Downloadverbod? Of waarschuwingsscherm? Chaos!

Gerkens (SP) zegt tegen Tweakers dat zij naast invoering van het downloadverbod providers ook wil verplichten bij downloadsites een waarschuwingsscherm laten zien. Dat zou in de plaats moeten komen van “harde” handhaving van het downloadverbod (dat nog niet van de baan is). Zij doet haar uitspraken nadat Bits of Freedom erop wees dat een downloadverbod alleen kan worden gehandhaafd door internetgebruikers te bespioneren. Ook Martijn van Dam (PvdA) waarschuwde hiervoor en Bert Brussen en anderen hebben zich ook uitgesproken tegen het downloadverbod in de NRC.next en dejaap.nl.

Providers zouden voor een lijst met websites een waarschuwingsscherm moeten tonen. “Daar zou dan een tekst in kunnen staan als: bent u zich ervan bewust dat op deze site inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten”, aldus Gerkens. Uit het interview blijkt dat de handhavingsorganisatie van de contentindustrie, BREIN, deze lijst zou moeten aanleveren.

Dit is een slecht idee:

  • De lijst kan misbruikt worden. Hiermee krijgt een private organisatie veel macht over welke websites op de lijst komen, terwijl BREIN niet zal opkomen voor het publiek belang (dat valt namelijk niet binnen haar doelstelling).
  • De lijst kan uitgebreid worden. Zo een lijst met websites zal ook andere organisaties als muziek in de oren klinken: ook websites met andersoortige informatie kunnen straks op de lijst.
  • De lijst kan voor andere doelen gebruikt worden. Hiermee zou een infrastructuur worden gebouwd die straks gebruikt kan worden om websites te filteren: het verschil tussen het tonen van een waarschuwingsscherm en het blokkeren van een site is klein.
  • Internetproviders worden opgezadeld met een extra taak, terwijl internetproviders zich juist niet moeten bemoeien met het verkeer dat zij vervoeren (zij hebben “geen boodschap aan de boodschap”). De belangenvereniging ISP Connect is tegenover Tweakers dan ook niet enthousiast over dit voorstel.
  • Een deel van de bestanden die via dit soort sites wordt uitgewisseld, wordt met toestemming van de rechthebbende gedeeld: het is voor internetgebruikers moeilijk te bepalen welke dat zijn. Zo een waarschuwingsbord zou al snel de indruk wekken dat alle materiaal dat via deze sites wordt uitgewisseld illegaal is.
  • Een waarschuwingsbord voor websites werkt niet. Op dit moment spelen websites nog een rol bij het verspreiden van muziek- en filmbestanden (via torrents). Maar torrentsoftware met zoekfunctionaliteit, zoals Tribler, is gemeengoed aan het worden. Waarschuwingsborden voor websites worden dus op korte termijn irrelevant.
  • Een waarschuwingsscherm komt bovenop een downloadverbod. Want, zoals Brein later aangaf: volgens Brein moet een downloadverbod gehandhaafd worden, omdat het anders geen afschrikwekkende werking heeft. Gerkens zegt niet dat het downloadverbod moet worden afgeschaft.

Dit plan is waarschijnlijk geopperd, omdat Gerkens geschrokken is van de consequenties van de handhaving van een downloadverbod. Zij gaf aan Bits of Freedom aan dat zij met Deep Packet Inspection (het tappen van internetverkeer, DPI) niet internetgebruikers wil opsporen en vervolgen, maar daarmee afrekensystemen voor legaal downloaden mogelijk wil maken. Dat is anders dan in het rapport staat, waar de indruk wordt gewekt dat DPI ook zou worden ingezet om auteursrecht te handhaven (p. 29):

“Er zijn veel technische mogelijkheden om de auteursrechtenschendingen op het internet aan te pakken. Door middel van DPI kan men zien wat er over het internet gaat. Door middel van ‘fingerprinting’ kan men zelfs muziek en films opsporen. DPI geeft, wat de werkgroep betreft, de mogelijkheid om te stimuleren dat er voor muziek en films betaald gaat worden, voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dus.”

De muziek- en filmindustrie moet een antwoord vinden op de enorme vrijheid die het internet biedt. Dat antwoord is niet het criminaliseren en bespioneren van gebruikers door een downloadverbod. Het is ook niet het betuttelen van gebruikers met een waarschuwingsscherm. De contentindustrie moet het internet gebruiken. Zij zou kunnen beginnen door het voorstel van de Electronic Frontier Foundation te lezen en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen die gebruik maken van die vrijheid. We wachten af.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.