Nederlandse Europarlementariers en de bewaarplicht

en grote meerderheid van de Nederlandse Europarlementari?rs heeft tegen de bewaarplicht gestemd zoals die in het Europees Parlement is aangenomen. Alleen de CDA-ers en de PvdA-er Wiersma steunden de bewaarplicht voluit. De meeste PvdA-ers hebben zich afgekeerd van het compromis voorstel van de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement. Daarmee hebben de Europarlementari?rs van de PvdA de lijn van de PvdA in de Eerste en Tweede Kamer gevolgd. Want ook in het Nederlandse Parlement toonden de PvdA-ers zich bijzonder kritisch tijdens besprekingen met minister Donner over de bewaarplicht.

Opmerkelijk is dat ook de meeste VVD-ers in het Europees Parlement tegen de bewaarplicht in zijn huidige vorm hebben gestemd. Daarmee betuigden de liberalen hun steun aan de kritische rapportage van Alexander Alvaro (een Duitse liberaal). De Europese VVD-ers wijken daarmee af van de opstelling van de VVD fractie in de Tweede Kamer die Donner juist voluit steunden in debatten over de bewaarplicht. De VVD-ers stemden overigens niet tegen de bewaarplicht op zich, maar wel tegen alle verzwarende amendementen van de christen-democraten en de sociaal-democraten.

Alle leden van GroenLinks, D66, SP en Europa Transparant stemden voor een amendement van de Groenen waarin de bewaarplicht naar de prullenbak werd verwezen. Ook vier van de vijf PvdA-ers steunden dit voorstel.

Een goed overzicht van het stemgedrag van de Nederlandse Europarlementari?rs is te vinden op de site van softwarepatenten.be, een Belgische organisatie die heeft meegewerkt aan het stemadvies van EDRI en FFII. Uit het overzicht blijkt ook dat de Belgische Europarlementari?rs massaal de bewaarplicht hebben gesteund.

Enkele Nederlandse Europarlementari?rs hebben zich in het debat over de bewaarplicht op 13 december uiterst kritisch over het voorstel uitgelaten. Kathalijne Buitenweg van GroenLinks noemde de onduidelijkheid over de kosten: “De kosten voor het bedrijfsleven zijn nog niet eens berekend! Dat zou ik eens moeten proberen, als ik een voorstel over milieu of sociaal beleid opstel, in de verste verte niet weten wat de gevolgen zijn. Dat zou niet kunnen, maar hier vormt het blijkbaar geen probleem.” Sophia in ‘t Veld van D66 toonde zich vooral teleurgesteld in de kanteling binnen het EP: “Ik moet dan ook eerlijk zeggen dat ik teleurgesteld ben, als ik zie hoe de kritische houding van dit huis in de afgelopen vier maanden als sneeuw voor de zon gesmolten is. Ik voel mij eerlijk gezegd door het compromis, dat ongetwijfeld morgen aangenomen zal worden, niet veiliger, helaas.” Edith Mastenbroek van de PvdA verzet zich al lange tijd tegen de bewaarplicht en somt haar kritiek nog eens kort op: “It is indisputable that this directive is intrusive. It is questionable whether it will help. On the internet side, it is even technically unfeasible.”

In de Eerste Kamer heeft de bijzondere commissie voor de JBZ in een brief aan minister Donner alvast een voorschot genomen op de omzetting van de Richtlijn voor de bewaarplicht naar nationale wetgeving. De commissie schrijft: “De JBZ-commissie steunt de lijn die door het Europees Parlement in de LIBE-commissie op dit dossier is ingezet. De commissie is het met het Parlement eens, dat moet worden gestreefd naar een zo kort mogelijke bewaartermijn.” De Eerste Kamer leden maken op deze manier in de brief alvast hun inzet bekend voor de debatten in het Nederlandse Parlement over de lengte van de bewaarplicht.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.