Belastingdienst, Focum en Translink genomineerd voor Big Brother Awards 2017 Expertprijs

Het kabinet, GGZ Nederland en Sybrand Buma kanshebbers Big Brother Awards 2017

ACM risks net neutrality in all of Europe

Vanaf vandaag kan iedereen stemmen op de grootste privacyschender van het jaar via bigbrotherawards.nl. De genomineerden voor de Big Brother Awards Publieksprijs 2017 zijn: het kabinet, GGZ Nederland en Sybrand Buma. Stemmen kan tot en met 10 december. De feestelijke uitreiking van de Big Brother Awards is op 11 december in de Stadsschouwburg Amsterdam.

De genomineerden

Weinig wetsvoorstellen hebben de afgelopen jaren zoveel kritiek gehad als de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel bekend als de sleepwet. Minister Plasterk won in 2015 al de Big Brother Awards Publieksprijs “voor de meest vergaande afluisterwet voor geheime diensten die Nederland ooit heeft gehad” én voor zijn “doofheid voor alle kritiek.” De wet is aangenomen, maar burgers blijven zich ertegen verzetten. Door succesvol te vragen om een referendum, en door dit jaar het nieuwe kabinet te nomineren voor een Big Brother Award. Een aanzienlijk deel van de inzenders vindt dat het nieuwe kabinet de prijs verdient voor “het doordrukken van een sleepnetwet” die “de privacy van miljoenen onschuldige Nederlandse burgers opzij schuift.”

Als je bij een psychiater loopt, moet je meermaals vragenlijsten invullen over gevoelens van depressie, angsten en seksualiteit. Deze zogenaamde ROM-gegevens worden gebruikt om je voortgang te bepalen. De gevoelige gegevens werden tot begin dit jaar gedeeld met Stichting Benchmark GGZ (SBG). Toen stak de minister van Volksgezondheid daar een stokje voor: de doorgifte van gegevens mocht niet, zei ze. In oktober heeft GGZ Nederland zorginstellingen toch weer opgeroepen met de doorgifte te starten. De inzenders van de nominatie vinden het onbegrijpelijk dat GGZ Nederland “ondanks alle bezwaren van veel verschillende kanten [...] toch weer geadviseerd [heeft] privacy-gevoelige gegevens van patiënten, zonder expliciete toestemming van die patiënten, op te sturen naar een derde partij.”

CDA-leider Sybrand Buma sprak klare taal toen hij in een interview met de Volkskrant zei dat hij wil “dat die sleepwet doorgaat” en hij daarom “de keuze [maakt] dat we dit referendum niet beschouwen als een echt referendum.” De inzenders van de nominatie constateerden dat “sinds het CDA in het kabinet zit [Buma] als een blad aan een boom [is] omgeslagen.” Een enkeling bespeurt achter Buma’s opmerking een “strategie van het pogen de opkomst voor het referendum te verlagen [...] opdat men dan kan zeggen: […] men vindt het onderwerp niet belangrijk.” Eerst ontneemt Buma de burger haar privacy, nu heeft hij het gemunt op haar stem. Om die reden verdient de CDA-leider volgens inzenders de Big Brother Awards Publieksprijs.

Contact

Beeld

Download hier het persbeeld. Op zoek naar iets anders? Neem dan contact op met:

Achtergrond: Over de Big Brother Awards

De Big Brother Awards 2017 is een theatershow, spoedcursus privacy en prijsuitreiking in één. De voorstelling wordt eenmalig opgevoerd in de Stadsschouwburg Amsterdam op maandag 11 december. Durven de grofste privacyschenders van het afgelopen jaar op deze avond zelf in de schijnwerpers te stappen?

De Big Brother Awards ontleent haar naam aan de totalitaire, alziende leider ‘Big Brother’ uit de roman 1984 van George Orwell. De organisatie van de Nederlandse Big Brother Awards is in handen van Bits of Freedom, dé Nederlandse beweging die opkomt voor jouw communicatievrijheid en privacy op internet.

Achtergrond: Over de totstandkoming van de Awards

Tot 9 november kon iedereen kandidaten voor de Publieksprijs nomineren en de onderbouwing daarvoor insturen via de website bigbrotherawards.nl. De kandidaten die het vaakst genoemd zijn, vormen nu automatisch de drie genomineerden. Om ook de spotlight te zetten op privacyschendingen die minder (media-)aandacht krijgen, vraagt Bits of Freedom wetenschappers, columnisten, activisten en mensen uit het bedrijfslevenDit zijn de experts van 2017. om nominaties voor de Expertprijs in te sturen. Deze worden 27 november bekend gemaakt. Tot slot reikt Bits of Freedom de Felipe Rodriquez Award uit. Deze gaat naar een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar positief heeft ingezet voor privacy en internetvrijheid.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.