• Menu

0 recente resultaten

Amendementen Bits of Freedom op GroenLinks-programma

GroenLinks heeft een concept-verkiezingsprogramma (PDF) gepubliceerd. Bijna alle punten uit ons Manifest voor digitale vrijheid (PDF) vinden we terug, maar Bits of Freedom vindt dat het programma op in ieder geval twee punten verbeterd kan worden. Hieronder hebben wij twee concept-amendementen opgenomen. Wie is lid van GroenLinks en wil ons helpen deze amendementen in het programma te krijgen?

Voorstel om communicatiegrondrechten technologie-neutraal te formuleren

Hoofdstuk 7 punt 45 luidt nu:

“In artikel 7 van de Grondwet over de uitingsvrijheid en artikel 13 over het brief- en telefoongeheim wordt expliciet gemaakt dat deze rechten ook gelden voor web en e-mail.”

Bits of Freedom stelt voor dit als volgt te wijzen:

“In artikel 7 van de Grondwet over de uitingsvrijheid en artikel 13 over het brief- en telefoongeheim wordt expliciet gemaakt dat deze rechten ook gelden voor hiermee vergelijkbare technologieën, zoals web en e-mail.”

Toelichting: Het is een goed idee om het grondrecht op het communicatiegeheim en het grondrecht op communicatievrijheid zoals vastgelegd in de Grondwet uitdrukkelijk uit te breiden naar andere communicatiemiddelen. Om echter te voorkomen dat de Grondwet over een paar jaar weer moet worden aangepast, verdient het aanbeveling om deze bepaling “technologie-neutraal” te formuleren. Met dit amendement kan verzekerd worden dat de Grondwet ook over tien jaar nog relevant is.

Voorstel om toegang tot internet veilig te stellen

Bits of Freedom wil voorstellen in de paragraaf over “digitale vrijheid” een punt 56 toe te voegen:

“Er komt een wet die bepaalt dat niemand van internet mag worden afgesloten”

Toelichting: Iedere Nederlander is in toenemende mate afhankelijk van internettoegang om deel te nemen aan deze maatschappij. Afsluiting betekent uitsluiting: van werk, onderwijs, overheidsdiensten, cultuur en gemeenschap. En niet alleen een overtreder, maar iedereen achter dezelfde verbinding – ook het gezin en collega’s – worden door een afsluiting getroffen. Daarom moet GroenLinks zich ervoor sterk maken dat niemand van internet mag worden afgesloten. Ter illustratie: de SP heeft in haar verkiezingsprogramma dit punt prominent terug laten komen. Update 1: een provider moet de dienstverlening wel kunnen beëindigen wegens wanbetaling. Update 2: de vergelijking met gas en licht is verwijderd, omdat dit de aandacht wegneemt van de kern van de zaak, namelijk dat internet een eerste levensbehoefte is waarvan mensen niet mogen worden afgesloten.

Procedure: De deadline voor het indienen van amendementen is 29 maart om 9:00 uur. Amendementen kunnen worden ingediend door afdelingen, landelijke werkgroepen of 15 leden gezamenlijk. Op 3 april zal over deze amendementen worden overlegd. Op 6 april is de deadline voor het aanmelden voor het verkiezingscongres (zonder stemrecht; de deadline voor het aanmelden voor het congres met stemrecht is al verlopen). Neem contact op met info@bof.nl als je via een afdeling, werkgroep of met andere leden deze amendementen wil voorstellen. Zie ook de website van GroenLinks.

De afbeelding is een bewerking van “European Elections” van inyucho, uitgebracht onder een Creative Commons Generic Attribution 2.0-licentie.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag