• Menu

0 recente resultaten

Bits of Freedom stopt per 1 september 2006

Na zes jaar gaat Bits of Freedom haar activiteiten staken. De stichting Bits of Freedom (BOF) heeft zich sinds 2000 ingezet voor digitale burgerrechten zoals privacy op internet en vrijheid van meningsuiting.

Het bestuur ziet geen mogelijkheid om Bits of Freedom voort te zetten nu de twee vaste medewerkers van BOF (Maurice Wessling en Sjoera Nas) allebei vertrekken. Het kantoor van Bits of Freedom wordt daarom per 1 september 2006 gesloten. Na die datum zijn er geen medewerkers meer in dienst. De stichting blijft wel bestaan, zodat het bestuur de jaarlijkse uitreiking van de Big Brother Awards kan voortzetten met behulp van vrijwilligers.

In de afgelopen maanden heeft het bestuur allerlei scenario’s bedacht om Bits of Freedom met andere medewerkers voort te zetten. Maar geen van deze mogelijkheden bleek uiteindelijk realistisch. Karin Spaink, de voorzitter van het bestuur, kan door ziekte een eventuele doorstart niet begeleiden. Een andere, bijkomende, oorzaak voor de opheffing is de voortdurende onzekerheid over de financi?n van BOF. De stichting heeft geen reserves en ondanks genereuze sponsoring van bedrijven en gulle donaties van particulieren was het elk jaar erg moeilijk om een sluitende begroting te maken. De beslissing valt het bestuur en medewerkers zwaar en is pas genomen na lang nadenken en zorgvuldig overwegen van alternatieven.

Bits of Freedom heeft zich sinds de oprichting ingezet voor de handhaving van grondrechten in het digitale tijdperk. In die zes jaar hebben zowel overheden als bedrijven heel veel maatregelen genomen waarbij burgerrechten in de knel zijn gekomen. De overheid heeft haar bevoegdheden op veel terreinen uitgebreid. In plaats van gerichte speurtochten naar de activiteiten van mensen die verdacht worden van ernstige misdrijven, werpen de opsporingsautoriteiten steeds gemakkelijker grote sleepnetten uit naar het alledaagse gedrag van onverdachte burgers. De persoonlijke levenssfeer wordt daardoor onnodig ver ingeperkt. Daarbij zijn de noodzakelijkheid en effectiviteit van veel beoogde maatregelen ten onrechte vaak onderbelicht.

Waar in de jaren negentig de transparante overheid nog onderwerp van het debat was, lijkt de overheid nu vooral de transparante burger als doel na te streven. Ook het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in de toenemende controle op het gedrag van burgers en consumenten. Ontwikkelingen zoals de bewaarplicht verkeersgegevens, de voorgestelde centrale opslag van biometrische gegevens en de centrale opslag van reisgegevens (OV-chipkaart) geven daarbij de toon aan.

Bits of Freedom heeft zich de afgelopen jaren op tal van terreinen begeven; van het aftappen van telecommunicatie tot privacy en RFID. Maar ook in onderwerpen als spam, auteursrecht (fair-use) en vrijheid van meningsuiting op internet heeft BOF veel tijd en energie ge?nvesteerd. Bits of Freedom heeft een belangrijke rol vervuld in het agenderen van nieuwe bedreigingen van burgerrechten en het volgen van voorgenomen nieuwe wetgeving. Daarbij heeft Bits of Freedom kunnen samenwerken met vele andere organisaties, deskundigen en sympathisanten.

Burgerrechten en in het bijzonder privacy blijven belangrijke onderwerpen. Het is ook zeker niet zo dat Bits of Freedom stopt omdat op dit terrein niets meer te bereiken valt. Sterker nog, een burgerrechtenbeweging is harder nodig dan ooit.

Gelukkig zijn er nog tenminste twee initiatieven die doorgaan in de geest van Bits of Freedom. European Digital Rights, de Europese coalitie van digitale burgerrechten organisaties, zal haar activiteiten gewoon voortzetten. Bits of Freedom was in 2002 ??n van de initiatiefnemers voor de oprichting van deze organisatie die zich vooral op lobby-werk in Brussel richt. Ook de Nederlandse Big Brother Awards die elk jaar door Bits of Freedom worden uitgereikt, verdwijnen niet. Het bestuur van de stichting Bits of Freedom wil de jaarlijkse uitreiking voortzetten.

Bits of Freedom heeft in de afgelopen zes jaar alleen maar kunnen bestaan door de steun van een grote groep sponsors en donateurs. Vooral Felipe Rodriquez, XS4ALL Internet bv en de stichting XS4ALL (inmiddels de stichting internet4all) moeten daarbij worden genoemd. Maar ook een groot aantal andere organisaties en veel, heel veel individuele donateurs hebben onze activiteiten mogelijk gemaakt. Al die organisaties en mensen willen we heel erg bedanken voor hun steun en vertrouwen.

Het beschermen en verdedigen van burgerrechten blijft belangrijk. We hopen dan ook dat andere organisaties en individuen dat werk blijven voortzetten. Er is genoeg te doen! Tot de volgende Big Brother Awards!

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag