Big Brother winnaar Flevoziekenhuis op de vingers getikt

Marktplaats niet verplicht tot proactief verwijderen

CBP: sms-actie politie is toegestaan

Internet advertentiekrant Marktplaats hoeft niet proactief advertenties te verwijderen. Dat heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad bepaald in een zaak die was aangespannen door meubelfabrikant Stokke. De fabrikant wil dat Marktplaats actie onderneemt tegen inbreuken op het merkenrecht of auteursrecht van Stokke. Het gaat bijvoorbeeld over het te koop aanbieden van een namaak Tripp Trapp-stoel, of het plaatsen van een foto van zo’n stoel met de aanduiding Stokke of Tripp Trapp.

Stokke had primair gevorderd Marktplaats te verplichten inbreukmakende advertenties v??r plaatsing op te sporen en te weren. De rechtbank concludeert dat dit van Marktplaats niet gevergd kan worden. Een dergelijke preventieve toets zou leiden tot “een (forse) toename van de kosten bij Marktplaats en tot een devaluatie van de aantrekkelijkheid van de door Marktplaats aangeboden dienst voor haar adverteerders”. Wel dient Marktplaats maatregelen te treffen “die er op gericht zijn de schade van Stokke c.s. als gevolg van de inbreukmakende advertenties te voorkomen of te beperken”.

De rechtbank hecht in dat verband veel belang aan de door Marktplaats geboden mogelijkheid van ‘notice and takedown’. “Met het ontwikkelen en in bedrijf houden van een programma met behulp waarvan inbreukmakende advertenties kunnen worden gemeld en verwijderd, voldoet Marktplaats aan hetgeen van haar op grond van de voor haar geldende zorgvuldigheidsplicht kan worden verlangd.” Voor de zwaarte van deze plicht achtte de rechtbank van belang dat Marktplaats slechts een secundaire rol speelt bij het inbreukmakende handelen en zelf maar zeer beperkt profijt trekt van het feit dat de inbreukmakende advertenties op haar site geplaatst worden.

Stokke had van Marktplaats tevens gevorderd de NAW-gegevens van al haar adverteerders te registreren. De rechtbank oordeelt dat dit niet van Marktplaats gevraagd kan worden. Dit zou slechts het geval kunnen zijn voor advertenties die de aanduiding Stokke, Tripp Trapp of iets dergelijks gebruiken. Marktplaats verplicht nu slechts registratie van het e-mailadres van adverteerders.

Marktplaats verzette zich bij de rechtbank tegen de registratie van de NAW-gegevens en beriep zich daarbij op de Wet bescherming persoonsgegevens en de e-commerce richtlijn. Volgens Marktplaats beschermt de richtlijn anonieme handel op internet. De rechtbank verwerpt dit argument met een verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Lycos/Pessers. “Wanneer Richtlijn en implementatiewetgeving niet in de weg staan aan het verstrekken door internetdienstverleners van de NAW-gegevens van hun opdrachtgevers, valt niet in te zien dat het registreren van die gegevens door de dienstverlener in strijd met de (bedoeling van de) Richtlijn of de daarop gebaseerde nationale wetgeving zou zijn”, aldus de rechtbank.

Daarnaast concludeert zij dat het verzamelen van de NAW-gegevens niet overmatig zou zijn, gezien twee doelen voor het gebruik van persoonsgegevens uit het privacybeleid van Marktplaats, namelijk “het oplossen van geschillen” en “het bevorderen van veilige handel”.

De rechtbank heeft met het vonnis nog geen antwoord gegeven op de vraag of er een verplichting bestaat voor Marktplaats de NAW-gegevens van voor Stokke relevante adverteerders te registreren. Partijen zijn eerst om aanvullende informatie gevraagd.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.