Hoge Raad: providers mogen spammers weren

Twee wetsvoorstellen vorderen gegevens aangenomen

Ieren willen geen Nederlandse stemmachines

De Eerste Kamer heeft zonder stemming de wetsvoorstellen vorderen gegevens telecommunicatie en vorderen gegevens financiële sector aangenomen.

Met de wet vorderen gegevens telecommunicatie mogen opsporingsambtenaren naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) van abonnees opvragen bij telefoon- en internetaanbieders, ook van personen die niet verdacht zijn. Een officier van justitie mag verkeersgegevens opvragen. De huidige regel is dat voor het opeisen van NAW en verkeersgegevens een machtiging nodig is van een rechter-commissaris.

De wet vorderen gegevens financiële sector geeft opsporingsambtenaren de mogelijkheid om NAW-gegevens op te vragen bij banken. Een officier van justitie kan rekeninginformatie bij de banken eisen.

Leden van de Eerste Kamer hebben tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen vragen gesteld over de controleerbaarheid van de nieuwe bevoegdheden en de waarborgen tegen eventueel misbruik. De Kamerleden pleitten voor een notificatieplicht jegens personen van wie de NAW-gegevens zijn opgevraagd. De minister heeft dit echter geweigerd. Wel komt er een jaarlijkse rapportage van het aantal opvragingen.

De wet vorderen gegevens financiële sector bevat vreemd genoeg ook een beklagregeling. Maar rekeninghouders kunnen daar geen gebruik van maken omdat zij geen notificatie van de opvraging krijgen.

Kamerlid Broekers-Knol (VVD) heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel vorderen gegevens telecommunicatie bovendien gepleit voor een verslag van de kosten die aan de opvragingen zijn verbonden. “Er kan toch niet vrijelijk worden gevorderd voor gegevens terwijl er vervolgens weinig met die gegevens wordt gedaan? Hieraan zijn kosten verbonden. Die kosten worden natuurlijk ook door het ministerie van Justitie betaald, maar daarnaast maken de instellingen zelf ook kosten.”

De Eerste Kamer is het niet eens met de stelling van Minister Donner dat verkeersgegevens niet onder de bescherming van het telefoongeheim vallen (artikel 13 Grondwet). Volgens de Kamerleden heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in verschillende uitspraken laten blijken dat verkeersgegevens een integraal bestanddeel vormen van de mededelingen per telefoon. Maar het beschermingsniveau hoeft in de Grondwet volgens Koekkoek (CDA) niet hetzelfde te zijn: “Voor de opsporing en de veiligheid van de Staat behoeft de bescherming van verkeersgegevens door artikel 13 geen belemmering te zijn”.

De wet vorderen gegevens telecommunicatie definieert niet wat precies verkeersgegevens zijn. Daarvoor komt de minister nog met een aparte regeling (AMvB). Donner heeft aangegeven dat verkeersgegevens gelijk zijn aan ‘inhoud’ als het gaat om url’s waarin inhoudelijke zoektermen zijn opgenomen. Verder blijft de bevoegdheid tot het opvragen van verkeersgegevens beperkt tot mobieltjes waarmee daadwerkelijk gebeld wordt. Mobieltjes die ‘stand-by’ staan, mogen dus niet permanent worden gevolgd. Ook is het afgelopen met de vrijwillige verstrekking van gegevens door banken en telecommunicatieaanbieders. Alle verstrekkingen dienen volgens het nieuwe regime te verlopen.

  • Wetsvoorstel vorderen gegevens financiële sector Oorspronkelijk voorstel van wet (28353, TK nrs. 1-2)
  • Wetsvoorstel vorderen gegevens telecommunicatie Oorspronkelijk voorstel van wet (28059, TK nrs. 1-2)

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.