Met deze privacyverklaring wil Bits of Freedom je graag informeren over welke (persoons)gegevens we verzamelen om gebruiksstatistieken over de campagnesite te verzamelen. Voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring is de stichting Bits of Freedom (Bof) de verwerkingsverantwoordelijke. We zullen verzamelde persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij we hiertoe wettelijk worden verplicht en pas nadat we ons uiterste best hebben gedaan om een dergelijke verstrekking te voorkomen.

(Versie: 31-07-2018)

Gebruiksstatistieken website (cookies)

Om gebruiksstatistieken op de campagnesite bij te houden, gebruiken we de open source software MatomoWat is Matomo? (voorheen Piwik). Hiermee plaatsen we twee analytische (first party) cookies:

 • _pk_id: genereert een uniek nummer om een bezoeker te onderscheiden van andere bezoekers. Bewaartermijn: 14 dagen na je laatste bezoek aan de campagnesite.
 • _pk_ref: registreert de site waarvandaan een bezoeker op onze site komt. Bewaartermijn: 30 minuten na je laatste bezoek aan de campagnesite.

We hebben de volgende privacybeschermende maatregelen genomen:

 1. We maskeren de laatste vijf hextetten van de IPv6-adressen en de laatste twee octetten van de IPv4-adressen die we van bezoekers verzamelen (bijvoorbeeld 2001:db8:7bb:: of 198.51.0.0).
 2. We bewaren de verzamelde gegevens op onze eigen servers die we zelf beheren en die in Nederland staan.
 3. De bezoekerlogs (met onderstaande gegevens) worden niet langer bewaard dan 32 dagen.
 4. Via onze sites zullen nooit cookies of andere trackers van derden geladen worden.
 5. We respecteren Do Not Track headers, sterker nog we moedigen het gebruik ervan, en van cookie-blockers, aan!

Met behulp van Matomo en deze analytische cookies verzamelen we de volgende gegevens:

 • het unieke nummer gekoppeld aan de cookie _pk_id (zie hierboven).
 • IP-adres (gemaskeerd).
 • Bezochte pagina’s (titel en URL) en datum en tijdstip waarop deze zijn bezocht.
 • De URL van de pagina waarmee men op de campagnesite is gekomen (Referrer URL).
 • Gebruikte links op de campagnesite die verwijzen naar externe websites (Outlink).
 • Gedownloade bestanden.
 • Geschatte locatie: land, regio, stad (we verzamelen niet de exacte geolocatie).
 • Overige gegevens: schermresolutie, lokale tijd van bezoeker, snelheid van de website, taal van de browser.
 • User agent van de browser: gebruikte browser, besturingssysteem, soort apparaat (computer, smartphone, etc.).

We verwerken deze gegevens voor zover dit noodzakelijk is om het gebruik en functioneren van onze website(s) te kunnen analyseren. Door de privacybeschermende maatregelen die we nemen, is de impact op je privacy beperkt en vragen we niet apart om je toestemming.

Je rechten

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je onder andere recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je verzamelen en deze in bepaalde gevallen aan te passen of te laten verwijderen. Ook kan je in bepaalde gevallen ons verzoeken om ons gebruik van je gegevens te stoppen of ons verzoeken om je gegevens in een machine readable formaat te verstrekken.

Om je rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail of post een verzoek sturen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld. Om aan je verzoek te kunnen voldoen kunnen we om nadere informatie vragen om je identiteit te controleren.

Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website van je lokale privacytoezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan bij je lokale privacytoezichthouder ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig acht.

Wijzigingen privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld als we persoonsgegevens zouden gaan verzamelen voor nieuwe doeleinden, zullen we aankondigen op onze website. Voorgaande versies van onze privacyverklaring archiveren we onlineOude versies privacyverklaring.

Onze contactgegevens

Vragen over onze privacyverklaring of wil je één van je rechten uit de AVG uitoefenen? Neem dan contact met ons op. Per post: Stichting Bits of Freedom (Bof), Prinseneiland 97hs, 1013LN Amsterdam. Per mail: info@bitsoffreedom.nl. Telefonisch: +31 20 261 8350.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.