Nederlandse inlichtingendiensten krijgen meer schotels

De Algemene- en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) zijn gezamenlijk bezig met de oprichting van een Nationale SIGINT Organisatie (NSO).

Minister Remkes heeft in antwoord op Kamervragen gezegd “dat de bestaande interceptiecapaciteit van niet kabelgebonden telecommunicatie van de MIVD te Zoutkamp zal worden uitgebreid met extra schotelantennes en apparatuur ten behoeve van beide diensten”.

SIGINT staat voor Signals Intelligence, het onderscheppen en analyseren van berichten verkeer en radio signalen. In Nederland heeft de militaire inlichtingendienst voor het onderscheppen van satellietcommunicatie twee schotels in Zoutkamp. De opgevangen informatie wordt geanalyseerd door het Strategisch Verbindingsinlichtingen Centrum (SVIC) op de marinebasis Kattenburg in Amsterdam. Het Satelliet Grondstation in Zoutkamp richt zich op internationale telefoongesprekken die lopen via de commerci### Intelsat satellieten.

  • Antwoord Remkes op vragen van het lid Vos (16 april 2003) Tweede Kamer, 2002-2003, Aanhangsel handelingen 1048, p. 2393

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.