Persbericht: Grofste privacyschenders bekendgemaakt

Rapport SCP: nut cameratoezicht beperkt

Samenwerking tegen badware tussen Google en Stopbadware.org

Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert in het rapport “Overlast en verloedering ontsleuteld” dat de effectiviteit van toezicht via camera’s veel vragen oproept. De beleidsveronderstelling dat cameratoezicht criminaliteit en overlast voorkomt, is vanwege de tegenstrijdige bevindingen twijfelachtig, aldus de onderzoekers. De veronderstelling dat hiermee geweld en onveiligheidsgevoelens kunnen worden verminderd, wijzen de onderzoeker met stelligheid af.

Het vertrouwen dat de overheid heeft in cameratoezicht wordt vooralsnog niet waargemaakt. De onderzoekers stellen dat cameratoezicht geweld niet kan voorkomen, maar er zijn wel aanwijzingen dat het onder bepaalde condities – in parkeergelegenheden of bij in- en uitgangen – criminaliteit en overlast helpt terug te dringen. Het rapport
concludeert dat een selectievere inzet van camera’s de effectiviteit zou helpen vergroten.

Het SCP schreef dit rapport naar aanleiding van het “Actieplan overlast en verloedering”, waarin het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 2008 een aanpak voorstelt om overlast en verloedering tegen te gaan. Hoewel in het actieplan de uitbreiding van cameratoezicht niet een van de voorgestelde maatregelen is, besteden de onderzoekers hieraan toch
aandacht, omdat het gebruik van cameratoezicht in veel gemeentes de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen en er aanwijzingen zijn dat dit nog verder zal worden uitgebreid.

Rapport SCP ‘Overlast en verloedering ontsleuteld’ (07.09.2009) (PDF)
Actieplan Overlast en verloedering (10.03.2008)

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.