Theatervoorstelling Big Brother Awards toont privacydiscussie op z’n scherpst

Belastingdienst, Focum en Translink genomineerd voor Big Brother Awards 2017 Expertprijs

Het kabinet, GGZ Nederland en Sybrand Buma kanshebbers Big Brother Awards 2017

Dit jaar zijn voor de Big Brother Awards Expertprijs genomineerd: de Belastingdienst voor het willens en wetens schenden van de privacy van de belastingbetaler; Focum voor het handelen in data zonder verantwoordelijkheid te nemen; en Translink voor het onterecht delen van reisgegevens van studenten. Op maandag 11 december zal de winnaar worden bekendgemaakt.

De genomineerden

In februari oordeelde de Hoge Raad dat de Belastingdienst ten onrechte gegevens van snelwegcamera’s gebruikte om te controleren of leaserijders zich wel aan de regels houden. Diezelfde maand kwam Zembla met een uitzending over de manier waarop de Belastingdienst op hun kruistocht naar innovatieve data-analyses willens en wetens de privacy van de belastingbetaler schendt. Expert Bart de Koning omschrijft het krachtig: “De belastingdienst is de grootste informatiefabriek van Nederland. Vergeet de politiestaat. Welkom in de belastingstaat.“

Het werk van de datahandelaar speelt zich achter de schermen af, maar de consequenties van hun werk zijn overal voelbaar. Als je in een huis woont waar eerder een wanbetaler woonde, dan kan dat bijvoorbeeld al negatieve consequenties hebben. Het is daarbij twijfelachtig of deze bedrijven zich wel aan de privacywetgeving houden. Focum is de grootste datahandelaar in Nederland en heeft volgens ons daarom een extra verantwoordelijkheid. Zoals expert Dennis Broeders zegt: “juist omdat deze organisaties sterk op de achtergrond werken en juist omdat hun aanwezigheid in Nederland nog niet zo prominent is, is een nominatie voor de Big Brother Awards tijdig en opportuun.”

Eerder dit jaar bleek dat Translink reisgegevens van honderden studenten had doorgesluisd naar DUO. Dat bleek volgens de rechter onrechtmatig. Translink is verantwoordelijk voor de privacybescherming van elke met het openbaar vervoer reizende Nederlander. We moeten meer van Translink kunnen verwachten. Zoals expert Bart de Koning zegt: “Translink had niet zo makkelijk moeten strooien met gevoelige persoonsgegevens van reizigers. Ze hadden zich principieel op moeten stellen om de privacy van hun klanten te beschermen en het desnoods voor de rechter moeten laten komen.”

De experts

Deze experts dienden dit jaar nominaties in voor de Big Brother Awards Expertprijs: Bart de Koning (onderzoeksjournalist), Bart Schermer (Considerati), Corinne Cath (onderzoeker Oxford Internet Institute), Dennis Broeders (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), Frederik Zuiderveen Borgesius (onderzoeker Universiteit van Amsterdam), Gerrit-Jan Zwenne (Brinkhof), Marleen Stikker (directeur De Waag), Mieke van Heesewijk (programmamanager SIDN fonds), Ot van Daalen (Autoriteit Persoonsgegevens).

Contact

Beeld

Download hier het persbeeld. Op zoek naar iets anders? Neem dan contact op met:

Achtergrond: Over de Big Brother Awards

De Big Brother Awards 2017 is een theatershow, spoedcursus privacy en prijsuitreiking in één. De voorstelling wordt eenmalig opgevoerd in de Stadsschouwburg Amsterdam op maandag 11 december. Durven de grofste privacyschenders van het afgelopen jaar op deze avond zelf in de schijnwerpers te stappen?

De Big Brother Awards ontleent haar naam aan de totalitaire, alziende leider ‘Big Brother’ uit de roman 1984 van George Orwell. De organisatie van de Nederlandse Big Brother Awards is in handen van Bits of Freedom, dé Nederlandse beweging die opkomt voor jouw communicatievrijheid en privacy op internet.

Achtergrond: Over de totstandkoming van de Awards

Om ook de spotlight te zetten op privacyschendingen die minder (media-)aandacht krijgen, vraagt Bits of Freedom wetenschappers, columnisten, activisten en mensen uit het bedrijfslevenDit zijn de experts van 2017. om nominaties voor de Expertprijs in te sturen. Bits of Freedom bepaalt welke kandidaat met de Award naar huis gaat. Tot 9 november kon iedereen kandidaten voor de Publieksprijs nomineren en de onderbouwing daarvoor insturen via de website bigbrotherawards.nl. De genomineerde met de meeste publieksstemmen wint op 11 december de Publieksprijs. Tot slot reikt Bits of Freedom de Felipe Rodriquez Award uit. Deze gaat naar een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar positief heeft ingezet voor privacy en internetvrijheid.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.