TV-Freemail voor iedereen

CBP dreigt KPN met boete

Brein mag geen gegevens aan VS doorspelen

Het College bescherming persoonsgegevens dreigt KPN met een bestuurlijke boete. In een brief van 6 april eist het CBP dat KPN binnen drie weken in een ‘adequate reactie’ duidelijk maakt hoe zij haar klanten gaat voorlichten over geheime nummers.

Uit een onderzoek van het CBP en de OPTA blijkt dat KPN de namen en adresgegevens die bij geheime nummers horen, verkoopt aan de direct marketing branche. KPN is midden jaren negentig begonnen met de verkoop van de adresgegevens van abonnees met een geheim nummer zonder deze abonnees daarover in te lichten. Het CBP concludeert dat KPN hiermee onrechtmatig heeft gehandeld. Het verstrekken van deze abonneegegevens is strijdig met artikel 9 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens: “persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen”.

Het CBP wil dat KPN nu snel komt met een plan om abonnees voor te lichten over het doorgifte van gegevens aan de direct marketing branche en een eenvoudige en kosteloze opt-out. KPN wil alle abonnees met een geheim nummer een brief sturen maar heeft geen voorstel gedaan over voorlichting aan bestaande abonnees die van een niet-geheim naar een geheim nummer gaan en nieuwe abonnees die voor een geheim nummer kiezen. “Het voorstel van KPN schiet in dat opzicht eenvoudig tekort”, aldus het CBP.

KPN wilde voor de opt-out haar klanten doorverwijzen naar het Infofilter, het centrale opt-out register van de direct marketing branche. Ook zouden klanten een brief kunnen sturen naar het postbusnummer van KPN of een e-mail aan de servicedesk. Over het plan om het Infofilter te gebruiken is het CBP ongebruikelijk hard: “De informatie die KPN voornemens is te geven over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van adresgegevens voor marketingdoeleinden via Infofilter acht het CBP zelfs misleidend. Wie bezwaar maakt bij Infofilter kan daarmee niet voorkomen dat KPN zijn adresgegevens aan derden verstrekt, maar slechts dat derden de verkregen gegevens niet voor direct marketingdoeleinden gebruiken.” Bovendien vindt het CBP dat de opt-out kosteloos moet zijn, ook voor abonnees zonder e-mail. Tot slot vindt het CBP de drempel voor de opt-out te hoog doordat abonnees het bezwaar tegen derdenverstrekking zelf moeten formuleren.

De reden waarom KPN zo langzaam en met duidelijke tegenzin aan de eisen van het CBP tegemoet komt, blijft ongenoemd. “Wat daarvan ook de achtergrond mag zijn, het vertrouwen van de KPN abonnee wordt door deze handelwijze als uitkomst van een bijzonder langdurig proces wel zeer op de proef gesteld”, aldus het CBP.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.