Regeerakkoord

1 berichten

Regeerakkoord negeert alomvattendheid impact technologie op maatschappij

Het zou niet alleen over de veiligheid van onze digitale infrastructuur moeten gaan.