Kamer verkeerd geïnformeerd over softwarepatenten

Donner: geen bescherming consumenten in Auteurswet

Rechter zet vraagtekens bij verbod op buitenlandse goksites

Minister Donner van Justitie heeft op 3 juni een memorie van antwoord gestuurd aan de Eerste Kamer over de nieuwe Auteurswet. CDA- en VVD-leden van vaste commissie voor justitie stelden vragen over gebruikersvrijheden onder het nieuwe Europese auteursrechtregime. Broekers-Knol (VVD) wilde weten wanneer de minister gebruik zou gaan maken van de mogelijkheden om per algemene maatregel van bestuur gebruikersvrijheden af te dwingen, wanneer die onmogelijk gemaakt worden door technische beveiligingen.

Maar de minister ziet daartoe vooralsnog geen enkele noodzaak. “Wanneer de betrokken partijen daarover via zelfregulering niet tot een vergelijk kunnen komen [..] kan van de bevoegdheid bij algemene maatregel van bestuur passend maatregelen te treffen gebruik worden gemaakt.” Donner lijkt ook verder weinig problemen te zien in het absolute verbod in artikel 29a om een beveiliging te doorbreken. Volgens hem is de kans groot dat consumenten straks de keuze hebben tussen een kopieerbare CD en een goedkoper exemplaar dat niet kan worden gekopieerd. “De koper van zo’n niet kopieerbare CD kan zich er dan niet op beroepen dat hij het recht heeft om een cd te kopiëren.”

Nederland dreigt met deze interpretatie een uitzondering te worden in Europa. In vrijwel alle lidstaten waar de richtlijn is omgezet, is op voorhand voorzien in een orgaan waar burgers bezwaar kunnen maken tegen onterechte inperking van hun rechten. Finland kent een expliciet recht op omzeiling van digitale sloten als het om legitiem gebruik gaat en in Denemarken, Frankrijk, Portugal en Spanje zijn er speciale arbitrage-commissies ingesteld. In Luxemburg kunnen gebruikersverenigingen zich tot de rechter wenden, in Engeland kunnen gebruikers een klacht indienen bij de minister. Duitsland tenslotte verplicht rechthebbenden om vanaf 1 september 2004 de middelen ter beschikking te stellen om een technologische beveiliging te kunnen omzeilen, als het gaat om analoge kopieën voor bijvoorbeeld gehandicapten en onderwijsdoeleinden, op straffe van een boete van 50.000 euro. Of deze bepalingen in de praktijk effectief zijn, valt overigens te betwijfelen; in vrijwel alle landen wordt het rechthebbenden toegestaan om deze vrijheden contractueel te verbieden.

Uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij Memorie van antwoord, Eerste Kamer, 2003-2004, 28482, C (03.06.2004)

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.