Wet handhaving consumentenbescherming

1 berichten

Minister heeft oog voor consumentenrecht én internetvrijheid

De minister heeft een wetsvoorstel sterk verbeterd aan de hand van onder meer ons advies.