Nader verslag Kamercommissie over auteursrecht

De vaste Kamercommissie voor Justitie heeft op 2 mei een extra zitting gewijd aan de nieuwe auteurswet. Het verslag staat sinds 14 mei online. De implementatie van de Europese richtlijn auteursrecht zorgt in heel Europa voor controverses, vooral als het gaat om het recht op thuiskopie en het verbod op het omzeilen van technische beveiligingen.

Wat betreft de thuiskopie constateert de PvdA tevreden dat de regering niet van plan is om individuele downloaders te vervolgen, maar zich wil concentreren op de aanbieders. “De regering legt in heldere bewoordingen uit dat het maken van een kopie via peer-to-peer software zoals Kazaa binnen de marges van het auteursrecht valt en daarmee legaal is. Het stemt tot grote tevredenheid dat de regering met betrekking tot deze problematiek op een dusdanig heldere wijze haar mening verwoordt, aangezien in de samenleving behoefte bestaat aan duidelijkheid omtrent de legaliteit van het gebruik van dergelijke sofware.”

Bits of Freedom heeft zich samen met een groot aantal betrokkenen, cryptografen en juristen ingezet voor een zo precies mogelijke vertaling van Artikel 29, waarin het omzeilen van technische beveiligingen wordt verboden. Het verbod zou beperkt moeten zijn tot het auteursrecht, terwijl het wetsvoorstel nu elke beveiliging beschermt, ook als het gaat om materiaal waarvan het auteursrecht is verstreken, of gebruik dat is toegestaan, zoals citeren of parodi###n.

Een meerderheid van de Kamer (VVD, PvdA, GroenLinks) blijkt deze kritiek te delen en concludeert dat het ook het gewijzigde wetsvoorstel op dit punt nog te weinig rekening houdt met consumentenbelangen. In een eerdere reactie op de kritiek gaf de regering aan dat de bescherming niet geldt voor technische voorzieningen die normaal gebruik onmogelijk maken, in concreto wanneer het beschermde materiaal niet goed waarneembaar of te beluisteren is of niet aan de consumentenverwachtingen voldoet. Maar GroenLinks neemt daarmee geen genoegen en vraagt om een bredere bescherming van de dagelijkse handelingen van consumenten. “Denk bijvoorbeeld aan citeren uit een beveiligde publicatie, het gebruik van beschermde afbeeldingen voor schoolscripties, het uitlenen van een elektronisch boek of het tweedehands doorverkopen van een plaat. (…) Voorts vragen de leden zich af hoe de regering aankijkt tegen de enerzijds tijdelijke bescherming die het auteursrecht biedt en anderzijds de blijvende technische beveiligingen. Wie waarborgt de toegang tot werken die na het verstrijken van de wettelijke termijn tot het publieke domein zijn gaan behoren?”

  • Nader verslag Kamercommissie Justitie (2 mei 2003) Kamerstuk 2002-2003, 28482 , nr. 7, Tweede Kamer
  • Ingezonden brief Financieel Dagblad (5 februari 2003) http://www.bof.nl/nieuws/030206.html

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.