Nominaties Personen

– Minister Rita Verdonk

Minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken is genomineerd wegens het openbaar maken, ontkennen en vervolgens bagatelliseren van de ‘status asielzoeker’ van uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze informatie kan betrokkenen in ernstige, zelfs levensbedreigende situaties brengen bij terugzending naar het land van herkomst.

Nadat de minister talloze keren glashard ontkende dat er informatie over de asielzoekers was verstrekt, besloot ze toch in juni 2005 om een onderzoek te laten instellen.

Op 9 december publiceerde de commissie Havermans het langverwachte rapport. Uit het onderzoek kwam onomstotelijk vast te staan dat de IND in een aantal gevallen statusinformatie verstrekt had aan Congo.

Hoewel de media veel aandacht hebben besteed aan de geloofwaardigheid van de minister, meent de jury dat het privacy-punt onderbelicht is gebleven. Uit deze zaak blijkt glashelder dat privacy juist van belang is om de veiligheid van personen te garanderen. Ook blijkt uit deze zaak dat het onderscheid tussen inhoudelijke informatie en gegevens over het gedrag personen vaak kunstmatig is vanuit een privacy-perspectief. In dit geval kan de status-informatie even ernstige gevolgen hebben als de inhoudelijke mededeling dat iemand zich tegen een politiek regime keert.

– Peter R. de Vries

Op 31 oktober 2005 lanceerde misdaadverslaggever Peter R. de Vries het partijprogramma van zijn nieuwe partij, de PRDV, Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht & Vooruitgang. 1 van de 55 hervormingsstellingen in de proclamatie was het aanleggen van een nationale DNA databank. “In de toekomst zal van elke burger DNA-materiaal beschikbaar moeten zijn in een databank. Niet alleen vanwege opsporing- en preventiedoeleinden, maar ook voor identificatie bij calamiteiten.”

De jury acht dit voorstel buitengewoon kwaadaardig, juist omdat het gaat om het complete DNA-materiaal dat volgens de verslaggever opgeslagen zou moeten worden. Tot nu toe mogen politie en justitie alleen beschikken over DNA-profielen. Profielen zijn uitgeklede stukjes van het genetisch materiaal (zogenaamde ‘markers’) die alleen gebruikt kunnen worden om twee mensen met zeer grote mate van waarschijnlijkheid van elkaar te onderscheiden, veel beter dan bijvoorbeeld vingerafdrukken of gezichtsfoto’s.

Het complete DNA materiaal biedt echter de mogelijkheid tot het doen van uitgebreide genetische analyses, die allerlei medische informatie kan opleveren. Het DNA onderzoek staat in de kinderschoenen, maar alle experts verwachten dat dit type onderzoek de komende tien jaar enorm geavanceerd raakt, met allerlei toepassingen die nu nog niet denkbaar zijn.

– Minister Gerrit Zalm

Minister Gerrit Zalm is genomineerd vanwege zijn voorstel in de Kamer op 17 november 2005 om de banken toegang te geven tot het nieuwe burgerservicenummer, ver voordat de beoogde wet is aangenomen door de Kamers. Het wetsvoorstel voor de invoering van het burgerservicenummer is pas in oktober 2005 ingediend bij de Tweede Kamer. Het BSN gaat het sofinummer vervangen, en als het aan het Kabinet had gelegen, was de wet al op 1 januari 2006 in werking getreden. Aan het BSN zijn de actuele naam-adres-woonplaats gegevens gekoppeld uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Het is de bedoeling om dit unieke registratienummer ook in de zorg en in het onderwijs te gebruiken; het nummer heet dan respectievelijk Zorg Informatie Nummer (ZIN) en Onderwijsnummer.

Volgens minister Zalm moeten alle financi?le dienstverleners toegang krijgen tot het BSN, wat hij “de hoofdprijs” noemt. Banken krijgen daardoor een beter controlemiddel om identiteitsfraude te bestrijden. Ook leidt toegang tot het BSN tot minder administratieve lasten, aldus Zalm.

De jury acht de wens van minister Zalm niet alleen erg voorbarig, maar ook niet onderbouwd. Daarmee illustreert zijn uitspraak een belangrijke trend in 2005; van overhaaste invoering van wetgeving die inbreuk maakt op fundamentele vrijheden waarbij alle nadruk ligt op ‘zo snel mogelijk doen’ in plaats van ‘zo goed mogelijk nadenken over de noodzaak en effectiviteit’.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.