Donner houdt zich op de vlakte over Google

Donner handhaaft nieuwe definitie hacken

Rechter toetst Creative Commons licentie

Minister Donner heeft de Eerste Kamer in een memorie van antwoord laten weten dat hij een nieuwe definitie van hacken in het wetsvoorstel computercriminaliteit II wil handhaven.

In het wetsvoorstel computercriminaliteit II vervalt de beveiligingseis. In het huidige wetboek van strafrecht geldt bij hacken de voorwaarde dat de hacker een beveiliging doorbreekt of gebruik maakt van valse sleutels of signalen. In het wetsvoorstel computercriminaliteit II gaat het echter uitsluitend nog om het opzettelijk binnendringen in een computersysteem zonder toestemming van de eigenaar.

Verschillende fracties in de Eerste Kamer hebben in december 2005 bedenkingen geuit tegen de nieuwe definitie. “Het moeten doorbreken/omzeilen van enige beveiliging werpt een duidelijke drempel op; de potenti?le dader weet hierdoor dat hij zich op verboden terrein gaat begeven. Gaat het laten vallen van deze beveiligingseis niet te zeer ten koste van de kenbaarheid waardoor te snel het risico ontstaat dat personen tijdens het surfen (door bijvoorbeeld een ‘deep link’ te volgen) op verboden plaatsen terecht komen en zich deswege vervolgd slechts (moeizaam) kunnen verweren met het argument dat de opzet ontbrak? Is het niet beter dit soort situaties te voorkomen door de huidige redactie te handhaven?”, zo meenden de fracties van de PvdA en de VVD.

Donner laat de Kamer nu weten dat het artikel 138a Sr, waarin hacken strafbaar wordt gesteld, aangepast moet worden om te voldoen aan het Europese Kaderbesluit over aanvallen op informatiesystemen (2005/222/JBZ). Het Kaderbesluit geeft Nederland twee opties: “?f een algehele strafbaarstelling van de opzettelijke en wederrechtelijke toegang tot een informatiesysteem, ?f een systeem waarbij als (enige) voorwaarde voor strafbaarheid geldt dat het feit plaatsvindt door een doorbreking van een beveiliging”, aldus Donner. In het huidige artikel 138a Sr is hacken strafbaar wanneer voldaan is aan ??n van twee voorwaarden: (a) indien er enige beveiliging is doorbroken of (b) indien de toegang is verworven door een technische ingreep, met behulp van valse signalen of en valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. Volgens Donner laat het Kaderbesluit alleen de mogelijkheid open de huidige tweede voorwaarde (valse sleutels) te schrappen of een algehele strafbaarstelling van binnendringen zonder toestemming te introduceren.

Donner laat weten dat hij niets ziet in het uitsluitend handhaven van de beveiligingsvoorwaarde “omdat daardoor een strakkere voorwaarde voor strafbaarheid zou komen te gelden dan thans in Nederland het geval is en daardoor het bewijs van het strafbare feit in bepaalde gevallen dus lastiger te leveren zou worden. Daarom heb ik gekozen voor de andere optie die het Kaderbesluit openlaat, te weten een algehele strafbaarstelling van het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen.” Donner geeft geen voorbeelden of toelichting waaruit blijkt een dergelijke redactie van het artikel problemen voor de bewijsvoering zou geven. Bovendien weegt de minister de keuze niet af tegen de problemen die het schrappen van de beveiligingsvoorwaarde met zich meebrengt.

De zorg in de Eerste Kamer dat een onhandige gebruiker per ongeluk een systeem binnendringt en daarmee strafbaar is, kan Donner niet wegnemen. Of er sprake is van het opzettelijk en zonder toestemming binnendringen zal afhangen van de context. “Of er bij het ‘enkele passeren’ van een virtueel bordje ‘verboden toegang’ al sprake zal zijn van opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen, zal afhangen van de omstandigheden”, aldus Donner. “Ook in de nieuwe formulering van 138a Sr zal voor de potenti?le dader kenbaar moeten zijn dat hij zich op verboden terrein gaat begeven. Met andere woorden: de wederrechtelijkheid van zijn handelen zal voor hem kenbaar moeten zijn.” Bovendien moet er volgens Donner sprake zijn van opzet.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.