Kamer eist stop opslag biometrie

Volgens een artikel in de Volkskrant van 24 februari werkt het ministerie van binnenlandse zaken aan een databank met gelaatsscans en vingerafdrukken van alle Nederlanders met een paspoort. Verschillende deskundigen die bij de aanleg van de computerinfrastructuur zijn betrokken, hebben dit tegenover de Volkskrant bevestigd. Daarmee wordt het Parlement gepasseerd want de databank is wel aangekondigd maar nog niet in de Kamer besproken. De voorbereidende werkzaamheden hebben volgens de Volkskrant geleid tot ergernis in de Tweede Kamer. Kamerleden vrezen dat zij later dit jaar, als zij het wetsvoorstel moeten beoordelen, voor voldongen feiten worden geplaatst.

Het wetsvoorstel voor de centrale opslag wordt volgens minister Pechtold van bestuurlijke vernieuwing pas in het najaar van 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd. Pechtold reageert in een brief van 24 februari aan de Tweede Kamer op het Volkskrant artikel (ongevraagd en dus op dezelfde dag). De minister ontkent in de brief dat het ministerie “reeds bezig zou zijn met het inrichten van de centrale administratie”. Pechtold zegt wel dat documenten worden opgesteld waarin onder meer beschreven wordt:

– welke gegevens de administratie moet bevatten; – welke functies de nieuwe administratie zou moeten hebben; – wie en met welk doel de administratie zou kunnen bevragen en wie in de administratie gegevens zou kunnen muteren; – op welke wijze de administratie bevraagd zou kunnen worden; – aan welke beschikbaarheidseisen de administratie moet voldoen; – hoe de administratie moet worden beveiligd.

Het kabinet heeft al in januari 2005 plannen aangekondigd om de vingerafdrukken en foto’s uit het nieuwe biometrische paspoort centraal op te slaan. Remkes lanceerde het plan toen in een brief aan de Tweede Kamer over terrorismebestrijding.

Het nieuwe paspoort wordt naar verwachting in de zomer van dit jaar ingevoerd en bevat een chip met een digitale foto van het gezicht. Op een later tijdstip worden daaraan ook twee digitale vingerafdrukken toegevoegd. Oorspronkelijk waren de biometrische gegevens in het paspoort uitsluitend bedoeld om te controleren of het paspoort en de drager ervan bij elkaar horen. Op die manier wilde het kabinet de zogenaamde look-alike fraude bestrijden. Daarbij gebruiken personen een paspoort van iemand waarop zij lijken. Bovendien maakt het gebruik van biometrie het moeilijker een paspoort te vervalsen.

Centrale opslag maakt het mogelijk om personen te identificeren aan de hand van een foto of vingerafdruk zonder dat daar een paspoort aan te pas komt. Het kabinet wil de centrale opslag mogelijk maken in het kader van terrorismebestrijding. Daarvoor zal “een informatie-infrastructuur worden ontwikkeld, waarmee de mogelijkheid ontstaat om de identiteit tevens on-line te verifi?ren. Dit veronderstelt dat de administraties van de identiteitsdocumenten met biometrische kenmerken centraal zijn georganiseerd”. Het kabinet denkt bovendien dat centrale opslag een bijdrage levert aan de effectiviteit van de uitvoering van de identificatieplicht. Met andere woorden: wie geen paspoort bij zich draagt, kan aan de hand van een vingerafdruk op het politiebureau snel en effici?nt worden ge?dentificeerd. Bovendien maakt centrale opslag het mogelijk om personen te identificeren aan de hand van digitale beelden (cameratoezicht) met behulp van gezichtsherkenning. Daarmee is het doel achter de invoering van het biometrisch paspoort ineens verschoven van de bestrijding van look-alike fraude naar ondersteuning van de identificatieplicht.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.