CBP: verstrekking Verdonk gegevens Pasic onrechtmatig

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geoordeeld dat minister Verdonk met de verstrekking op 4 februari 2006 aan de Telegraaf van gegevens uit het dossier van Taida Pasic onrechtmatig heeft gehandeld. “De voorafgaande publiciteit over de zaak van betrokkene bracht de handhaving en uitvoering van het vreemdelingenbeleid niet daadwerkelijk in gevaar. Er was dus geen sprake van een zeer uitzonderlijke situatie waarin openbaarmaking van persoonsgegevens uit een individueel dossier eventueel overwogen kan worden”, aldus het CBP.

Het draait allemaal om een artikel in de Telegraaf van 5 februari dit jaar. Daarin is onder meer te lezen dat de 17-jarige Pasic volgens de minister “klinkklare onzin zit te verkopen en IND-medewerkers zwart maakt”. De verstrekking was naar het oordeel van het CBP op vele punten onzorgvuldig. De minister had onder meer “nagelaten ervoor te zorgen dat de te verstrekken gegevens juist en volledig waren”. Ook was de vertrekking “disproportioneel”, omdat ze veel meer gegevens had verstrekt dan nodig was en zich niet had beperkt tot feitelijke gegevens.

De minister stelt in haar reactie op het oordeel van het CBP dat er wel voldoende aanleiding was om tot de verstrekking over te gaan: “Het vreemdelingenbeleid staat voortdurend in de belangstelling van de media en van het publiek. Door onjuiste of onvolledige berichtgeving over individuele zaken kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan over dit beleid. Dit ondermijnt het maatschappelijk draagvlak voor het beleid en het maatschappelijke vertrouwen in de zorgvuldige en rechtvaardige uitvoering van de vreemdelingrechtelijke procedures. In onderhavig geval was daar sprake van.” De minister veegt daarmee het 25-pagina lange oordeel van het CBP op het hoofdpunt van tafel. De Tweede Kamer heeft hier nog niet op gereageerd. Pasic heeft haar advocaat opdracht gegeven een schadeclaim in te dienen naar aanleiding van het onrechtmatig handelen van de minister.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.