Bits of Freedom’s amendementen op SP-programma

Amendementen Bits of Freedom op GroenLinks-programma

Bits of Freedom publiceert nieuwsbrief nr. 6.5
DOSSIER: Stemwijzer

GroenLinks heeft een concept-verkiezingsprogramma (PDF) gepubliceerd. Bijna alle punten uit ons Manifest voor digitale vrijheid (PDF) vinden we terug, maar Bits of Freedom vindt dat het programma op in ieder geval twee punten verbeterd kan worden. Hieronder hebben wij twee concept-amendementen opgenomen. Wie is lid van GroenLinks en wil ons helpen deze amendementen in het programma te krijgen?

Voorstel om communicatiegrondrechten technologie-neutraal te formuleren

Hoofdstuk 7 punt 45 luidt nu:

“In artikel 7 van de Grondwet over de uitingsvrijheid en artikel 13 over het brief- en telefoongeheim wordt expliciet gemaakt dat deze rechten ook gelden voor web en e-mail.”

Bits of Freedom stelt voor dit als volgt te wijzen:

“In artikel 7 van de Grondwet over de uitingsvrijheid en artikel 13 over het brief- en telefoongeheim wordt expliciet gemaakt dat deze rechten ook gelden voor hiermee vergelijkbare technologieën, zoals web en e-mail.”

Toelichting: Het is een goed idee om het grondrecht op het communicatiegeheim en het grondrecht op communicatievrijheid zoals vastgelegd in de Grondwet uitdrukkelijk uit te breiden naar andere communicatiemiddelen. Om echter te voorkomen dat de Grondwet over een paar jaar weer moet worden aangepast, verdient het aanbeveling om deze bepaling “technologie-neutraal” te formuleren. Met dit amendement kan verzekerd worden dat de Grondwet ook over tien jaar nog relevant is.

Voorstel om toegang tot internet veilig te stellen

Bits of Freedom wil voorstellen in de paragraaf over “digitale vrijheid” een punt 56 toe te voegen:

“Er komt een wet die bepaalt dat niemand van internet mag worden afgesloten”

Toelichting: Iedere Nederlander is in toenemende mate afhankelijk van internettoegang om deel te nemen aan deze maatschappij. Afsluiting betekent uitsluiting: van werk, onderwijs, overheidsdiensten, cultuur en gemeenschap. En niet alleen een overtreder, maar iedereen achter dezelfde verbinding – ook het gezin en collega’s – worden door een afsluiting getroffen. Daarom moet GroenLinks zich ervoor sterk maken dat niemand van internet mag worden afgesloten. Ter illustratie: de SP heeft in haar verkiezingsprogramma dit punt prominent terug laten komen. Update 1: een provider moet de dienstverlening wel kunnen beëindigen wegens wanbetaling. Update 2: de vergelijking met gas en licht is verwijderd, omdat dit de aandacht wegneemt van de kern van de zaak, namelijk dat internet een eerste levensbehoefte is waarvan mensen niet mogen worden afgesloten.

Procedure: De deadline voor het indienen van amendementen is 29 maart om 9:00 uur. Amendementen kunnen worden ingediend door afdelingen, landelijke werkgroepen of 15 leden gezamenlijk. Op 3 april zal over deze amendementen worden overlegd. Op 6 april is de deadline voor het aanmelden voor het verkiezingscongres (zonder stemrecht; de deadline voor het aanmelden voor het congres met stemrecht is al verlopen). Neem contact op met info@bof.nl als je via een afdeling, werkgroep of met andere leden deze amendementen wil voorstellen. Zie ook de website van GroenLinks.

De afbeelding is een bewerking van “European Elections” van inyucho, uitgebracht onder een Creative Commons Generic Attribution 2.0-licentie.

 1. Hyde105

  Misschien een goed idee om iets te laten vastleggen mbt. de km-heffing.

  Belangrijk is dat instanties de gegevens nooit en te nimmer mogen gebruiken om bv. te verbaliseren, er VOORAF inzicht komt welke instanties gebruik willen gaan maken van de geregistreerde gegevens.

  Niet direct privacy, wel belangrijk:

  De privé rijder NIET hoeft op te draven voor de kosten van dit kastje, reparaties en de kosten van de inbouw ervan.

 2. Karin Spaink

  Het amandement van Spaink op het amendement van Bits of Freedom:

  “… hiermee vergelijkbare technologieën, zoals webmail, e-mail en sms.”

  • Ot van Daalen

   Het is waar dat SMS ook een technologie is die nu wordt gebruikt en waarvan niet duidelijk is of die bescherming geniet onder deze grondwettelijke bepalingen. Wij proberen een amendement echter zo beknopt te houden. Door het woordje “zoals” maken we ook duidelijk dat dit geen uitputtende lijst is.

 3. Tweets die vermelden Amendementen Bits of Freedom op GroenLinks-programma – Bits of Freedom -- Topsy.com

  […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Richard Wouters, Thijs Niks. Thijs Niks heeft gezegd: Bits of Freedom wil de verkiezingsprogramma van GroenLinks http://bit.ly/db9AcC en de SP http://bit.ly/d85yFX amenderen. Help mee! […]

 4. Egbertdb

  Ik zou toch liever een echte technologie-neutrale formulering zien. Ik heb even zitten denken maar kwam niet verder dan digitaalgeheim in analogie naar brief- en telefoongeheim.

  En valt sms niet gewoon onder het telefoongeheim?

  Misschien communicatiegeheim? Hier moet toch een mooie dekkende term voor te bedenken zijn?

 5. Sander Claassen

  Ik ben het ermee eens dat het artikel technologieneutraal moet zijn. Dan is het echter vreemd om vervolgens toch expliciet “web en e-mail” te noemen. Ik denk dat telefonie en post wel dusdanig op zich staande “technologieën” zijn dat je ze expliciet kunt noemen. Daarnaast denk ik dat het dan veilig genoeg is om daar als derde poot “elektronische communicatiediensten” aan toe te voegen. Daaronder zouden dan duidelijk ook e-mail of allerlei andere via internet aangeboden diensten vallen. Het lijkt me niet erg aannemelijk dat er de komende tien jaar iets nieuws ontstaat dat niet zou vallen onder post, telefonie, of “elektronische communicatie”.

  Mijn voorstel:
  “In artikel 7 van de Grondwet over de uitingsvrijheid en artikel 13 over het brief- en telefoongeheim wordt expliciet gemaakt dat deze rechten ook gelden voor elektronische communicatiediensten.”

 6. Sander Claassen

  Volgens mij wordt er impliciet gedoeld op de vrees dat er een wet zou komen die het mogelijk maakt dat mensen een verbod op internettoegang zouden kunnen krijgen. Ik vraag me af of het nodig is om te stellen dat iedereen ergens recht op moet hebben. Inderdaad, voor gas/licht, of nog basaler: eten/drinken geldt ook dat we dit een “recht” vinden, maar als je niet betaalt, dan is het toch logisch dat je iets niet kunt krijgen?

  Er moet dus een duidelijkere link gelegd worden tussen het (online) gedrag van personen en hun recht op internettoegang. Zolang je er maar voor betaalt, mag je ervan uitgaan dat je online kunt. In dit punt wil je eigenlijk niets hoeven te melden over al dan niet betalen. Alleen maar dat je niet bang hoeft te zijn je recht op internettoegang te verspelen door bepaald (online) gedrag.

  Wel heb je dan de vraag of er geen uitzonderingen gemaakt zouden moeten worden voor internetgebruik primair gericht op bijvoorbeeld criminele, laat staan terroristische doelen. Vinden we dat iemand die veroordeeld is voor dergelijk internetmisbruik in zijn straf ook geen internetverbod opgenomen kan krijgen? Dan krijg je dus ook weer de discussie: wat is crimineel gebruik? Valt illegaal downloaden daaronder? Mensen oplichten? Spam? Hacken? Willen we de samenleving ook niet tegen bepaalde vormen van misbruik beschermen?

  Mijn voorstel:
  “Er komt een wet die waarborgt dat (online) gedrag er niet toe kan leiden dat mensen van internet kunnen worden afgesloten. Hooguit in het geval van een veroordeling voor een vergrijp waarmee iemand de samenleving ernstig in gevaar heeft gebracht, kan in het kader van de straf een tijdelijk verbod op internet opgelegd worden.”

 7. Tweets die vermelden Amendementen Bits of Freedom op GroenLinks-programma – Bits of Freedom -- Topsy.com

  […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Sander Claassen. Sander Claassen heeft gezegd: Amendementen @bitsoffreedom op #GroenLinks conceptprogramma, met ook mijn opmerkingen. http://vl.am/x3T […]

 8. Ot van Daalen (Bits of Freedom)

  @5 (Sander Claassen): Veel dank. Je hebt een punt dat dit strakker geformuleerd kon worden. We hebben geprobeerd aan te sluiten bij de vorm van het verkiezingsprogramma, en het zo simpel mogelijk willen opschrijven. Mocht het tot een wet komen, dan is er natuurlijk nog veel gelegenheid om de puntjes op de i te zetten.

  @6 (Sander Claassen): Ook hiervoor dank. Naar onze mening zou niemand van internet mogen worden afgesloten, ook niet in specifieke gevallen. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan iemand nu al gevangenisstraf worden opgelegd. Het is niet nodig om een nieuwe straf te introduceren. Ook hiervoor geldt overigens, dat er ruimte is om bij het opstellen van een wet hierover, nader te reflecteren. Dit is echter de inzet van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.