Meldpunt kinderporno krijgt geen geld

Nieuwe auteurswet schaadt consumentenbelangen

Spammers willen wet oprekken

Nadat de vaste Kamercommissie voor justitie op 2 mei een extra zitting had gewijd aan de controverses rondom de nieuwe auteurswet, heeft de minister razendsnel antwoorden gegeven. Deze antwoorden staan sinds 30 mei online. Met name over het verbod op het doorbreken van technische beveiligingen zijn veel vragen gesteld.

In artikel 29a van het wetsvoorstel is een generiek verbod opgenomen op het doorbreken van digitale sloten op bijvoorbeeld film- en muziekbestanden. Het is niet alleen verboden het slot te verbreken om zo een illegale kopie te maken. Ook wie de muziek of het beeld volledig legaal voor eigen gebruik wil benutten, maar daarbij wordt gehinderd door een digitaal slot, mag geen pogingen ondernemen de bescherming te omzeilen. Een Kamermeerderheid van (VVD, PvdA, GroenLinks) vroeg of het omzeilingsverbod niet beperkt kon worden tot het auteursrecht, terwijl het wetsvoorstel nu elke beveiliging beschermt.

De minister vindt het in principe voldoende als CD’s met kopieerbeveiliging voorzien zijn van een waarschuwingsssymbool. CD’s die niet voldoen aan de eisen die de consument daaraan mag stellen, kunnen worden geruild. Maar die ruilverplichting geldt alleen voor CD’s die op een CD-speler worden afgespeeld. CD’s zijn volgens de minister namelijk niet gemaakt om op een CD-ROM speler van een computer te worden afgespeeld. En voegt hij daar aan toe: “de beveiliging staat slechts in de weg aan het onbevoegd (door)kopi###n, maar niet aan het afspelen van het beschermde materiaal op computers.” Jammer dat het departement zich niet beter heeft laten informeren. Immers, er zijn juist talloze voorbeelden bekend van CD’s die computers laten crashen bij pogingen tot afspelen.

Kern van de consumentenbescherming, panacee voor alle kwalen, is de mogelijkheid om een Algemene Maatregel van Bestuur uit te vaardigen die de industrie verplicht tot nadere maatregelen. Die wordt in ieder geval niet op voorhand uitgevaardigd, maar pas nadat “rechthebbenden de gelegenheid is geboden om vrijwillig maatregelen te treffen om begunstigden van beperkingen daarvan gebruik te laten maken, waaronder het sluiten van overeenkomsten tussen de rechthebbenden en andere betrokken partijen”.

Er zijn ook vragen gesteld over de vrijstelling van het omzeilingsverbod voor cryptografisch onderzoek. Die zou niet alleen in de memorie van toelichting moeten opduiken, maar concreet in de wetstekst zelf. Dat weigert de minister. Wetenschappelijk onderzoek naar beveiliging en versleuteling heeft niet tot doel om technische voorzieningen te omzeilen, stelde de minister al vast in de nota naar aanleiding van het verslag, en dus valt het niet onder deze bepaling. “Van een wetenschapsbeoefenaar mag wel verwacht worden dat hij zorgvuldig handelt en ertegen waakt dat door zijn onderzoek zo veel mogelijk derden op eenvoudige wijze technische beschermingsvoorzieningen kunnen omzeilen”.

Tenslotte concludeert de minister naar aanleiding van de DeCSS zaak dat het omzeilen van technische beschermingsvoorzieningen inderdaad niet is toegestaan wanneer het gaat om gebruik mogelijk te maken dat op zichzelf is toegestaan door wettelijke beperkingen. Dat geldt voor interoperabiliteit en dat geldt ook expliciet voor werk dat tot het publieke domein behoort, of waarvan de beschermingsduur is verstreken. Hoewel het verbod op het doorbreken na het verstrijken van de beschermingsduur niet meer van toepassing zou kunnen zijn, kan het nog steeds een onrechtmatige daad opleveren om de beveiliging te doorbreken. De eventuele onmogelijkheid om te citeren uit een beveiligde publicatie is een geval van dubbele pech; het is binnen de systematiek van de Europese richtlijn niet mogelijk om daar maatregelen tegen te treffen. Maar daar laat de minister zich geenszins door frustreren. Immers: “Met de opkomst van nieuwe technologie###en nieuwe vormen van dienstverlening is er evenwel voldoende alternatief materiaal beschikbaar om te citeren in schoolwerkstukken.”

De minister acht het stuk, met de tweede nota van wijziging, nu rijp voor behandeling door de Tweede Kamer. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het wetsvoorstel pas na het zomerreces behandeld in de Tweede Kamer.

  • Nota naar aanleiding van het nadere verslag (16 mei 2003) Kamerstuk 2002-2003, 28482, nr. 8, Tweede Kamer
  • Nader verslag Kamercommissie Justitie (2 mei 2003) Kamerstuk 2002-2003, 28482, nr. 7, Tweede Kamer

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.