Spam naar bedrijven wordt verboden

Besluit over bewaarplicht op 14 december

Hoge Raad beperkt anonimiteit op internet

Het Europees Parlement zal op 14 december 2005 een besluit nemen over het voorstel van de Europese Commissie voor de bewaarplicht verkeersgegevens. Hoewel de uitkomst op details nog onzeker is, lijkt er overeenstemming te zijn tussen de sociaal-democratische en christen-democratische fracties in het EP om voor de bewaarplicht te stemmen.

European Digital Rights, de coalitie van Europese digitale burgerrechten organisaties waartoe Bits of Freedom behoort, heeft op 6 december een flyer verspreid onder de leden van het Europees Parlement tegen de bewaarplicht. Ook heeft EDRI deelgenomen aan een hoorzitting over de bewaarplicht georganiseerd door de Groenen in het EP.

Bits of Freedom heeft samen met vele andere organisaties een open brief aan het Europees Parlement geschreven met argumenten tegen de bewaarplicht. Ook de Consumentenbond heeft deze brief ondertekend. Bits of Freedom en de Consumentenbond hebben op 5 december een gezamenlijk persbericht over de brief verstuurd.

In de Eerste Kamer heeft de bijzondere commissie voor de JBZ zich blijvend verzet tegen het voorstel van de Europese minister van justitie voor een bewaarplicht (het ontwerp-kaderbesluit van de Raad). De commissie behandelt voorstellen die in de Raad van ministers van justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie (de JBZ-Raad) aan de orde zijn. De Eerste Kamer verbood minister Donner op 29 november opnieuw om met de bewaarplicht akkoord te gaan. De blokkade van de Eerste Kamer is een van de redenen waarom de Europese ministers van justitie genoodzaakt zijn een besluit aan de Europese Commissie en het Europees Parlement over te laten.

In een brief van Donner aan de Eerste Kamer spreekt de minister zijn teleurstelling uit over het feit dat de Eerste Kamer dwarsligt. “Het feit dat de commissie vooralsnog niet overtuigd is van het nut en de noodzaak van de voorgestelde maatregel vervult mij met enige teleurstelling”, aldus Donner in de brief van 28 november. De minister geeft nogmaals antwoord op vragen van de Eerste Kamer tegen de bewaarplicht. De minister geeft toe dat de noodzaak voor de bewaarplicht moeilijk te onderbouwen is. “Achteraf zal het niet eenvoudig zijn aan te tonen dat een opsporingsonderzoek baat zou hebben gehad bij historische verkeersgegevens als die gegevens er niet meer zijn, laat staan er niet zijn geweest, nog daargelaten of deze omstandigheid conditio sine qua non had kunnen vormen voor het welslagen van dat onderzoek. Andersom is het moeilijk te bewijzen dat een onderzoek ook zou zijn geslaagd zonder het gebruik van historische verkeersgegevens, omdat die gegevens dikwijls een onderdeel vormen van de keten van handelingen die leiden tot inzicht in de wijze waarop het strafbare feit is gepleegd en de identiteit en de rol van de personen die daarbij zijn betrokken.” Daarnaast beantwoord de minister vragen over de effectiviteit van een bewaarplicht, de impact van mogelijkheden om de bewaarplicht te kunnen omzeilen (TOR en Freenet), de groei van het internetverkeer en de kosten. Volgens Donner valt er over de kosten voor de aanbieders nog niets te zeggen omdat niet alle details van de bewaarplicht bekend zijn. “Naar een meer precieze benadering van de hoogte van de uitvoeringskosten start begin volgend jaar een onderzoek. Dit onderzoek kon niet eerder plaatsvinden, aangezien teveel variabelen (lijst van gegevens, bewaartermijnen) lange tijd nog onzeker waren. Nu daarin meer duidelijkheid is gekomen kan een dergelijk onderzoek zinvol worden uitgevoerd.”

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.