites maar via andere kanalen verspreid, zoals post, peer-to-peer netwerken, nieuwsgroepen en chatprogramma’s.
  • De afbeeldingen blijven online: door het filter wordt het gewraakte materiaal niet bij de wortel uitgeroeid, maar alleen verborgen. Door een filter blijven de online afbeeldingen van kindermisbruik bestaan, worden de daders niet vervolgd en de slachtoffers niet geholpen.
  • Instrumentarium voor internetcensuur: het filter zal, als het er eenmaal is, ook ingezet kunnen om ander materiaal te blokkeren (“function creep”). Het Australische internetfilter heeft ertoe geleid dat websites over euthanasie en enkele pagina’s van online encycplodie Wikipedia werden geblokkeerd.
  • Effectieve alternatieven, zonder risico op internetcensuur: een veel betere manier om kindermisbruik te bestrijden, is om de websites te verwijderen en de daders aan te pakken. Verdere internationale samenwerking en het instellen van een ‘EU Financial Coalition against Child Pornography’ zijn vereist.

De Kamerbrief is mede gebaseerd op de standpunten van Verein MOGiS, een Duitse belangengroepering opgericht door slachtoffers van kindermisbruik. Zelfs zij voeren actie tegen het filteren van websites, zowel in Duitsland als in Europa.

Bits of Freedom heeft haar standpunt uitgelegd op Radio 1. En op haar wiki staan nog veel meer redenen om niet voor internetfiltering te gaan.

Afbeelding: “FILTER = Fail” van RIUM+, uitgebracht onder een Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic licentie.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.