• Menu

0 recente resultaten

Bits of Freedom’s amendementen op SP-programma

De SP heeft een concept verkiezingsprogramma (PDF) gepubliceerd. Een aantal punten uit ons Manifest voor digitale vrijheid (PDF) vinden we terug, maar Bits of Freedom vindt dat het programma op in ieder geval drie punten verbeterd kan worden. Hieronder hebben wij drie concept-amendementen opgenomen. Wie is lid van de SP en wil ons helpen deze amendementen in het programma te krijgen?

Voorstel om netneutraliteit te beschermen

Op pagina 12, regel 20 en 21, staat nu:

“Internet behoort voor ieder mens toegankelijk te zijn. Het is een taak van de overheid om dat te bevorderen.”

Bits of Freedom stelt voor om hieraan toe te voegen:

“Internetproviders mogen zich niet inlaten met het verkeer van hun internetgebruikers, net zoals post- en telefoniebedrijven zich niet mogen inlaten met de brieven of telefoongesprekken van hun klanten.”

Toelichting: Internetproviders kunnen op dit moment ongestraft diensten (zoals Skype) en websites (zoals Wikipedia) blokkeren of vertraagd doorgeven. De rol van internetproviders zou echter beperkt moeten zijn tot het slechts doorgeven van verkeer (een “common carrier“). Providers zouden zich dus niet mogen bemoeien met dat verkeer. De SP zou zich daarom hard moeten maken voor dit zgn. beginsel van “netneutraliteit”.

Voorstel om privacy-by-design uitgangspunt te maken bij grote IT-projecten

Bits of Freedom stelt voor om aan het hoofdstuk “Democratie en bestuur” toe te voegen:

“Bij het ontwerp van grootschalige informatiseringsprojecten moet de privacy van de burger voorop staan.”

Toelichting: Veel IT-projecten van de overheid, zoals de OV-chipkaart en het Elektronisch Patiƫnten Dossier, missen maatschappelijk draagvlak doordat de privacy niet wordt beschermd. Daarom moet privacy-by-design een leidend ontwerpbeginsel zijn bij grote informatiseringsprojecten. De SP zou zich hard moeten maken voor dit beginsel.

Voorstel om surveillance-maatregelen aan grondrechten te toetsen

Op pagina 24, regel 41 en 42 staat nu:

“Maatregelen die de privacy en de burgerrechten te veel inperken, zoals de Europese bewaarplicht voor telecomgegevens, draaien we terug.”

Bits of Freedom stelt voor om hieraan toe te voegen:

“Iedere twee jaar worden niet-teruggedraaide maatregelen die de privacy en de burgerrechten vergaand inperken beĆ«indigd, tenzij na grondige evaluatie wordt aangetoond dat deze noodzakelijk zijn.”

Toelichting: Het is goed dat de SP de ambitie heeft om vergaande surveillance-maatregelen een halt toe te roepen. De woorden “te veel” zijn vaag en te flexibel. Om te verzekeren dat maatregelen ook in de toekomst aan een kritisch onderzoek worden onderworpen, moet een periodieke evaluatie van die bepalingen worden ingebouwd (een zgn. “horizonbepaling”).

Procedure: Wij hebben contact opgenomen met de SP, maar de procedure voor het indienen van amendementen is niet publiek beschikbaar. Neem contact op met info@bof.nl als je meer informatie hebt en wil helpen om deze amendementen in het verkiezingsprogramma van de SP te krijgen.

De afbeelding is een bewerking van “European Elections” van inyucho, uitgebracht onder een Creative Commons Generic Attribution 2.0-licentie.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag