• Menu

0 recente resultaten

Spoed: GroenLinks leden die internet willen beschermen gezocht

Bits of Freedom heeft twee amendementen opgesteld voor het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks. Nu moeten we die amendementen nog in het programma krijgen. Eén lid heeft zich al aangeboden om de amendementen in te dienen (dank!). Nu zoeken we nog vijftien leden die het amendement willen ondersteunen. Wil je het ondersteunen? Laat het ons weten via info@bof.nl. Er is haast bij, want voor maandagochtend 29 maart om 8 uur moet alles rond zijn.

Voorstel om communicatiegrondrechten technologie-neutraal te formuleren

Hoofdstuk 7 punt 45 luidt nu:

“In artikel 7 van de Grondwet over de uitingsvrijheid en artikel 13 over het brief- en telefoongeheim wordt expliciet gemaakt dat deze rechten ook gelden voor web en e-mail.”

Bits of Freedom stelt voor dit als volgt te wijzen:

“In artikel 7 van de Grondwet over de uitingsvrijheid en artikel 13 over het brief- en telefoongeheim wordt expliciet gemaakt dat deze rechten ook gelden voor hiermee vergelijkbare technologieën, zoals web en e-mail.”

Voorstel om toegang tot internet veilig te stellen

Bits of Freedom wil voorstellen in de paragraaf over “digitale vrijheid” een punt 56 toe te voegen:

“Er komt een wet die bepaalt dat niemand van internet mag worden afgesloten”

Toelichting: Iedere Nederlander is in toenemende mate afhankelijk van internettoegang om deel te nemen aan deze maatschappij. Afsluiting betekent uitsluiting: van werk, onderwijs, overheidsdiensten, cultuur en gemeenschap. En niet alleen een overtreder, maar iedereen achter dezelfde verbinding – ook het gezin en collega’s – worden door een afsluiting getroffen. Daarom moet GroenLinks zich ervoor sterk maken dat niemand van internet mag worden afgesloten. Ter illustratie: de SP heeft in haar verkiezingsprogramma dit punt prominent terug laten komen. Een provider moet de dienstverlening wel kunnen beëindigen wegens wanbetaling.

Procedure: De deadline voor het indienen van amendementen is 29 maart om 9:00 uur. Amendementen kunnen worden ingediend door afdelingen, landelijke werkgroepen of 15 leden gezamenlijk. Op 3 april zal over deze amendementen worden overlegd. Op 6 april is de deadline voor het aanmelden voor het verkiezingscongres (zonder stemrecht; de deadline voor het aanmelden voor het congres met stemrecht is al verlopen). Neem contact op met info@bof.nl als je via een afdeling, werkgroep of met andere leden deze amendementen wil voorstellen. Zie ook de website van GroenLinks.

De afbeelding is een bewerking van “European Elections” van inyucho, uitgebracht onder een Creative Commons Generic Attribution 2.0-licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag