Identificatieplicht vanaf 14 jaar

Het kabinet is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Identificatieplicht. Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Volgens het voorstel moet iedereen te allen tijde een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bij zich dragen en desgevraagd aan de politie kunnen tonen, op straffe van een celstraf van maximaal twee maanden of een boete van maximaal 2.250 euro.

In een eerder concept van de wet was sprake van een identificatieplicht vanaf 12 jaar. “Na het inwinnen van advies bij een aantal instellingen en adviesorganen heeft het kabinet besloten om die leeftijd te verhogen naar veertien jaar”, aldus de mededeling van het kabinet.

Meerdere instellingen en adviesorganen hebben geadviseerd om helemaal geen identificatieplicht in te voeren. Het kabinet heeft niet beargumenteerd waarom de huidige beperkte identificatieplicht niet voldoet. Daarmee is bij voorbaat al niet voldaan aan de voorwaarde van proportionaliteit.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.