EDR

1 berichten

DOSSIER: Jouw data

Om boos van te worden: de geniepige handel in gegevens over jouw gedrag

Bedrijven die handelen in jouw persoonsgegevens informeren je nooit, terwijl dat wel zou moeten.