Fraude met biometrisch paspoort mogelijk

Petitie tegen bewaarplicht

Makers blanco schijven naar rechter

European Digital Rights (EDRI) en XS4ALL zijn een online petitie gestart tegen de bewaarplicht verkeersgegevens. Internetgebruikers wordt gevraagd de petitie tegen de bewaarplicht te ondertekenen op www.dataretentionisnosolution.com. De officiële start van de petitie vond plaats aan de start van het hacker festival What the Hack op 28 juni. De ondertekeningen van de petitie worden aangeboden aan de Europese Commissie en het Europees Parlement.

De start van de petitie valt samen met het bekend worden van een nieuw voorstel voor een bewaarplicht van de Europese Commissie. De ontwerp-richtlijn van de Europese Commissie is een antwoord op het voorstel voor een bewaarplicht van de Europese ministers van Justitie. Het voorstel van de Raad van ministers is alom bekritiseerd wegens het ontbreken van een rechtsgrondslag.

De Europese Commissie stelt voor verkeersgegevens van telefonie 1 jaar lang te bewaren en gegevens over internet voor een periode van 6 maanden. In het voorstel komt de Commissie niet tegemoet aan de kritiek van het Europese Parlement op het ontbreken van een aantoonbare noodzaak voor een bewaarplicht. De Commissie voorstel doet geen enkele poging zo’n noodzaak te onderbouwen. Daarmee loopt de Commissie het risico dat het Parlement zich tegen het voorstel zal verzetten. Het Europees Parlement moet met een richtlijn van de Commissie instemmen en mag er ook wijzigingen in aanbrengen. Ten aanzien van plannen van de Europese ministers van justitie heeft het Parlement slechts een adviesrol.

Op 7 juni heeft een grote meerderheid van het Europees Parlement het rapport van Alexander Alvaro aangenomen, waarin de voorgestelde bewaarplicht van de Raad van ministers wordt verworpen. Dit rapport was al vrijwel unaniem aangenomen door de commissie LIBE op 26 mei 2005 en noemt het voorstel voor de bewaarplicht van verkeersgegevens disproportioneel, niet effectief en in strijd met het beginsel dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.

Het voorstel van de Commissie bevat een tegemoetkoming voor ‘aantoonbare additionele kosten’ die aanbieders van telefonie en internet moeten maken om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht. Bovendien wil de Commissie statistieken verzamelen bij de aanbieders over het opvragen van verkeersgegevens door opsporingsauthoriteiten. Deze statistieken vormen de basis voor een evaluatie van de effectiviteit van de bewaarplicht die de Commissie 3 jaar na inwerkingtreding wil uitvoeren. Onderzoek vooraf naar de effectiviteit van een bewaarplicht heeft de Commissie niet aangekondigd.

Het enige bekende en openbare onderzoek in Europa naar nut en noodzaak van een bewaarplicht is gedaan door de Erasmus Universiteit. Uit dit onderzoek bleek nu juist dat de politie ‘in vrijwel alle gevallen’ de gevraagde gegevens van de aanbieders kon krijgen zonder dat er in Nederland sprake is van een bewaarplicht.

Op 8 en 9 september komen de Europese ministers van justitie bijeen tijdens de JBZ-Raad in Newcastle. Dan moet blijken of zij hun voorstel intrekken ten gunste van het Commissie voorstel. Voorafgaande aan de JBZ-Raad vergaderen de JBZ commissie van de Eerste Kamer en de justitie commissie van de Tweede Kamer (op 6 september) over de agendapunten van de Europese ministers van justitie. Voorafgaande aan de vergadering in de Tweede Kamer zal de ‘Unit Landelijke interceptie’ van de Raad van Hoofdcommissarissen aan de Kamerleden een presentatie geven over het opslaan van verkeersgegevens. Naar verwachting zal de politie op deze besloten bijeenkomst in de Tweede Kamer gaan lobbyen voor een bewaarplicht.

De petitie tegen de bewaarplicht kan van grote invloed zijn op het Europees Parlement en zal ook een steun in de rug zijn voor parlementariërs die zich nu al kritisch opstellen tegen de bewaarplicht. In de petitie spreken ondertekenaars uit dat:

– de bewaarplicht een ingrijpend middel is dat invloed heeft op het leven van iedereen; – het opslaan van persoonlijke gegevens van iedereen in strijd is met Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat het niet proportioneel is; – veiligheid door bewaarplicht denkbeeldig kan zijn, omdat het mogelijk is dat verkeersgegevens gekoppeld worden aan een bepaalde persoon terwijl ze in werkelijkheid bij een ander horen, of bij een proces dat niet gerelateerd is aan de activiteiten van die persoon; – de redenen waarmee men dit beleid probeert door te voeren niet legitiem zijn. Sommige lidstaten hebben dit beleid zonder succes geprobeerd door te voeren via hun eigen parlement en proberen dit nu verplicht te stellen via EU-wetgeving onder het mom van harmonisering en internationale samenwerking.

De ondertekenaars verzoeken de Europese Commissie en het Europees Parlement om de voorstellen voor bewaarplicht zéér kritisch te bekijken en te blijven instaan voor mensenrechten en privacy in deze moeilijke tijden.

Bits of Freedom roept iedereen op tien andere mensen te overtuigen de petitie te tekenen. Op die manier kan een sneeuwbal-effect ontstaan waardoor de petitie genoeg ondertekeningen krijgt om een duidelijk signaal naar Brussel af te geven. Op dit moment komt het grootste aantal ondertekeningen uit Nederland.

European Digital Rights is een associatie van 17 digitale burgerrechtenorganisaties uit 11 Europese landen. Bits of Freedom is een van de oprichters van EDRI.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.