XS4ALL daagt staat om kosten aftappen

Kamer overlegt over bewaarplicht verkeersgegevens

Brein gaat sommaties versturen

De brief van minister Donner over de bewaarplicht verkeersgegevens van 14 februari wordt op 12 april behandeld in de Tweede Kamer tijdens een algemeen overleg van de commissie justitie. De JBZ-commissie van de Eerste Kamer heeft al vragen gesteld aan minister Donner naar aanleiding van de brief. Bovendien hebben de Eerste Kamerleden Franken (CDA) en Kox (SP) nog aanvullende schriftelijke vragen gesteld.

De leden van de Eerste Kamer vragen zich af hoe de minister het noodzaakcriterium voor een bewaarplicht ziet. Dit noodzaakcriterium in relatie tot artikel 8 EVRM wordt in de rechtspraak van het Europese Hof in Straatsburg nader ingevuld aan de hand van de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en van een ‘pressing social need’. Donner had in zijn brief gezegd dat de voorgestelde bewaarplicht tot doel heeft om bij te dragen aan de opsporing van ernstige strafbare feiten. In het voorgestelde kaderbesluit wordt in het algemeen gesproken van strafbare feiten, zonder deze kwalificatie er bij te vermelden. Daarmee wordt de reikwijdte van de bewaarplicht veel groter en zal justitie bij alle misdrijven verkeersgegevens kunnen opvragen. Daarmee is de opslag van verkeersgegevens bruikbaar als een algemeen middel voor de opsporing in plaats van de specifieke doelstelling waarvoor eerder door de Europese ministers over het onderwerp is gesproken, namelijk de bestrijding van terrorisme.

Bovendien stelden de leden vragen over de technische consequenties van de bewaarplicht en de verouderde cijfers over de hoeveelheid internetverkeer waarop de kosten calculatie van het KPMG rapport (over de kosten voor internet providers) is gebaseerd.

De leden vragen zich af waar de nut en noodzaak voor een bewaarplicht uit blijkt. “Er bestaat, zo menen de leden behorende tot de PvdA-fractie, buitengewoon weinig onderzoek welke zou kunnen onderbouwen dat het nodig is dienstverleners in de telecommunicatie te verplichten om in deze omvang en voor deze periode (een jaar) verkeersgegevens op te slaan.” Ook maken de leden zich bezorgd over de gevolgen voor de internationale concurrentiepositie van internet providers bij de invoering van een bewaarplicht en de beveiliging van de opgeslagen verkeersgegevens.

De brief van Donner wordt op dinsdag 12 april behandeld in de Tweede Kamer tijdens een AO van de commissie justitie.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.