• Menu

0 recente resultaten

Politieke partijen langs de privacy meetlat

De laatste jaren heeft de Nederlandse overheid verschillende maatregelen genomen die de privacy inperken. Maar welke politici doen dat? En zijn er ook politici die denken dat afbreken van privacy niet direct tot meer veiligheid leidt? Zijn er politieke partijen die anders stemmen dan ze beweren? En op welke partij zou jij stemmen als je je zorgen maakt over de afbraak van privacy? Om op deze vragen een antwoord te geven, is de PrivacyBarometer ontwikkeld.

Dit is een bijdrage van de initatiefnemers van de PrivacyBarometer. Update: de PrivacyBarometer is niet door Bits of Freedom ontwikkeld.

Politieke partijen worden door de PrivacyBarometer gescoord op hun stemgedrag over maatregelen die de privacy raken. De PrivacyBarometer kijkt dus niet alleen naar het standpunt van de partij, maar ook wat ze daadwerkelijk stemmen of gestemd hebben. De gebruikte methode is van Freedom House, die ook de bekende ranglijst voor Freedom of the Press, Freedom in the World en de Democracy Audit verzorgt.

CDA is grootste bedreiging

Uit de Privacy Barometer blijkt dat van alle partijen het CDA zich het minste aantrekt van de privacy van burgers. Er is geen voorstel of wet geweest die de privacy raakt, waar het CDA niet voor was. Ook de PvdA breekt de privacy af, maar dat ligt wel min of meer in de lijn der verwachtingen, omdat deze partij van nature de burgers tegen “al het onheil” wil beschermen, en dat kan nu √©√©nmaal niet zonder controle-maatregelen. Maar ook ‘liberale’ partijen als VVD en D66 scoren slecht. Waar het CDA ronduit zegt dat ze privacy niet zo belangrijk vindt, doet met name D66 voorkomen alsof ze hard voor de privacy opkomt, terwijl dat niet uit hun stemgedrag blijkt.

SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren doen het beter

Er zijn drie partijen die wel oog hebben voor de privacy: SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Juist met dit argument stemden zij tegen een aantal belangrijke wetsvoorstellen. Omdat zij oppositiepartijen zijn, hebben ze de wetten niet tegen kunnen houden. De laatste 10 jaar is er geen enkele partij geweest die een voorstel gedaan heeft om de privacy te verbeteren.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag