• Menu

0 recente resultaten

Schrijf mee aan ons pleidooi voor een meldplicht datalekken

Op 27 januari wordt de evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens in de Tweede Kamer besproken. Bits of Freedom vindt dit een goede gelegenheid om aandacht te vragen voor de invoering van een brede “meldplicht datalekken”. Bits of Freedom heeft een concept position paper gepubliceerd op Co-ment, waarin zij pleit voor de introductie van zo een meldplicht. Help mee om het paper te verbeteren!

Alle commentaar is welkom. Probeer het zo concreet en constructief mogelijk te maken, zodat we het makkelijk kunnen knippen en plakken. Wij zullen 22 januari het binnengekomen commentaar verwerken en het stuk finaliseren.

Een eerste concept van dit paper is tot stand gekomen met hulp van Koen Versmissen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag